• Befolkningens antal vid 1937 års början var 2 603, en minskning med 17 under förra året.

• Länsstyrelsen beviljade rättighet att utskänka vin hos Hotellet, Solhem och Vittsjö vilohem.

• JUF ordnade fest i Idrottsgården med gymnastikuppvisning och teater.

• Frälsningsarmén bjöd på sång och musik i Emmaljunga Folkets hus.

• Den berömde trollerikonstnären Hector El Neco gav föreställning i biografsalongen.

• Kommunalfullmäktige beslutade att den nya folkskolan skulle uppföras med två våningar samt friliggande gymnastiksal. Sannolikt blev det annat beslut vid senare tillfälle. Under sommaren ändrades beslutet att skolan med gymnastiksal skulle uppföras i tre våningar.

• Brottarklubben åkte till Sibbhult för en tävling. Resultatet blev 6- 1 till Sibbhults favör.

Vägvisning till skolan i Snärshult!

• Skolstyrelsen beslutade att elever i Hårsjö skulle erhålla skolskjuts till fortsättningsskolan i Vittsjö. Elever i Hultatorp skall till fortsättningsskola i Snärshult. Eleverna skulle inackorderas i Snärshult! Skolöverstyrelsen godkände inte åtgärden. Mindre fortsättningsskola skulle i stället inrättas vid de aktuella skolorna.

• Detta år kostade en årsprenumeration på Norra Skåne nio kronor. Tidningen utkom tre dagar i veckan.

• Det fanns fyra livaktiga gymnastiksektioner inom Emmaljunga GoIF.

• 20 fastighetsägare var inte belåtna med anläggande av en torvströfabrik väster och intill järnvägen. På aktuella platsen finns i dag El- Olle. Länsstyrelsen beviljade senare bygglov till fabriken med täta väggar!

• Piano- & Orgelmagasinet köpte, sålde och bytte orglar och andra instrument till fördelaktiga priser.

• En älg hade skjutits på annan mark och jägarens dömdes till böter samt ersätta älgens värde med 160 kronor. Två jägare som olovligt passerat annan jaktmark dömdes till vardera 30 kronor i böter.

• Emmaljunga GoIF klådde Sösdala med 3- 0 i fotbollsmatch. Emmaljunga ledde pokalserien med tolv poäng följd av Sösdala 6 poäng.

• Gunnar Andersson öppnade välsorterad bageriaffär i Danielssons fastighet.

• Musikkåren spelade påskpsalmer och andra psalmer från kyrktornet på Kristi Himmelsfärdsdag och avslutade med Vår Gud är oss en väldig borg..

• Emmaljunga klådde Markaryd med 3- 0 i en fotbollsmatch. Ett par månader senare klådde Emmaljunga Visseltofta med 9- 0. I returmatchen klådde Visseltofta Emmaljunga med 4- 2.

• Emmaljunga Möbel- & Bosättningsaffär sålde matrumsmöbler för 250 kronor. Emmaljunga Cykelverkstad sålde cyklar samt cykeldelar till samma låga priser.

• Emmaljunga Runt arrangerades med åtta lag i startfältet. Banlängden var 3 700 meter där Perstorp S K segrade.

• Under musik tågade Vittsjö musikkår från Marknadsplatsen till ”Villabackens krön” där flera musikstycken framfördes på Svenska Flaggans dag. Musikkåren spelade en vecka senare vid Sjöstugan klockan 8.30- 10.30. Efter en vecka gavs ytterligare en konsert från Villabacken. Konserten avslutade med Svenska arméns tapto.

• JUF arrangerade cykelorientering med 2,8 mil längd för herrar och 1,7 mils för damerna. Harald Månsson segrade i herrklassen medan Anna-Lisa Johansson segrade i damklassen.

• Trafikbilägare Nils Nilsson ansökte hos länsstyrelsen att vid byte av lastbil få höjd lastförmågan från 2 900 kilo till 3 155 kilo.

• Vid friidrottstävling i Emmaljunga segrade Harold Persson på 3 000 meter med tiden 9.46,2.

• Skriftställare Ernst Paulsson i Bökholm kom ut med skriften Emmaljunga församlingshem. Skriften kostade en krona.

• Sten Tillberg i Emmaljunga annonserade att han sålde två motorcyklar med toppventiler.

• Gräsauktion förrättades hos f d Henning Jansson i Hästhult.

• Kyrkorådet begärde in anbud för uppförande av pannhus med likvagnsbod, inmontering av värmeledningsanläggning samt installation av elektriskt ljus i kyrkan.

• Landsfiskalen begärde att körkortsprov skulle hållas i Vittsjö eller Bjärnum minst en gång per månad. Avståndet till Ängelholm var allt för långt för avläggande av prov. (Längre tillbaka kunde prov avläggas i exempelvis Brunshult där aspiranten fick köra en runda på åkern).

• Kyrkorådet beslutade anta anbudet på 6 400 kronor för installation av vattenledningsvärme i kyrkan. Elinstallationen kostade 2 737 kronor samt uppförande av förråd kostade 3 925 kronor. Antagna anbuden var de lägst inkomna.

• Kyrkorådet beslutade även att anlita en konservator att knacka fram medeltida målningar i kyrkan. Krucifixet på triumfbågen skulle rengöras från sentida övermålning.

Bland annat togs dessa gamla vigningskors fram bakom senare överputsning.

• Sparbanken höll öppet varje helgfri onsdag klockan 10- 1.

• Karl Gustavsson valdes bland 24 sökande till kyrkvaktmästare.

• Efter restaurering och borttagande av tunt murlager hade de gamla målningarna i kyrkan tagits fram. Återinvigning av helgedomen skedde första söndagen i Advent.

• Samtliga butiker i Emmaljunga kom att stängda affärerna klockan 6 e.m.

• Befolkningens antal vid årets slut var 2 644. En ökning med 42 innevånare.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.