Föreningsliv

 

VITTSJÖ. Vid SPF Seniorens ordinarie månadsmöte den 3/11 höll Hjärt-Lungfondens läkaren och forskaren Andreas Edsfeldt föredrag om forskningens senaste utveckling rörande våra hjärtsjukdomar. Till mötet var SPF Verum och PRO Vittsjö inbjudna.

Det var cirka sextio åhörare som fick sig till livs den senaste utvecklingen rörande forskningen kring våra hjärtsjukdomar, och vi blev verkligen klara över hur långt man kommit i sin forskning.

Det var en synnerligen kompetent föredragshållare vid namn Andreas Edsfeldt som fångade de närvarande när han berättadeom sin intressanta forskning kring hjärtats sjukdomar. Han lyckades med att förmedla sina kunskaper i ämnet och efter att ha fångat allas intresse i nära en timme så fick vi ställa frågor. Svaren blev liksom föredraget i övrigt kunskapsmättade och frågeställarna hade all anledning att känna sig nöjda. Frågorna avtog så småningom och vi kunde alla hänge oss åt det efterlängtade kaffet med tillhörande tilltugg.

 

Info från VM-Boulen 2016-10-15. När Verums Fritidsgrupp arrangerade VM-Boulen för tionde gången var det 16 st. förväntansfulla Verumiter som anmält sig. Sven-Åke Findahl som vann ”Boulemästaren” den 8/10 hade förhoppning om att vinna dubbelt genom att även vinna denna tävling. Börje Magnusson hoppades försvara sin VM- titel, han vann förra året. Men det blev en ny segrare detta år, Inga-Britt Jönsson besegrade Börje med 13-6 i finalen, hon får därmed sitt namn på den märkessköld som finns i klubblokalen i Verums skola.

 

Vittsjö. PRO-medlemmar hade kommit till församlingshemmet i Vittsjö för att deltaga i medlemsmötet. Ett vackert höstväder men ändå kom så många medlemmar som kommit för att bland annat lyssna på musikunderhållning med Paul Skoog från Furuboda. Ordförande Sivard Strand öppnade mötet med att hälsa medlemmarna och dagens gäst välkomna.

Dagordning bestämdes och en del ärenden behandlades. Mötet diskuterade ingående omsorgsnämndens mycket långt framskridna indragningar på vård och omsorg. Ordföranden läste upp en skrivelse som mötet skulle ta ställning till och även deltaga i med förslag. Ordförande Sivard Strand översänder skrivelsen till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och press.

 

VERUM. Cirka 50 SPF-pensionärer från Verum har deltagit i en utfärd med buss bland annat till Degeberga. Där blev det besök på hembygdsmuseet med textil- och vagnsutställning. Nästa uppehåll blev vid Furuboda ungdomsgård.

 

På denna plats var det Paul Skoog som informerade om den förnämliga anläggningen.

 

Vittsjö. Bjärnum. Så här års är det ganska vanligt att summera det innevarande året och drömma om det stundande. För vittsjobjarnum.nu har 2015 varit ett bra år! Ända sedan starten 2007 har vi haft en uppåtgående trend av besökare, annonsörer och kvalitet, och 2015 har inte varit något undantag.

I en tidningsbransch som var dag slåss för sin överlevnad och försöker kombinera affärsnytta med journalistik, ser vi oss som lite annorlunda. Målet med vittsjobjarnum.nu är inte att rendera höga vinster utan att, åtminstone försöka, stimulera bygden kring Bjärnum och Vittsjö. Genom att lokala företag och föreningar köper annonser får de inte bara en fin reklamplats i ett fokuserat forum, utan gör det även möjligt för oss att se till att pengarna kommer till nytta lokalt. Det blir ett fint kretslopp som vi hoppas att många kan ha glädje av.

Vår utmaning ligger i att engagera folk som tror på samma sak och som vill bidra till att nå samma mål. Under 2016 kommer vi att ta några steg mot ett lite annorlunda vittsjobjarnum.nu tillsammans nya vänner.
Vi ser fram emot att få dela detta med er, och hoppas att ni tror lika mycket på oss som vi tror på er.

 

Till alla våra läsare, annonsörer och samarbetspartners önskar vi ett riktigt Gott Nytt 2016!

BJÄRNUM. Bjärnums BTK meddelar i ett pressmeddelande att man är i akut behov av kassör då Lotta Haraldsson meddelat att hon avgår 30/6. Därför har klubben tvingats kalla till ett extra årsmöte den 3 juni. Tillsätts inte denna post på det extra årsmötet tvingas klubben försättas som vilande på grund av ofullständig styrelse.

Klubben hade under den gångna säsongen 46 medlemmar och det är tråkigt behöva lägga ner en klubb med ett så stort intresse. Det skulle även vara tråkigt om Bjärnum som ort skulle förlora ett föreningsalternativ.

Har ni något förslag på kassör eller frågor
om själva kassörsposten så ring:

Ordförande: Fredrik Davidsson 070-866 57 33
Avgående kassör: Lotta Haraldsson 070-278 69 94

Med anledning av ovanstående hålls ett extra årsmöte den 3 juni i Pingstkyrkans källare i Bjärnum klockan 18:30 den 3 juni!

VITTSJÖ. Vittsjö scoutkårs minnesfond delade ut ett stipendie på 5000 kr, för fjärde året. Stipendiet gick till Emmaljunga byalag för deras ungdomsverksamhet för både stora och små barn. De har anordnat sagostunder, tipsrundor, discon och korvgrillningar.

Linda Palm från Emmaljunga byalag tog emot stipendiet.

Bjärnum. I samband med Hembygdens dag den 15 september hade Snapphanebygdens Mykologiska förening också sin årliga utställning. Efter den torra sommaren var  förhoppningarna  på svamptillgången inte så stor  Tillgången var lägre än 2012, men på bordet låg till slut ca. 90 olika arter. Som vanligt i år, mest soppar och få kantareller, men för övrigt en hel del rariteter.

Bilden föreställer rutbläcksvamp.

T.ex. : Den ovanliga lömsk flugsvamp, Europas giftigaste svamp, rutbläcksvamp, som var med för första gången,
spärrfjällskivling och puckelfjällskivling, rabarbersvamp som man inte ser  så ofta, inte heller fagerkremla, en ovanligt stor porslinsskivling
och en vacker koralltaggsvamp.
Den vackraste svampen var en saffranshätta, med vacker saffransgul fot.
Den minsta var en spetsknölig nagelskivling och de största en jätteticka och en stor blomkålssvamp.
Trots hällregn då och då, kom det gott om intresserade besökare.

Vittsjö.Deltagarantalet vid motionsrundan runt Hårsjön ökade i torsdags till 80! med Hästhult AIK som arrangör. En markant ökning, jämfört från tidigare vandringar. Tre ”elvor” noterades och vinnare blev Joel Nilsson, Verum, Tommy Johansson, Hårsjö och Ola Olsson, Hästhult. Rätt tipsrad var 2x1, 11x, x12 och 12x. Rätt svaret på skiljefrågan var 126. Nästa torsdag startar näst sista etappen av motionsrundan klockan 19.00- 1930 från skolan i Hårsjö.

BJÖRSTORP/EMMALJUNGA. Den gamla skolsalen i Björstorp skola blev snart fullsatt av människor som kom för att lyssna till tidigare Emmaljungaboende Eskil Persson samt sångerskan Marika Nordström. Det var Wittsjö hembygdsförening som arrangerade för de omkring 80 besökarna.

Eskil Persson tillsammans med svägerskan Karin Persson vid träff i Björstorp.

VITTSJÖ. Sång och musik präglade SPF Snapphanens månadsmöte onsdagen den 8 maj inför sommarens uppehåll. Onsdagen den 11 september samlas man ånyo för att genom föra höstens fyra månadsmöten.

Ordföranden Kerstin Thånell gjorde en kort sammanfattning av vårterminens aktiviteter. Ett ämne som engagerat föreningen är frågan hur köket skall förändras på Skansenhemmet. Förslaget från Omsorgsnämnde ligger man lågt med. Nu funderar man istället på om det kan bli centrala kök i varje by istället. Föreningen avvaktar och bevakar ställningstagandet. Den 4 juni är det utfärd till Halmstad. Det finns ännu platser kvar.

VITTSJÖ. Hembygdsföreningens sånggrupp sjöng, Lars Henningsson fick utmärkelse, Anders Ekstrand, Glimåkra talade och förhandlingarna vid Wittsjö hembygdsförenings årsmöte klarades av inför drygt 100 besökare i församlingshemmet. Det blev nästan enbart omval av de nära 70 funktionärerna till de olika sektionerna.

Sånggruppen underhöll vid hembygdsföreningens årsmöte

 

VERUM. Röda geléhallon i hjärtform mötte besökarna i församlingshemmet vid pensionärsföreningens stämma där alla platser i salen blev upptagna. Håkan Håkansson nyvaldes till ordförande efter avgående Arne Gunnarsson som sammanlagt varit ordförande under tolv år med ett sabbatsår som satte sina spår!

Arne Gunnarsson har överlämnat SPF:s ordförandeklubba till Håkan Håkansson.

VERUM. Röda Korskretsen i Verum inledde sin årliga stämma med kyrksöndag i kyrkan där Curt Nilsson och Gösta Svensson medverkade med musik och sång.

Vid stämman omvaldes Ingvar Larsson till ordförande.

Under förra verksamhetsåret har kretsen haft traditionell verksamhet med bland annat utdelning av blommor till äldre i församlingen. Inkomna medel har fördelats bland annat till Furuboda ungdomsgård och andra hjälpinstanser. Under förra året var 40 personer medlemmar i kretsen.

Styrelsen omvaldes med Ingvar Larsson som ordförande samt ledamöterna Britt Hermansson, Elsa Sturesson, Anna Maj Helldahl, Anna Carin Nisson och Gunnel Persson. Efter förhandlingarna fortsatte Curt Nilsson och Gösta Svensson med underhållning till sång och musik.

VITTSJÖ. På månadsmötet den 9 januari hade SPF Snapphanen celebert besök. Vittsjösonen
Anders Ödman höll en timslång historieföreläsning.

Mötet inleddes med att ordföranden Kerstin Thånell redovisade valda delar i skrivelserna betitlade ”Nytt från förbundet”. Där genomförs ett omfattande program för att motverka ålderism. I en enkät bland 2000 medlemmar framkom att 40% av dem kände sig drabbade.
Resultatet från enkäten kommer att användas i det fortsatta arbetet mot ålderism.
Äldres läkemedelsbehandling är ett annat intressant ämne där SPF samarbetar med PRO och Apoteket Farmaci i en kampanj kallad ”Koll på lädemedel”. Det skall pågå i fyra år. Går man in på SPF:s hemsida kan man ta ut intressanta fakta i de olika ämnen förbundet jobbar med.  

På sitt spirituella sätt öste Anders ur sin gedigna kunskapsbank. Vi fick veta att befolkningen i skånelandet växlat i antal genom århundraderna. Klimatet har även det växlat mellan mycket värme och sträng kyla och direkt påverkat antalet invånare. Vi har heller inte alltid varit lika städade och välartade som idag. Folkvandringstiden var en tid som kraftigt påverkade hur vi utvecklades och har direkt påverkat hur vi betett oss i forntiden. Att hålla sig med trälar är det inte så många århundraden sedan som den seden upphörde. Intensiteten i hur Anders berättade var inte bara fängslande den skapade ett behov av att få veta mera. Det kan man säkert också få via den rikliga litteratur som finns i ämnet.

EMMALJUNGA. Trots att väglaget inte var det allra bästa kom dock omkring 130 besökare till Emmaljunga idrottsförenings luciafest i Folkets hus i lördags. Det var den 83:e festen av detta slag om arrangerades och tillväxten är god både beträffande Lucior, hennes tärnor och tomtenissar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det pampiga och välredigerade luciaföljet i Emmaljunga Folkets hus.

VITTSJÖ.  Årets sista månadsmöte genomfördes med cirka trettio närvarande medlemmar. Programmet inleddes med ett gemensamt julbord från Munskänken. För de flesta troligen årets första. Förhoppningsvis blev det inte mycket kvar sedan medlemmarna ombetts att ta med överbliven mat hem. ”Vi slänger allt för mycket mat i vårt land” var ordförandens budskap. Uppmaningen löd också  -  ”töm bordet!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERUM. I år var det Kyrkliga syföreningen i Verum som bjöd in till auktion/försäljning i församlingshemmet. Verumskören sjöng så att säga på hemmaplan under Curt Nilssons ledning och en del av kvällens intäkter på 13 500 kronor tillfaller Furuboda kursgård.Verumskören som underhöll på hemmaplan vid auktion i församlingshemmet.

Calle Präst inledde samlingen med andakt innan kören på hemmaplan fortsatte med underhållning för de drygt 40 besökarna innan det blev uppehåll för lekamlig intagning av kvällsfika.

VITTSJÖ.  Hela eftermiddagen måndagen den 3 december blir det sång och musik i Blå Salen i Skansenhemmet med början klockan 14. Konferencier blir kantor emeritus Curt Nilsson och programmakare är Malin Bengtsson.


Förra årets sammanslagna körer som sjöng i Blå Salen i Skansenhemmet.

Hembygdsföreningens sånggrupp medverkar med sångare och musiker som framför julens sånger och mer profana visor. Verumskören sjunger, även här med ledning av Curt Nilsson. Lokala PRO-kören medverkar med flera sånger. Skönsjungande Marie Bengtsson medverkar som sångsolist och systern Malin kommer troligen att spela solo på saxofon. Den som önskar lekamlig utspisning får fika för 20 kronor och dessutom säljs lotteri med fina vinster.
Blå salen är en utmärkt samlingslokal även för föreningar. Salen har en fin utsikt över Vittsjön och upptäcktes helt plötsligt av byggnationens färdigställande 1998. Arrangören, Wittsjö hembygdsförenings sånggrupp lovar en gemytlig och trevlig eftermiddag i Blå salen.

VITTSJÖ. Tiden för nära 70 år sedan var temat för Ingvar Lindbergs föreläsning i MHF-lokal i Gundrastorp. I stort sett handlade föreläsningen om Örnnästet och attentatet den 20 juli 1944.


Ingvar Lindberg som berättade om sina många resor till drabbade Tyskland.


Kartong efter kartong med bilder staplades upp på projektorbordet före föreläsningen och kvällen verkade bli ganska lång. Ingvar Lindberg inledde med bilder från Gestapo högkvarter som han hade svårt att finna vid sina turer till Tyskland på senare tid. Befolkningen tycks ha glömt, eller försöker glömma krigets fasor för snart 70 år sedan och tider därefter. Svårt var det även att finns Mussolinis tillhåll under ofärdsdagarna.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch