Gert Svensson

Vit stork (Ciconia ciconia) har en längd på 100- 115 cm och ett vingspann på 195- 215 cm.

 

Vigg (Aythya fuligula) har en längd på 40-47 cm och ett vingspann på 65-72 cm.

 

Gravand (Tadorna tadorna), L 55-65 cm VS 100-120 cm. Den häckar längs kuster och vid större sjöar och floder, vanligen i öppen terräng.

Gravanden provianterar på grunt vatten, strandängar samt på åkrar. Gravanden är en ”kortflyttare. Merparten av Europas gravänder samlas under slutet av sommaren i enorma flockar vid nordtyska Waddensee för att rugga vingpennorna kollektivt.
Gravanden bygger boet i en jordhåla eller under ett tätt buske eller i en byggnad.

Entita (Porus Palustris) är parkens och lövskogens tvilling till talltitan. I formen som en talgoxe, men piggare med ett snabbare och intensivare rörelsemönster med mer frekventa vingklipp och stjärtknixar.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Vitsippa, Anemone nemorrosa. Vitsippan är en av våra fagraste vårväxter. Den har en upprätt stjälk som blir cirka 10-20cm hög.

Vitsippan på bilden är fotograferad 2015-03-28

Ett stycke nedanför blomman sitter tre skaftade, örtbladslika, flikiga svepeblad. Först efter blomningen kommer ett enda egentligt örtblad. Det är långskaftat och flikat och utvecklas direkt från en vågrät jordstam. I stjälktoppen sitter en ensam stor, vit blomma. Kalkbladen- sex eller flera- får efter hand, rödtonad utsida. Vitsippans frukter är oljerika och begärliga för vårens myror, vilka har stor betydelse för växtens spridning. För människor och kreatur är örten giftig. Vitsippan blommar i maj.