• Lördag den 11 januari klockan 11 blir första ”officiella” visningen vid minnesmärket vid Höjalen. Trappan har moderniserats och ny ekstubbe har kommit på plats. Skotske lokalpatrioten de Gouret Litvhfejld har med hjälp av Arne Forsell samt medhjälpare ordnat med alla detaljer till visningen den 11 januari.


Den nya trappan till minnesmärket propellern.

• Nyårsdagen 1975 hölls gudstjänst i Emmaljunga församlingshem där Andreas Rosén döptes.

• Avisan meddelade att den 1 januari år 1900 fanns det 2 185 boende i församlingen, en minskning med -18 personer. Fem år senare fanns det 2 182 boende i området och ytterligare fem år senare var det 2 188 boende i församlingen.

• Förbudsomröstningen 1910 angående förbud mot sprithaltiga drycker samlade 1.9 miljoner röstande för ett förbud medan 17 000 röster var emot sådant förbud.

• Lokalavdelningen för nykterhetsfolkets sjukkassa omvalde 1915 Sven Bodelsson till ordförande.

• Kommunalstämman beslutade 1915 att inköpa två vagnslaster brödsäd att förvaras hos spannmålshandlare A Nilsson. Det var kristid även i Sverige.

• Den 14 januari 1915 kom elektriska strömmen. Se kommande artikel om denna händelse.

• Den första gården på landsbygden som hade elström var Lindhés i Boalt som hade eget kraftverk 1920.

• Befolkningsunderlaget ökade 1925 till 2 487 boende, en ökning med + 36.

• Frälsningsarmén sjöng och spelade i marketenteriet i Emmaljunga 1925.

• Folkskolekursen öppnade 1930 och skall fortgå under 16 dagar med 31 föreläsningar. Avgiften för kursen var tre kronor/kväll. Första kvällen såldes 100 seriekort.

• JUF ordnade ungdomskurs 1935 med upp till 17 deltagare. Kursen pågick i tre dagar med sex timmar/dag.

• Vittsjöbördige ”Bildsköne Bengtsson” och han kumpan Tatuerade Johansson var åter inför tingsrätten 1935. Det var de sista åtalsrapporterna, nummer 140 och 141 som behandlades i den långa raden av brott.

• Befolkningens antal ökade och ökade för att stanna på 2 719 år 1940, en ökning med+ 29. Fem år senare, 1945 fanns det 2 769 boende.

• Med tre dagars utgivning/ kostade Norra Skåne 9 kronor/år 1940. Fem år senare kosta ”Värpatorparen” 14 kronor/år.

• Brottarklubben klådde brottarklubben från Helsingborg med 6-1 år 1940.

• Kungl.förordning beslutade 1940 att skatt med fyra öre/liter bensin skall erläggas av den som innehar minst 800 liter av denna vara.

• Livsmedelsnämnden beslutade 1935 om en extra tilldelning på 125 gram kaffe till äldre personer.

• Lars Svensson, Lehult nyvaldes till ordförande inom SLU avdelningen 1950 och Evert Larsson omvaldes till ordförande inom JUF avdelningen.

• Pensionat Solhäll nybyggde med två våningar med 18 nya rum 1955.


Så här välkomnades julhelgen 1922- 1971.

• Den ”gamla” julgranen tändes första gången 1922 samt fälldes 1972. År 1955 planterades en ny äkta rotfast julgran vid Bäckabro som fälldes 2016. Numera finns ingen rotfast gran vid Bäckabro. Någon skogsägare behöver tydligen sälja en gran till kulturorten varje år!

• Du som vill läsa det som ingen tidning vågar, får eller kan skriva om: Gå då in på Carolin Dahlmans krönikor i Kristianstadsbladet. Hon skriver om det som upprör mänskligheten.

• Ha ett verkligt GOTT NYTT ÅR. Vi ses på ”Spåret”.

• epe