VITTSJÖ, BJÄRNUM. Nu när julmaten sjunkit ner och vardagen tagit över och det har blivit dags för Lions januarimöte, kan det kanske vara trevligt, att minnas decembermötet med jultomtar och vokalissa.

 

 

Vi som var där njöt i fulla drag av underhållningen och för mig, som ganska ny i föreningen, var det en mycket trevlig överraskning, att vi har så duktiga ”egna” underhållare.

 

VITTSJÖ. Kyrkofullmäktige i Vittsjö- Verum pastorat har föreslaget att till kyrkoråd under mandatperioden 2014- 2017 välja Gurli Kjerstensson, Ingvar Larsson, Hans- Eric Lunnergård, Anna- Carin Nilsson, Johan Gustavsson, Ingegerd Blomqvist, Bengt- Arne Jönsson, Eva Andréasson, Claes Ruderstam och Roland Eriksson till ordinarie ledamöter. Ordförande blev Ingvar Larsson och till vice ordförande valdes Bengt- Arne Jönsson. Dessutom valdes ersättare.
Till ledamöter i Vittsjö församlingsråd föreslås Johan Sturesson, ordförande, Hans- Erik Lunnergård, Solweig Rosén, Claes Persson, Eva Andreasson, Christina Malmberg, Mona Svensson, Sofia Olsson, Ros- Marie Westmark och Linda Holmberg.
Till ledamöter i Verum församlingsråd föreslogs Anders Paulsson, ordförande, Ingvar Larsson, Olle Ottosson, Stig Nilsson, Ingrid Lindberg, Eivor von Hauswolff- Juhlin, Elsa Sturesson och Siv Larsson.
Namnändring har skett så att tidigare samfällighet numera kallas kyrkoråd och tidigare kyrkoråd kallas numera församlingsråd!

VITTSJÖ, BJÄRNUM. I söndags hade Lions Vittsjö/Bjärnum insamling av ”utslitna” julgranar i Vittsjö och Bjärnum.

Insamlingen hade hörsammats av många och gav ett resultat av hela 4360 kronor.
Lions tackar för den stora generositeten och har lagt insamlade medel i hjälpkassan för senare användning till angelägna projekt.

MEDDELANDE 2014-01-12
Resursgruppen avvaktar meddelande från Migrationsverket gällande tidpunkten för ankommande nya vänner till Trobeck.
Innan vi har erhållit denna information har vi stängt vid Smyrna för både mottagande  och utlämning av kläder, skor och husgeråd m.m.
Vi kommer snarast att lämna ytterligare information: www.vittsjobjarnum.nu

INFORMATION 2014-01-12
We are waiting for information from the Swedish Migration Board telling us the time of arrival of new foreign friends to Trobeck. Until then the Smyrna is closed.
For further information: www.vittsjobjarnum.nu
Resursgruppen
Ralf Widlund
070- 812 62 18

VITTSJÖ. Sägner, troll och häxor tillhör det förgångna men det är intressant att se tillbaka hur befolkningen kunde uppleva mystiska händelser lite här och var. Hans Flyborg var född 1869 och avled 1961. Han var skribent i Norra Skåne under signatur ”Balder” då han kom till Vittsjö på 1920-talet och i pressen berättade han om märkliga händelser i Vittsjö. Ett sammandrag sker från något av hans många skriverier.
Ännu långt fram i början av 1900-talet fanns tron på spöken och andra vidunderligheter. Flera gör gällande att de sett märkliga ting som härrör sig från slaget i Vittsjö 1612. Flera soldater har setts vid platsen för det blodiga slaget, promenerande framåt i sakta mak. En person hade sett fyra av soldaterna komma från krigsplatsen vandrande mot nuvarande Dragsån mot den plats där kungen räddades. De fortsatte ner mot ån där de försvann som dimfigurer.

  • Det blir hästbonden Sigvard från Frösboholma som kommer att snacka om något i hästväg vid sopplunchen som börjar med just sopplunch den 16:e klockan 11.50.
  • Så förtäljde den lokala avisan från Jönsaholm att kommunen, Lions och hembygdsföreningen var involverade i Årets Vittsjöbo. Så är inte fallet utan utmärkelsen har under alla 25 åren varit på privat initiativ utan inblandning av något annat. Så varde detta meddelat för kännedom och efterrättelse!
  • En skogsägare och en virkeshandlare samt företrädare för kronans skog möttes i tinget 1924. Någon samlad bild blev det inte av förfaringssättet att avverka skog. Var det ett muntligt löfte eller inget löfte alls om avverkning, eller var det en överenskommelse att dela på förtjänsten? Ärendet var så kryddat att åklagaren begärde häktning av de inblandade men rätten föredrog att de fick röra sig på fri fot!
  • Det kostade fem kronor i skatt för innehav av hund 1924. Skattemärket av metall skulle fästas på hundens halsband!

VITTSJÖ. SPF Snapphanens första möte för året i Blå Salen blev också ett möte med en spirituell och synnerligen musikalisk pastor från Sösdala. Han lyssnar till namnet Dan-Inge Olsson och bjöd oss på sin sång och musik.

Ordföranden Kerstin Thånell hälsade välkommen och öppnade mötet med att presentera det varierade program medlemmarna bjuds på fram till sommaruppehållet i och med maj. 
Vi får besök av polisen, en royalist från Osby berättar om kungahuset och vi får uppleva en resa längs floden Volga. Dessutom ordnas en fikaresa till Senioren i Hässleholm och en tågresa till museet Malmöhus. Om allt detta kan du läsa i vårprogrammet för Snapphanen.

VERUM. Det har i alla år hört till tidningarnas rutiner att på årets första dagar underrätta läsekretsen om befolkningsutvecklingen. Detta har på vissa håll omintetgjorts av sockensammanslagningar, men Verum har ännu lyckats bevara sina gamla gränser. Under de senaste tio åren har antalet invånare i församlingen dalat från ca 500 till under 460. Som mest hade Verum på 1880-talet nära 1.700 invånare.

Här nedan visas hur befolkningstalet från 1650-talet med 50-årsintervall nu åter hamnat under de ca 500 personer som församlingen hade på den tiden.

Händelser

 

Teknikens Dag INSTÄLLD
29 aug 2020
13:00 - 17:00
Spelmansträff i Vittsjö
05 sep 2020
13:00 - 23:00
Öppet på Bjärnums Museum
06 sep 2020
14:00 - 17:00
Hembygdens Dag med spelmansmusik
13 sep 2020
13:00 - 17:00
Föredrag av Jan Ole Engkvist
04 okt 2020
14:00 - 17:00