• På måndag 11 i 11 kommer vittsjöpågen Krister Lindkvist tillbaka från Agunnaryd för att visa filmer från gången tid. Det blir filmer som hans fader Oskar Lindkvist sparade till eftervärlden. Nostalgin börjar i församlingshemmet klockan 19 med en 50 lapp i entré.

• Kanske kommer denna bild på duken i församlingshemmet?

• Månadens sopplunch i församlingshemmet blir på torsdag kl 11.50. Då kommer Anders Thall att berätta om Damallsvenskan. ”Vi hänger med”, en kavalkad från damfotbollens början i Vittsjö.

• På kvällen kl 18 blir det färd till sockenstugan i Röke. Där kommer Sven Ingvar Bengtsson att visa bilder från resor till Ukraina samt från läget i Broby under sommaren.

• Vid denna tid nästa månad är det Advent!

• Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkände 1904 nya vägen mellan Snickaretorp och Vittsjö. Därmed togs den gamla vägen via Skinnkjortlaliden bort.

• År 1909 meddelades att nya skiljemynt var på gång.

Så här såg mynten ut för 110 år sen.

• Länsstyrelsen beslutade 1934 att tre valdistrikt skall inrättas i Vittsjö kommun. Förutom Vittsjö blir Emmaljunga och Hultatorp de nya vallokalerna från och med valet 1936.

• Skoldistriktet föreslog flyttning av elever från Hultatorp skola på grund av minskat elevantal 1939. Skolskjuts diskuterades men då väg till Snärshult och Hårsjö skolor var delvis enskild var det knappast möjligt och var vintertid oframkomlig med bil.

• Förskrivning till mantalsskrivningen var aktuell även 1939. Denna förskrivning hölls i socknens samtliga skolor. Då infördes aktuella uppgifter i kyrkoböckerna omgående. I dag händer det i byråkratiska landet att barn döps innan uppgifter kommer till pastorsämbetet att barnet är fött!

• En tämligen aktiv sammanslutning 1939 firade Gustav Adolfsdagen med fackeltåg genom samhället till minnesstenen där tal hölls.

• Vägdirektören beslutade 1944 att vägen Emmaljunga- Yxenhult med mötesplatser inte fick ha en bredd överstigande 3,6 meter. Vissa avsnitt av vägen var i dåvarande skick att den uppgick till en bredd av fem meter. Vissa avsnitt hade en bredd väsentligt underskridande fem meter. Vissa möjligheter fanns att andra vägar i området kunde intas till allmänt underhåll!

• Nya fiskaffären med G Holmberg öppnade 1949 i Troedssons källare mitt emot Hemgården.

• Emmaljunga slog Vittsjö i lagtävling inom orientering 1949. De två första platserna individuellt belades av Gustav Pettersson, Vittsjö och Harold Persson, Emmaljunga.

• Kyrkofullmäktige beslutade 1954 efter förslag från kyrkorådet att inköpa ett område väster om dåvarande kyrkogård. Detta inköptes och blev Västra kyrkogården.

• Rörtjänst med Kjell Nilsson startade sin rörrörelse 1959. I början av verksamheten var det läckande kranar och smärre jobb. Snart utvecklades rörelsen med anställd personal. Nu har Kjell och hustru lämnat villan vid Lehultsvägen.

• Det går mot kyligare tider och Vägverket har förberett detta med de röda snöpinnarna utmed stråken.

• Att springa från polis eller lagen utan att ha dem efter sig tyder oftast på dåligt samvete!

• Rör på dig innan snö och halka kommer. Dessutom mår din kropp bra.

• Trots allt är det bättre att gå på is och halka än gå i snö och sörja!

epe