SNÄRSHULT. Då och då hände det att ett ensamt luftburet flygplan kunde ses och höras i Snärshult,Vittsjö. Under slutet av 1920 talet var det ingen daglig upplevelse då en dubbeldäckare kunde beskådas i luftrummet.

Intresset var stort inför det nödlandade flygplanet i Snärshult 1927 (foto: Tollström)

Men en dag år 1927 rusade folk ut från stugorna i den lilla bondbyn. Ett flygplan tog en sväng över byn. Det tog ytterligare en eller två rundor ovanför bebyggelsen. Sen tystnade ljudet. Det dubbeldäckade flygplanet hade landat på en åker intill vägen mot Holmatorp. Helt oskadat. Befolkningen skyndade dit men stannade på behörigt avstånd från den sensationella synen. Ett flygplan på en åker i Snärshult!Snart kom piloten ner från flygplanet och försökte bekanta sig med befolkningen som nog hade full respekt både för piloten och flygplanet. Sannolikt var det allra första gången som befolkningen fick se en livs levande människa som kunde flyga ett flygplan! Flygplanschauffören förklarade att det var en nödlandning då bensinen var på upphällningen. Han hade cirklat runt ett par varv för att finna en lämplig plats att landa på. En nyskördad åker fanns lämplig och där landade han flygplanet.

Det var inte enbart befolkningen som fann den luftburna farkosten intressant. Av någon anledning stannade piloten kvar till nästa dag. Det var skolplikt denna dag men läraren gav eleverna en ledig dag för att närmare bekanta sig med årets sensation i Snärshult. Bilden ovan visar skolklassen till vänster och bakom flygplanet fick en skara av byns befolkning som skulle studera farkosten på närmare håll.

 

Bild på fotografen Oskar Tollström

 

Det fanns telefon i Snärshult 1925 varför piloten kunde meddela sig med hemorten Ljungbyhed. Men var fanns det bensin? Ingen försäljning fanns i Vittsjö och kanske fick bensin komma från Ljungbyhed? Där fanns flygplats sen 1910. Det är väl knappast troligt att det fanns en reservdunk med bensin i flygplanet?

Flygplanet stod kvar på åkern under natten. Ett sådant monster kunde inte lämnas utan tillsyn. En 17 års lantbrukarson i Snärshult fick uppdraget att vara vakt vid planet under natten.

Nästa dag grydde och piloten hade tydligen fått bensin till planet. Efter några handdrivna varv på propellern startade motorn. Flygplanet steg mot skyn och troligen utförde piloten några vingviftning för tack innan färden ställdes mot Ljungbyhed.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch