Gert Svensson

Ängspärlemorfjäril, Argynnis aglaja, är en brun och orange fjäril som ofta påträffas på ängar där den suger nektar från klintar och tistlar. Vingspannet varierar mellan 45 och 58 millimeter.

Hanen och honan är ganska lika varandra. Ovansidan är orange med brunsvarta fläckar som är mer eller mindre ordnade i band. Ytterkanten är också brunsvart och innanför denna är fläckarna halvmånformade. På undersidan är framvingen något ljusare orange med strödda brunsvarta fläckar. Bakvingens undersida är grön, närmare ytterkanten gul. Över hela bakvingen finns vita fläckar, samt ett band av vita fläckar längs ytterkanten.

Skäggdopping (Podiceps cristatus) är en vattenlevande fågel som är den största och mest välkända arten bland doppingarna i Europa.

Skäggdoppingen häckar idag ganska allmänt i sjöar från norra Uppland och söderut. Den häckar också i vikar längs med hela Östersjökusten, ända upp till Bottenviken, vilket är skäggdoppingens absolut nordligaste häckningsområde i hela världen.

Violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe) är en fjärilsart i familjen juvelvingar. Vingspannet varierar mellan 30 och 35 millimeter, på olika individer. Violettkantad guldvinge är landskapsinsekt för Dalarna.

Hanen är orangeröd på ovansidan och framvingarna är violetta längs framkanten och vid bakkanten och upp längs kroppen på bakvingen. Vissa underarter är mer svartbruna än violetta. På ovansidan är honans framvingar orange med bruna fläckar och bakvingarna bruna med ett orange band vid bakkanten. Även honans utseende varierar mellan underarterna, vissa är ljusare och andra mörkare. Undersidan är i stort sett likadan hos båda könen; ljusorange och ljusbrun med små brunsvarta fläckar omgivna av vitt.

Ägretthäger (Ardea alba) är en fågel som tillhör familjen hägrar Ägretthägern häckar främst i de tropiska och varmare tempererade områdena över stora delar av världen, men häckar även lokalt i södra Europa och Asien. Populationerna på norra halvklotet är flyttfåglar och övervintrar längre söderut, medan häckpopulationerna i varmare områden är stannfåglar.

Amerikansk ägretthäger egretta skiljer sig i både beteende och näbbfärg vid häckningstid vilket indikerar att den består av en specifik utvecklingslinje och vissa behandlar den också som god art Den är en sällsynt, men regelbunden gäst i Sverige och har observerats i alla landskap under årets alla månader. 2012 säkerställdes den första lyckade häckningen av arten i Sverige vilket skedde vid Storsund på östra Gotland. Paret lyckades föda upp minst tre ungar. Obekräftade uppgifter indikerar att en häckning skedde på samma plats några år tidigare.

Rödhuvad dykand (Netta rufina) är en fågel som tillhör gruppen dykänder inom familjen änder. Honan är mestadels ljusbrun, med mörkare rygg och hjässa, vitaktigt ansikte, mörka ögon och mörk näbb. Hanen i sommardräkt  liknar honan. Dess lockläte låter ungefär ”beet".

Rödhuvade dykanden häckar i stora vasskantade slättsjöar och vikar eller grunda saltsjöar i södra Europa och södra och centrala Asien. Den är delvis en flyttfågel och de nordliga bestånden flyttar längre söderut till norra Afrika över vintern. I Sverige är den en ovanlig gäst.Första gången rödhuvade dykänder häckade i Sverige var 2012 i fågelsjön Tåkern.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.