Gert Svensson

Blåbandad jungfruslända är en art i insektsordningen trollsländor som tillhör familjen jungfrusländor.

Den blåbandade jungfrusländans hane har blåfärgad kropp och genomskinliga vingar med ett blått band tvärs över, till skillnad mot hanen av ”endast” blå jungfruslända, vilken har helt blå vingar. Honan har en mer grön till brunaktig kropp med genomskinliga, svagt gröna vingar och vitt vingmärke. Hanen saknar vingmärke. Variationer i färgteckning och i detaljer i kroppsbyggnaden finns dock och arten anses därför ha flera underarter.

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) är en fågel i familjen skärfläckor inom ordningen vadarfåglar. Skärfläckan är omisskännlig med sin svartvitbrokiga dräkt. Fjäderdräkten på de vuxna fåglarna är mestadels vit, med svart i nacken, på huvudets övre halva, på ryggen och i ett band på vingen. Könen är lika. De unga fåglarna har en gråare fjäderdräkt. Benen är långa och något blåaktiga.

För nästan ett år sedan publicerades denna artikel om huggormen. I år är det dags att se en rörlig orm! Bli nu inte rädda - denna orm bits inte!

Nilgås (Alopochen aegyptiaca) är en andfågel tillhörande underfamiljen Tadorninae och enda nu levande medlem av släktet Alopochen. Nilgåsen har ett utbrett häckningsområde i Afrika, utom i öknar och i tät skog, och är lokalt mycket talrik, främst vid Nilen och söder om Sahara.

Småspov (Numenius phaeopus) är en vadarfågel i familjen snäppor. Småspoven liknar storspoven men är betydligt mindre, vilket dock kan vara svårt att se på håll om man inte har andra fåglar att jämföra med. Den har också proportionellt en något kortare näbb.  

Småspoven är 37-45 centimeter lång (varav näbben är mellan 6 och 9 centimeter), med ett vingspann på 76–89 cm och är trots sitt namn exempelvis större än myrspoven. Den är mestadels gråbrun men vingen har en mörk hand. Den har krökt näbb som är längst hos vuxna honor. Småspoven har en tydlig ljus "mittbena" på huvudet och ett kraftigare ögonstreck än storspoven.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch