Meddelanden

VITTSJÖ. På Torsdag den 1 Maj mellan 11-15 har Vittsjö Räddningsvärn öppet hus med olika aktiviteter.

Här kan Du:

  • prova hjärt-lungräddning på docka
  • släcka med brandsläckare
  • släcka brand i kläder
  • bekanta dig med bilar och utrustning
  • få information om brandsäkerhet i hemmet

Förutom möjlighet att lära sig hur man själv kan bekämpa eld och förebygga brand så bjuds även på fika.

Ewa på Servicekontoret meddelar följande:

Blanketter finns att hämta som vanligt.

NYTT i år är att deklarationer INTE kan lämnas på
servicekontoret utan skall skickas in / lämnas till Skattekontoret.

Enklast är ju att deklarera på Internet på denna länk.

 

 

 

VITTSJÖ. Flyktingarna har börjat anlända till Trobecks i Vittsjö.
Vid ett möte på Smyrna den 30/11 bildades RESURSGRUPPEN I VITTSJÖ. Gruppens uppgift är att hjälpa till att ta hand om de flyktingar som anländer till Vittsjö efter hand.

Ett första beslut blev att anordna en insamling av kläder, skor m.m. Plats där man kan lämna det man vill skänka är SMYRNAS LOKAL på Strandgatan 6 i Vittsjö. Insamlingen pågår tisdag och torsdag kl. 16.00-18.00 och lördag kl. 10.00-12.00. Tel. 0451-23 086.

Gruppen enades om att, efter samråd med Migrationsverkets områdesansvarige, fastighetsägaren för Trobeck och de boende, vara beredda att diskutera olika hjälpinsatser. Insatserna skall anpassas efter de behov som uppstår. Förordades även att någon form av informationsträff ordnas i nära anslutning till ankomst. Den bör om möjligt ske på Trobeck. 

Resursgruppen i Vittsjö består av ELM i Snärshult, ELM i Vittsjö, LIONS CLUB Vittsjö-Bjärnum, ROTARY i Vittsjö-Bjärnum, RÖDA KORSET  i Vittsjö, sjuksköterskan Saskia Titman i Vittsjö, SMYRNA i Vittsjö, SVENSKA KYRKAN i Vittsjö och Vittsjöbygdens EFS.
Sammankallande i gruppen är Sven-Erik Henriksson, Rotary .

BJÄRNUM/VITTSJÖ. Lördagen den 14/12 invigs de nya tågperrongerna i Vittsjö och Bjärnum och på de båda orterna blir det festligheter på invigningsdagen.

VITTSJÖ/BJÄRNUM. Lions insamling på fredagen 22 och lördagen 23/11 i Vittsjö och Bjärnum resulterade i att hela 10.131 kronor hamnade i Lions insamlingsbössor. Med de 3000 kronor L/C Vittsjö-Bjärnum bidrar med blir det således 13.131 kronor att sända vidare till de orkandrabbade på Filippinerna.

UNHCR uppskattar att det är cirka 13 miljoner människor som är direkt drabbade varav ungefär 4 miljoner har tvingats att lämna sina hem. Vad allt detta innebär av umbäranden är svårt att riktigt förstå. En sak förstår vi dock alla – all hjälp behövs och är nödvändig. Det gör oss alla till välvilliga givare.

Vi i Lions säger tack och jobbar vidare. Det finns anledning att anta att mer hjälpbehov kommer att vara behövlig.