• I dag söndag den 21 är det årets längsta dag. Sen börjar dagarna bli kortare och mörkret kommer allt snabbare.
 • Samtidigt denna dag är det traditionella friluftsgudstjänsten hos Sofia och Erling i Mörkhult klockan 14. Dessa samlingar började på 1950-talet och har fortsatt sedan dess.
 • Samma dag, den 21:e blir det metartävling vid Hårsjöns stränder med anmälan senast klockan 14 vid gamla sågbacken. Dessa familjeträffarna med spö började 1967, arrangerat av Hästhult AIK men det finns fortfarande firrar kvar i det våta elementet.
 • Lördag den 27 klockan 10.30 blir det årets första kyrkogårdsvandring där information kommer att lämnas om de avlidna. Ebbe Persson leder. 1989 hölls den första dokumentationen över gravplatser.
 • Manskören Orion från Hillarp kom till Vittsjö och Vittsjön år 1900. De rodde ut på sjön i ett par båtar, där den framförde flera sånger inför en talrik folkmassa.

Manskören Orion hade medlemmar från Bjärnum och Vittsjö. Dirigent var N. P. Servin, stående 3:e man f v.

 • Det hände några år in på förra seklet att en man och en kvinna, några kilometer utanför Vittsjö samhälle blev förälskade i varandra. (Sådant händer fortfarande) Flickans föräldrar gillade inte dotterns val av man. Därför sändes flickan som hembiträde till en plats söder om Stockholm. Trots avståndet fungerade postförbindelserna. Vid denna tid 1915 lämnade mannen obemärkt bygden och tog sig till sin älskades boplats. Flickans föräldrar trodde nu att förbindelsen mellan de två unga var bruten. Ända tills de fick se en annons om förlovning i ortspressen. (Mannens son har berättad detta).
 • Mala mejeri öppnade försäljning i Josef Nilssons fastighet år 1930. Mejeriet saluförde välkända produkter av runmärkt smör, visp- och kaffegrädde samt mjölk och bröd. Troligen blev inte detta intrång på redan etablerad marknad så långlivat?
 • JUF:s teateramatörer framförde ”Sprängskottet” vid JUF:s och RLF:s sommarfest på Skansen 1935. Där spelade även Vittsjö musikkår.
 • 20-talet boende i bland annat Snärshult överklagade 1945 skolstyrelsens beslut att utse en ny lärarinna i Snärshult. Folkskolinspektöen avslog begäran.
 • Vid en häftig eldsvåda 1945 förintades Vittsjö Bageri.
 • Larmet till naturintresserade utlöstes denna tid vid midnatt 1950 i Bröna. Tillsyningsmannen över Bröna sjö upptäckte skvalpet från den sällsynta karpleken i sjön. Karpleken fortsatte tills natten började övergå i gryning.
 • För första gången ordnades barnens midsommarfirande 1955 på Gåsadammsparkens gräsmatta. Sen fortsatte ungdomarnas firande i Getahålan.
 • Rattsömn var troligen orsaken att en lastbil körde av vägen vid Havraljungabron 1955.
 • Tisdagsträffarna vid Gåsadammen 1970 inleddes med besök av de tre sjungande Göingeflickorna.
 • Tre personer från Osbytrakten omkom vid en trafikolycka norr om Emmaljunga 1970.
 • Poststationen i Emmaljunga stängdes den sista juni 1970. Första gången denna service öppnades var 1892.
 • Du som vill ha kunskap om vad sig händer i ”övriga nära världen” har möjlighet till detta. Gå in på ”frilagt.se”. Där aktualiserar Berit Önell om händelser som kanske annars skulle blivit undanstoppade?
 • Då frun i kåken inte kunde finna telefonkatalogen fanns den i den späckade dokumentportföljen! Den som mannen gick omkring och skyltade med!
 • En gentleman är den som minns kvinnans födelsedag men glömmer hennes ålder!
 • Efter regn kommer alltid solsken. Lev och gläds med väderleken!

epe