Gert Svensson

Nilgås (Alopochen aegyptiaca) är en afrikansk andfågel och enda nu levande arten inom släktet Alopochen. Den vuxna nilgåsen är omisskännlig med sin kraftfulla och brokiga teckning. Könen är lika men hanen är vanligtvis något större än honan.

Arten mäter 63–73 centimeter och har ett vingspann på 134–154 centimeter. Den är något större än gravanden med brunröd ovansida, beigegrå undersida och en brunröd, mörk fläck på buken. Huvudet är ljust med en brun ögonmask. Det förekommer ganska stora individuella skillnader i tonen på fjäderdräkten och vissa är gråare och andra mera varmt bruna.

Grönsiska (Spinus spinus) är en fågel i familjen finkar. Grönsiskan är en liten fink som mäter 12–13 cm, har ett vingspann på 20–23 cm och en vikt på ungefär 12 gram.

Den har en kort, konisk och spetsig liten näbb. Stjärten är kort och kluven. Den adulta hanen är grön på ryggen och bröstet med gulgrön vingovansida med kraftiga svarta partier. Buken och undergrumpen är grågrön med svart vattring.

Grönsiskan har god förmåga att klänga, exempelvis i tunna trädgrenar. Boet byggs i mindre träd. När grönsiskorna häckar lever de parvis.

Blåsippa (Hepatica nobilis (L.)Scherb är en ört. Var som vanligt på min fotorunda, nu när det har varit så milt så många vårblommor kommer att blomma. Den blomma jag tänker på är blåsippan den upptäckte jag redan 2-2-2020 men den var så liten men i dag har den växt till sig och blomma nu den 13-2-2020

Stjärtmes (Aegithalos caudatus) är en tätting i familjen stjärtmesar.

Utanför häckningssäsongen, vilken tar slut i juni-juli, formar stjärtmesen kompakta flockar på 3 till 30 fåglar, som består av familjemedlemmar (föräldrar och ungar från föregående häckningssäsong) tillsammans med de extra adulta individerna som hjälpt till att föda upp kullen. Dessa flockar är revirhävdande och försvarar reviret gentemot andra flockar. Under kalla vinternätter trycker flockmedlemmarna ihop sig för att hålla värmen.

Sparvhök (Accipiter nisus) är en liten rovfågel inom familjen hökartade rovfåglar, som omfattar många andra dagaktiva rovfåglar som örnar, vråkar, kärrhökar och andra hökar.

Sparvhöken är en liten rovfågel med korta breda vingar, med ganska trubbig vingspets och lång stjärt, vilka är anpassningar för manövrering i skogsbiotoper.

Honorna kan bli upp till 25% större än hanarna vilket är den största storleksskillnaden mellan könen hos någon fågelart.
Den adulta hanen är 29–34 cm lång, med ett vingspann på 58–65 cm och väger 131-180 gram. Den är jämnt blygrå till gråblå på ovansidan, undersidan är fint bandad i rött på vit botten vilket får den att se orangefärgad ut på håll, och irisen är orangegul till orangeröd.