• Söndag den 27:e är det slut på normaltid. Då börjar i stället Sommartiden sitt inträde i almanackan. Sommartid framför- klockan framåt! För ett antal år tillbaka fanns förslag att sommartid inte skulle gälla lantbrukare och lantbruksnäringen!
 • De människor som har lediga lördagar har en långhelg med fyra röda dagar. Det blir tämligen långt mellan dessa helger under året då några helgdagar infaller på söndagar.
 • Hästhult AIK har sin stämma i egna lokalen i Hårsjö onsdag den 30:e. Denna lilla men aktiva förening på landsbygden bildades 1967. Kanske blir det 50 års firande den 28 augusti?

 • Här i HAIK:s klubbstuga hålls årsmötet.
 • Beträffande kulturorten var det en gång en humoristisk visdomsman som yttrade: I Vittsjö får du livstid!
 • Kommunbiblioteket höll öppet på söndagar klockan 11- 1 meddelades 1906.
 • Det vackra vädret vid marknaden 1906 var orsak till det flitiga besöket. Annorlunda besök fick fem personer göra då de fick tillbringa några timmar i finkan.
 • Marknaden 1911 var kylig och kall med färre besökare. Handeln med kreatur förekom och på tåg avsändes 27 kreatur söderut.
 • Två vana cykelarbetare fick genast anställning 1911 hos Herm. L Persson i Vittsjö!
 • Kaféidkaren och handlanden dömdes 1921 åter för olaga försäljning, denna gång för försäljning av alkoholfria drycker? Bötesbeloppet blev 20 kronor.
 • Intresset var allmänt att anlägga en stärkelsefabrik i Vittsjö 1926. Fabriken var tänkt att anläggas vid Vittsjö kvarn. En kommitté valdes. Senare blev det förslag att anlägga fabriken vid Boalt eller en fabrik på varje plats!
 • Mejeriföreningen föreslog 1931 att ett nytt mjölkmejeri skulle uppföras för att ersätta tidigare gräddmejeri.
 • Krigstiden var inne 1941. Då uppmanades att ansöka om inköpskort samt tillståndsbevis för erhållande av av ransoneringskort för bensin. Tillståndet gällde under april månad.
 • År 1941 utkom den första? Ransoneringskalendern gällande för kött- och fläskvaror. Grynkorv klassades till 40 poäng för 100 gram. För 100 poäng erhölls 250 gram grynkorv.
 • H Onell, Tallhem i Emmaljunga annonserade 1941 att han sålde en Internationell traktor, lämplig för gengasaggregat.
 • Luftskyddsföreningen i Vittsjö- Emmaljunga upplöstes 1946. Kassabehållningen på 600 kronor skulle fördelas mellan Röda korset i Vittsjö och Emmaljunga.
 • Ransoneringskalendern fortsatte 1946. Ransonerade varor var endast sådana av inhemsk produktion som kött och mjölk!
 • Regeringen avslog länsstyrelsens beslut att anlägga Vittsjö idrottsplan i Pers Håla. Idrottsfolket gladdes och sökte nytt område.
 • Länsstyrelserna tillstyrkte 1951 S J:s framställan att öppna busstrafik Markaryd- Bjärnum.
 • Råttkrig startade 1951 i Vittsjö tätort. Den stora mängden av råttor skulle decimeras med hjälp av utlagt gift på strategiska platser.
 • Jan Rosén i Emmaljunga bjöd in kompisar till tevetittande. Tevejournalen sände glimtar från premiärtävlingen i orientering. I några sekvenser kunde tävlande från Emmaljunga ses i rutan där de plumsade fram i snötäcket på Romelåsen.
 • Sjunne Olofsson omvaldes till ordförande i Emmaljunga Hantverks- och industriförening 1956.
 • År 1966 pågick förhandlingarna att flytta företaget ALGA till Vittsjö. Efter ett par år var det klart med flyttningen till Mölleröd.
 • Dåvarande hemvärnschefen Arne Gunnarsson kallade till övning 1971. Då Arne kallar- då kommer de. Det gällde hantering av olika skjutvapen. Givetvis fanns förplägnadslottorna på plats och bjöd på måltid. Det var drygt 50 försvarare som samlades på gårdsplan.
 • År 1966 diskuterade beslutande att det vore lämpligt att Vittsjö blev en bostadsort. Anställda på närliggande orter skulle finna ro och tillfredsställelse att bo och vila i blivande kulturorten.
 • Telefonisten har ett omväxlande arbete samt omkopplande sysselsättning!
 • Glöm inte att justera klockan inför den nya men korta tidsåldern. Må bra!

epe