NEPAL. Det är snart sex år sen Lions byggde en syskola i södra Nepal. Den 7 mars är en stor dag för 44 elever som bestämt att de vill öppna egen systuga. För 50 kronor per år får de leasa en symaskin. Det sker vid en stor ceremoni.

Nepal är ett fattigt land
Landet är ett av de fattigaste länderna i världen men är rikt på invånare, nästan 30 miljoner, på en tredjedel av Sveriges yta. De fattigaste familjerna tvingas ibland sälja flickorna till prostitution i grannlandet Indien. Lions samarbetar med sociala myndigheter för att fånga upp fattiga flickor som istället får en ettårig sömmerskeutbildning.
Skolan ger valuta för pengarna
En utbildningsdag med helpension kostar cirka 15 kr/elev så utbildningen är väldigt kostnadseffektiv. Årlig fadderpeng är 1200 kr. Vill du stödja Lions verksamhet vid skolan är du välkommen att bidraga via Lions hjälpkonto 90 1948-0. Märk betalningen ”LWSTC Nepal”.

VITTSJÖ. Onsdag kväll i Allaktivitetshuset, Vittsjö. Från teaterlokalen hörs musik "Acky Breaky Heart" och därinne rör sig ett 15-tal damer, i ring, efter musiken.

Efter "Euphoria", då gruppen ökat puls och rörlighet blir det nya rörelseäventyr sittande på stolar. Stolrörelserna är ett program för att motverka artos. Och på detta styrketräning med gummiband till "häftig" musik. Deltagarna får genomgång av hela kroppen, där styrka, smidighet och balans är mycket viktiga delar i gymnastikprogrammet. Inga-Mai Ottosson och Sonja Petäjä är ledare sedan ett antal år tillbaka och har båda varit Vilmagymnaster.
Vilmagymnastiken är en underavdelning till VGIK.

VITTSJÖ. Den kanske minsta men den mest samhällsnyttiga föreningen har hållit årsstämma. Det är Räddningsvärnet, tidigare brandvärn som kallat medlemmarna och supportrar till årligt val som hölls i brandstationens lunchrum, vägg i vägg med räddnings(brand)bilarna. Föreningen har 14 medlemmar varav tio ur räddningsstyrkan.

Tre ur personalen i räddningsstyrkan i Vittsjö intar lekamlig föda efter förhandlingarna.

När ja ä mätt ä ja trött å när ja ä sulten vinner ja ingenting. (Sulten= hungrig. Vinner= orkar)
En liden gör mycket när en stor vänder sig om.
Di både värmer å klär, sa gumman som fick löständer.
Jag synar väg, sa länsman när han låg i diket.
Det kan inte bli duvungar av uggleägg.
Fattig ära är god att bära.
Morgonglans och käringdans varar inte till kvällen.
Rök, lök och elak kvinna får bondens öga att rinna.
Den som väl låge, sa den lade som satt i sängen.
Mulen morgon gör klar dag, elak käring gör galen karl.
Under natten är alla kattor lika grå och alla flickor lika vackra.
Inte alla som bär byxor är karlar.
Den kan väl vara nyttig till något sa flickan som köpte en vagga.
Mycket har du bottnat, du bottnar väl här också sa knekten som kastade skomakaren i sjön.
Så ska dom tas, sa gubben som tog lopporna med tårna.
Gamla svin har hårda trynen.
Äta först, sa drängen som åt när badstugan brann.
Här behöver spacklas sa målaren som låg bakom stengärdsgården.
Tandlös mun kan tugga sönder nästans rykte.
Hunden springer för maten, haren springer för livet.
De tomma axen skjuter i höjden medan de fulla böjer sig.

VITTSJÖ. Just nu finns det 14 mycket besvikna damer i Vittsjö. 14 besvikna och ilskna kvinnor som inte får dansa Zumba Gold längre. 14 besvikna seniorer som anmält sig till ABF:s Zumba Gold i Vittsjö och som känt att detta är mycket nyttigt och lustfyllt. 
Vid andra träffen (den 14 februari) får vi veta att vi är för få deltagare och därför skall kursen ställas in. Ytterligare en gång får vi dock (i nåder?) komma. Vi bestämmer att vi skall försöka få med fler deltagare och jag ger information om kursen på PRO:s årsmöte den 15 februari. Döm om min förvåning när det ligger ett brev och väntar när jag kommer hem från PRO:s möte. Där står att kursen är inställd och att jag skall få pengar tillbaka.
Varför fick vi inte veta redan vid första träffen att vi var för få deltagare? Då hade vi direkt börjat göra reklam för Zumba Gold. För Zumba Gold är fantastiskt roligt och Maria en mycket inspirerande ledare. 
Vad är minimiantalet för en kurs på ABF? För mig känns 14 deltagare inte lite. Man kan inte heller räkna med samma antal i en liten ort som Vittsjö som i Hässleholm eller Tyringe. Det måste finnas möjligheter att delta i kurser även på de mindre orterna i kommunen. Alla har inte möjlighet att lägga mer tid på resandet än på själva träffen. 
Varför fick vi inte erbjudandet att ”slippa” pensionärsrabatten? Då hade ABF fått in pengar för ytterligare 6 pensionärer.
Jag tror att jag kan göra mig till tolk för samtliga deltagare i Zumba Gold i Vittsjö”: Vi kräver att ABF låter Maria fortsätta att leda och inspirera oss seniorer i Vittsjö. Låt oss försöka få fler deltagare och stäng inte dörren direkt.”
Kerstin Thånell

A B Skånska Banken fick i februari månad 1941 en skrivelse med önskemål att affärsbank borde inrättas i Vittsjö. Skrivelsen var undertecknad av 64 företagare och privatpersoner. Skånska Banken reagerade snabbt för redan i mitten av september månad 1941 var det klart med högtidlig invigning.

Personalen på Skånska Banken före 1966. Annie Ruderstam, Gottfrid Persson (1941-1966) samt Elsie Rosenberg.

 

 

 

  • Det börjar röra på sig inför den varmare årstidens evenemang. Boka in dagarna innan det börjar bli köbildning. Den 15 mars och den 22 april är inbokade för utfärder till någon landsortskyrka. Den 6 maj blir det busstur till några av församlingens byar. Mer om detta och mycket annat kommer i både VittsjöBladet och Kyrknytt om någon vecka.
  • Det blev en blomma i god tid till gumman min inför Valentindagen.
  • I veckan håller brandvärnets förening sin stämma under gemytlig samvaro och fika. Det är inte enbart brand som värnet bekämpar utan står även till bygdens förfogande i alla drastiska och plötsliga händelser. Numera heter det Räddningsvärnet!
  • Det bildades en vägförening år 1908 för att underhålla vägen Boalt- Hultatorp. Häradsrätten skulle formellt godkänna bildandet.

 

VERUM. LRF i Verum har stark förankring i bygden då föreningen har 101 medlemmar (i socknen 462 boende). Under förra verksamhetsåret tillkom två nya medlemmar. Vid årsmötet medverkade Lars Persson från Bjärnum som visade bilder från bygden.

Ingvar Larsson omvaldes till ordförande i Verum LRF.

 

Händelser

 

PRO Vittsjö
13 dec 2019
14:00 -
Emmaljunga Lucia
14 dec 2019
15:00 -
Julfest i EFS stugan
14 dec 2019
16:00 -
Gudstjänst i Smyrna
15 dec 2019
10:00 -
Luciahögtid Verum
15 dec 2019
16:00 -
Luciagudstjänst Emmaljunga
15 dec 2019
18:00 -
Jultallrik på Linden
17 dec 2019
13:00 -
Jul i gemenskap på Julafton
24 dec 2019
12:00 - 14:00
Julbön
24 dec 2019
14:00 -
Julotta
25 dec 2019
06:00 -