Gert Svensson

Entita (Porus Palustris) är parkens och lövskogens tvilling till talltitan. I formen som en talgoxe, men piggare med ett snabbare och intensivare rörelsemönster med mer frekventa vingklipp och stjärtknixar.

Gravand (Tadorna tadorna), L 55-65 cm VS 100-120 cm. Den häckar längs kuster och vid större sjöar och floder, vanligen i öppen terräng.

Gravanden provianterar på grunt vatten, strandängar samt på åkrar. Gravanden är en ”kortflyttare. Merparten av Europas gravänder samlas under slutet av sommaren i enorma flockar vid nordtyska Waddensee för att rugga vingpennorna kollektivt.
Gravanden bygger boet i en jordhåla eller under ett tätt buske eller i en byggnad.

Den svarta svanen är en Australisk art, L 115- 140 cm. En inplanterad självuppehållande population finns i Nederländerna och tillfälliga fynd görs då och då i ytterligare länder.

Den svarta svanen är en simmande fågel och utmärks av helt svart dräkt och röd näbb med ett vitt tvärband nära spetsen.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Vitsippa, Anemone nemorrosa. Vitsippan är en av våra fagraste vårväxter. Den har en upprätt stjälk som blir cirka 10-20cm hög.

Vitsippan på bilden är fotograferad 2015-03-28

Ett stycke nedanför blomman sitter tre skaftade, örtbladslika, flikiga svepeblad. Först efter blomningen kommer ett enda egentligt örtblad. Det är långskaftat och flikat och utvecklas direkt från en vågrät jordstam. I stjälktoppen sitter en ensam stor, vit blomma. Kalkbladen- sex eller flera- får efter hand, rödtonad utsida. Vitsippans frukter är oljerika och begärliga för vårens myror, vilka har stor betydelse för växtens spridning. För människor och kreatur är örten giftig. Vitsippan blommar i maj.

Härfågel, Upupa epops (L 25-29 cm (därav näbb 4- 5) VS 44- 48 cm)
Häckar i jordbruksbygd och öppna marker med dungar häckar och buskage, ses ofta i vin ock fruktodlingar. Sommargäst, mest slutet apr- sept. Övervintrar i Afrika.

Vistas mycket på marken och vill ha tillgång till kortgräsiga eller kala markytor där födan tas,mest mask och insekter. Vaksam men inte direkt skygg. Boet i hål i träd, holk,stenmur eller husgrund.