• På måndag den 2:e december blir det sång och musik av hög klass i Blå Salen i Skansenhemmet. Eftermiddagskonserten börjar klockan 14. Det blir sångare och musiker från hembygdsföreningen samt några mer som underhåller.


Sångare och musiker från flera körer i Skansenhemmet tidigare år.

 

 • Tiden närmar sig för utseende av ”Årets Vittsjöbo”. Lämna ditt förslag till Ewa i Servicekontoret.
 • Ljusets högtid närmare sig och en föraning denna högtid blir det den 8:e i årets sista månad. Julens sånger framförs då i kyrkan klockan 18. Denna programpunkt hade premiär 1978 då Curt Nilsson ledde programmet.
 • En kvällsavisa meddelade på väl synlig plats att Smålänningar var bäst i de flesta avseenden. Det var väl ingen nyhet!
 • Kommunalstämman beslutade år 1893 att välja 36 huvudmän till Sparbanken.
 • Redan 1893 omtalades jätteeken i Hästhult som varje sommar hade ett grönskande lövverk. I dag är det endast resterna kvar utan grönska men med krympande omfång.
 • Efter votering beslutade extra kyrkostämman 1908 att skolhuset i Lönsholma skulle flyttas till Snärshult.(Mer om detta finns i tidigare artikel).
 • Tegelauktion hölls 1918 vid Kraftstationen i Stora Frösboholma.
 • År 1933 bildades en Fruktodlare- och trädgårdsförening i Vittsjö med en årsavgift på en krona. Styrelsen beslutade inköpa en spruta för insektshärjningar i trädgårdarna.
 • Ett boningshus i Lilla Frösboholma brann ner till grunden 1933. Elden antogs ha orsakats av en exploderande fotogenlampa
 • Emmaljunga GIK:s cykelsektion ordnade 1938 en nattlig cykelorientering på två mils längd. Sten Tillberg segrade på tiden 1.42.02. 58 sekunder senare trampade Knut Bengtsson in i målet.
 • 1938 ordnades plöjningstävling i Gundrastorp med sex deltagande ekipage. Då gällde hästplöjning och segrade gjorde Sigvard Nilsson, Kvidala.
 • Under kristiden 1943 bröts det torv på flera mossar i Vittsjö från 20 stycken torvmaskiner. Flera extratåg med torv sändes från stationen där en särskild lastageplats fanns vid nuvarande ICA hallens parkering. Beräkningar utfördes att 20.000 ton torv sändes till förbrukare.
 • Strax före julhelgen 1948 avskildes Erik Forsback som missionär för EFS. Erik Forsback var bördig från Vittsjö och blev sedermera kyrkoherde i Norra Åkarp församling.
 • Vänner söker man inte. Vänner får man!
 • Den rika människan förlorar mycket men den fattige förlorar färre då kraschen kommer!
 • Ljusets helg närmar sig. Ansträng dig själv att sprida ljus. Ta vara på alla tillfällen att njuta av livet! Ha dä bra!

epe