Tidigare bedrevs luftgevärsskytte vissa kvällar i Medborgarhuset samt övrig skjutning vid skjutbanan. Då Vittsjö scoutkår la ner sin verksamhet övertog skytteföreningen lokalen i norra delen av byn. Eldsjälarna Anders, Emma o Bodil Larsson, Jonas Olsson, Jonny Dolkov och Karina Olsson har lagt ner mycket tid för att iordningställa lokalen samt att skapa en fin skjuthall för luftgevär. Föreningen har cirka 200 medlemmar där ett stort antal pojkar och flickor besöker klubbstugan under måndags och torsdags kvällar för luftgevärsskytte. På anslagstavlan finns resultat anslagna där det framgår att flera av ungdomarna redan är mycket duktiga. Tider för föreningens aktiviteter framgår i Portalens kalender.
Totalt har elva tremanna lag från Vittsjö, Bjärnum och Markaryd anmält sig. Under ett antal kvällar har lagen skjutit sina tävlingsserier där förutom fem provskott även 20 tävlingsskott ingår. Att se skyttarna, i vissa fall "lätt grånade gentlemän", koncentrera sig på uppgiften, var imponerande. Lika kul var att efter genomförd tävling se skyttarna begrunda sina resultat och spontant uttrycka, "det här var ju jättekul, det måste vi göra fler gånger"!

lars.jpgAllt detta talar naturligtvis för att Vittsjö skytteförening verkligen lyckats med sin inbjudan och förhoppningsvis kommer nu också ett antal "nya skyttar" att höra av sig.


Lars Gertsson i full koncentration.


Enligt Jonas Olsson, finns det möjlighet för vuxna skjuta varje vecka efter ungdomsträningen. Är du intresserad, skall du i så fall vara på plats vid klubbstugan klockan 1930 måndag eller torsdag kväll.
carina.jpg


Carina Olsson bjöd skyttarna på fika


Anders Larsson, Jonas Olsson och Jonny Dolkov som samtliga är ledare i föreningen, hoppas att kunna återkomma med denna tävlingsform även längre fram.