• Det drar ihop sig till tonernas sammandragning i Vittsjöskog med den stora spelmansträffen den 14 september. Det blir toner från många instrument från kanske så där omkring 70 spelmän/kvinnor.
 • Men, redan på tisdag den 13:e blir det sång vid Sjöstugan då den kände Dan- Inge Olsson kommer och sjunger för alla som vill lyssna.
 • Eva Nilsson och Karin Persson kommer till hembygdsstugan den 17:e och leder helgmålsbönen som börjar klockan 18. Besökare får ta med sig lekamlig förtäring. Calle P brukar komma med lätta och trevliga överraskningar med ”förhöret”. För säkerhets skull borde du kanske ta fram Luthers katekes?

Eva Nilsson och Karin Persson leder helgmålsbönen i hembygdsstugan.

 • Intill skrivande stund har vår termometer inte kommit upp till + 30° men nära var det häromdagen då mätaren stannade på + 29,4°. Andra mätningar kommer naturligtvis till andra värden. Alla mätare är sannolikt inte justerade. Sen kom välbehövda regnet.
 • Priserna på nötkreatur var tämligen måttliga vid oktobermarknaden 1908. Sex vagnslaster kreatur sändes söderut till olika mottagare som önskade lite göingsk uppblandning, som längst till Hurfva!
 • Länsstyrelsen beslutade 1908 att minsta bredden på hjulringar av järn på arbetsåkdon skulle vara sju centimeter.
 • Hembygdsfesten på Skansen 1913 samlade 500 intresserade som lyssnade på hembygdsföredrag med syfte att stärka hembygdskänslan.
 • Vittsjö Grönsaksaffär, telefon 26, med Severin Svensson som ägare sålde alla sorters frukt och grönsaker 1918.
 • Olof Olsson i Gundrastorp reste ett par gånger om året till Öland för att köpa Ölandshästar. År 1918 utbjöd han en hel vagnslast sådana hästar. Minst två vagnslaster hästar såldes detta år.
 • Det kostade 35 öre i inträde till idrottsföreningens idrottsbasar i skyttepaviljongen 1923. Det var föredrag och dans till tonerna från Vittsjö musikkår.
 • Ganska tidigt en morgon i augusti månad 1933 ödelades av en brand både boningshus och ladugårdsbyggnad i Boalt, tillhörigt en lantbrukare i Hästhult. Byggnaderna brukades inte och var högt försäkrade. Spekulationerna? kom snart.
 • Det svåra oväder i Björstorp 1933 ställde inte till så stor skada fast blixten slog ner fem gången inom litet område. Stundtals var marken vit av kraftig hagelskur.
 • Lunds stifts prästers erkända alkoholistanstalt i Björstorp invigdes av biskopen 1948. Anstalten var inte avsedd för präster utan för de personer inom Lunds stift som drabbats av alkoholens härjningar. Under verksamma tiden kallades anläggningen i folkmun för Alkoholisthemmet. Nu är det annan verksamhet i anläggningen.
 • Två verkliga trotjänare avtackades 1953 vid en högtid i Vittsjö kyrka. Det var arrendatorn i Månsatorp, Gustav Johansson som avtackades efter 53 år och fick Stora guldmedaljen från Kungl. Patriotiska sällskapet. Skogsarbetaren Nils Persson fick Stora silvermedaljen efter 48 års tjänst från samma sällskap.
 • GIK laddar upp inför höstens första match på hemmaplan med damlaget. Import har skett från Mälarlandet. Lycka till med klättringen uppåt mot nya höjder.
 • Fördelen med den varma sommaren var att de stickande och blodsugande flygfä hade tydligen torkat in. Däremot tycks andra blodsugande fästande djur ha levt gott!
 • Fortsätt och lev bra med det som naturen frikostigt bjuder på.

epe