• Telemasten vid Hästhult telefonstation har monterats ner. Detta är kanske bara början till avvecklingen? Eller går det framåt med signaler i marken eller i luften? Långt tillbaka i tiden sändes röksignaler från en lappkåta!

• Formationsflygningen fick inte den route som var planerat. Julgransflygningen passerade luftleds en mil väster om Vittsjö.

• Julottan i kyrkan 1904 var förlagd till kl 1 e.m på Juldagen. Då fanns ensamme prästen i Bjärnum där han höll julotta på morgonkvisten och sen åkte han till Vittsjö.

• Norra Skåne hade 72 prenumeranter år 1904 i Vittsjö medan Emmaljunga hade 25. Hessleholms Tidning hade 45 prenumeranter. Kommande år kostade då Norra Skåne 3:25 i prenumeration.


Detta var en gång församlingens fattiggård i Kristenstorp.

• Styrelsen för ålderdomshemmet i Kristenstorp bjöd intagna på julkaffe med dopp 1909. Kyrkoherde Andréasson predikade. På Juldagen höll Josef Kristensson predikan och Snärshult sångkör medverkade.

• Kommunalstämman diskuterade 1909 ganska livligt om det skall finnas ambulans i Vittsjö. Inget beslut fattades. Däremot beslutades att hundskatt skall i fortsättningen bli två kronor. Förslag fanns om höjning till fem kronor men detta avslogs. Tydligen var politikerna hundägare?

• Det kostade 25 öre i inträde och 15 öre för barn att besöka Logen Syskonkedjans julfest i folkskolan 1914.

• Sjuksköterskan fick ingen egen telefon beslutade stämman 1919. Avtal skulle träffas med husvärden eller annan närboende att tillhandahålla telefon till sjuksköterskan.

• Vedhållningen för uppvärmning av folkskolan kostade 300 kronor 1929. Uppvärmningen i Snärshult små- och folkskola kostade 550 kronor.

• Antonia Swedner öppnade mjölkbar 1939. Hon serverade grötfrukost från kl 7.30, middag samt kvällsmat klockan 15- 16.30.

• Kyrkliga sångkören fick inte lov att sjunga på julottan 1939. Ordinarie kantor var ”förhindrad” att närvara beroende på att kyrkostämman förbjöd henne sjunga solo! Biträdande kantor erbjöd sig medverka vid julottan samt leda sångkören. Detta förbjöd ordinarie kantor då det behövdes sakkunnig ledning att leda sången på julottan!

• Statens Livsmedelskommission meddelade 1944 att nya tobaks- och kaffekort delades ut på vanliga platser. Dagen efter annonserade kristidsnämnden att expeditionen höll stängt i två dagar.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1949 att sammanträden skulle hållas på lördagar, sommartid kl 17 och vintertid kl 16.

• Årets bästa radioapparat kunde 1949 inköpas hos Gösta Waldau som även demonstrerade användningen av denna moderna tingest.

• Under årets längsta mörka natt 1959 kom ljuset till Bröna, öster om Emmaljunga. Boende i Bröna fick till en del själva bekosta framdragningen av elektriska ledningen. Årets julhelg blev verkligen ljusets helg även i Bröna!

• Julhelgen är nära förestående och därför vill jag och min maka hälsa alla läsare av ”Spårat” en verkligt god och fridfull julhelg med nedanstående hälsning:


Det bästa sättet att få sin man att göra något är att antyda att han kanske är för gammal!

• Använd dagen och tiden som även andra kan ha nytta och glädje av! Lev det liv du har och trivs med!

• epe