• Närmast i agendan, för närvarande är kyrkans sopplunch i församlingshemmet torsdag den 14:e klockan 11.50.
 • Men, anteckna: 26 april busstur inom församlingen. Kyrkutfärd 3 maj till Fulltofta och Hörby kyrkor. Mer om detta senare!
 • Bilden: Försörjningshemmet i Kristenstorp i nyare utförande.
 • Patron Ehlers på Oretorp uppmärksammades 1901 i en notis. Han hade byggt ett sågverk med vattenkraft och han hade utfört många planteringar i skogen.
 • Järnvägslinjen Perstorp- Vittsjö började spåra ur 1901. Mest intressant var nu sträckningen Perstorp- Röke.
 • Jenny Persson öppnade Mode- och sybehörsaffär i urmakare Håkanssons hus år 1906.
 • Vittnen intygade 1906 att en person inte med fördel kunde förvalta sin egendom. Han hade gjort flera dumma affärer som ingen normal människa kunnat göra. Därför borde inte mannen förklaras myndig!
 • Försörjningshemmet önskade sälja en fargalt av Dansk lantras medan Oretorps gård köpt en ny fargalt för undvikande av inavel. Fem kronor kostade det att utnyttja fargalten år 1921.
 • Örkelljunga IF klådde Vittsjö IF med 6-1 vid fotbollsmatch 1926.
 • Planering av en stärkelsefabrik började 1926. Flera socknar skulle ingå i ägarskapet. Fabriken skulle placeras vid Vittsjö kvarn. En kommitté bildades. Sen blev det inte mer.
 • Kyrkliga kollekten skulle 1926 översändas till: Reparation och tillbyggnad av Svansteins kapell i Övertorneå.
 • Den premierade ardennerhingsten Frej stod till begagnande 1931 i Harastorp på tisdagar, i Frösboholma på fredagar samt övriga dagar fanns hingsten i Hårsjö klockan 7 fm till 6 em.
 • I det fall byarna väster om Emmaljunga inkom med ny begäran om elektrifiering skulle frågan åter tas upp av energiföreningen. Beslutades 1936.
Röda korset skall snarast inrätta modernt bastubad i Idrottsgården, tidigare Vävskolan 1936.
 • En bagerielev erhöll 1936 omgående anställning på Centralconditoriet.
 • En flicka erhöll omgående anställning 1936 i mejeriet vid mjölkförsäljningen.
 • Ransoneringskalendern började få allt större utrymme. Beträffande kött- och fläskvaror fanns beslutet ett gram benfritt kött eller fläsk skulle motsvara ett poäng.
 • Per Persson i Turistgården uppköpte 1941 all slags ved i krigstider.
 • Postanstalterna stängde klockan 14 på Påskafton 1946. Även Annandag påsk var postanstalterna stängda och lantbrevbäringen inställd.
 • En företagsam familj i Hyngarp byggde en husvagn 1951. Med en Epatraktor som dragfordon ställdes färden till släkten i Ånge. Färden till och från denna norrländska ort pågick i 25 dagar. Flera släktträffar ordnades. Allt utan missöde.
 • Vid denna tid 1956 var det på modet att bygga mindre fryshus. Dessa hus innehöll ett antal frysboxar som hyrdes ut. Detta var innan frysboxen blev var mans egendom.
 • Ett tjog målsmän i Snärshult överklagade 1956 beslutat att skolan i Snärshult skulle upphöra. Så hade skolstyrelsen beslutat. Domkapitlet avslog klagoskriften.
 • Bilden: Vy från Snärshult på 1940 tal. Skolan och lärarbostad utmed gamla vägen.
 • Förhandlingarna var tämligen intensiva mellan AB ALGA och Vittsjö kommun 1966. Slutligen etablerade sig Stockholmsföretaget i Mölleröd.
 • Det var några av de större eller intressanta händelserna fram till 1971. Nästa vecka blir de rapport över händelser från 1976 och framåt!
 • I det fall den gamla Bondepraktikan håller in utsago skall ”40 martyrerna” upphöra i början av vecka 16. Sen ska våren komma. Sen kommer ”Naddarna” de tre sista dagarna i april och de tre första dagarna i maj månad. Då kommer vintern tillbaka med kyla och slask?
 • Tänk på att det är bättre att gå i kyla och regn att att gå i snö och sörja! Se framöver!

epe