• Om ett par dagar vänder sommaren mot mörkare tider då sommarsolståndet infaller. Troligen kommer värmen att hålla i sig några veckor till?

• Midsommarafton på fredag med fest, lekar och ringdanser runt majstången vid Sjöstugan. Mia på Sjöstugan blir ledare för festen.

• Klockan 22 blir det samling i kyrka med ”musik i sommarkväll” med sång, musik och diktläsning. Avslutningspsalm sjungs troligen utanför helgedomen.

• Tre Bengtssons som agerar vid Midsommarträffen i kyrkan.

• Dan efter, den 26:e, Annandag midsommar klockan 14 blir det friluftsgudstjänst hos Sofia och Erling i Mörkhult. Gästsångare blir Mats Persson.

• Samma dag och samma tid börjar metartävlingen vid Hårsjöns stränder. Arrangör är Hästhult AIK som organiserar för 50:e året.

• Musik i sommarkväll blir det även vid campingplatsen den 29:e klockan 19. Där kommer familjen Carlsson att underhålla.

• Visste du att varje månad är det 27 000 personer som söker tillfredsställelse genom att besöka www.vittsjobjarnum.nu. Du är en av dem!

• För 115 år sen var det cirka 100 personer som kom till sommarfesten vid Sönnermarken. (gamla Porrarpsvägen).

• Mannen var förklarad omyndig 1906 men han sökte bli myndigförklarad. Flera personer angav att den aktuella personen hade gjort mer än vanligt dumma affärer som ingen normal människa hade kunnat göra! Mannen förblev omyndig!

• Hårsjö ungdomsförening hade sommarfest 1911 utanför skolan som besöktes av 300 personer där även Röshults sångkör medverkade.

• Vittsjö söndagsskola hade sommarutfärd runt Oretorp och Snärshult 1911. Avslutningen hölls i Ehnerots trädgård.

• Konsert hölls i kyrkan 1921. Ekonomiska behållningen skulle odelat tillfalla sjuksköterskefonden.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1926 att fjärdingsmannens lön skulle höjas från 400 till 600 kronor. Dessutom skulle ledamoten i hästuttagningsnämnden erhålla 20 kronor i dagtraktamente, inklusive bilersättning.

• Elektrifieringen av socknen fortsatte 1931. K.m:t beslutade att två transformatorstationer fick uppföras i trakten kring Kvidala.

• Samtliga butiker i Emmaljunga höll helstängt på Midsommarafton 1941.

• Vittsjö, Emmaljunga och Gundrastorp kyrkliga syföreningar hade gemensam utfärd till Halmstad 1946.

• Eleverna i Björstorp och Snärshult folkskolor hade skolresa till Lund och Malmö 1946. Besök skedde även på Bulltofta flygplats.

• 20 medlemmar från ortens SLU-avdelning hade gökotta i Getahålan 1946.

• Året var 1951 då de tre arbetarbostäderna uppfördes vid Höjalen. Gustav Kvist var ägare till Höjalen.

• Skolstyrelsen beslutade 1951 att inköpa ett kylskåp till skolköket i Vittsjö men avslog begäran att inköpa kylskåp till lärarbostad!

• Kommunalfullmäktige beslutade 1971 att inte försälja tidigare pensionat Hemgården för 50 000 kronor. I stället beslutades att hyra ut fastigheten för 4 000 kronor per år. År 1986 kom beslutet efter överklagande att biblioteket skulle förläggas till Hemgården.

• En rik person är en fattig sådan som har pengar.

• Ta väderleken som den kommer. Den är helt gratis!