EMMALJUNGA. ”Bålet” i Bröna är den gängse benämningen på platsen för ett lönnmord. ”Bålet” är visserligen beläget inom Björstorp råmärken, öster om Emmaljunga men har i alla tider benämnts Bröna. Anledningen är troligen att Åke i Bröna mördades på denna plats. Platsen har under lång tid markerats med kvistar och grenar.

Skylten visar sannolika platsen där Åke i Bröna mördades.

Åke i Bröna var svensksinnad och Snapphanarna hade följaktligen ett ont öga till Åke. Han var dessutom ägare till nästan hela Bröna by. Snapphanarna försökte värva Åke och hans fem söner till sina band. Åke vägrade anslutning till Snapphanarna och ansågs därför som fredlös. Åke kände oro för sitt liv och flyttade till en av sönerna som bodde vid den sjö som i dag kallas Femtingen. Sjön kan ha fått sitt namn efter Åkes son som var den femte i barnskaran.

Åke var tämligen kyrksam i sitt leverne och kände behov att ganska regelbundet besöka kyrkan i Vittsjö. Hans färdväg observerades av Snapphanarna. Då Åke en gång var på väg hem från kyrkan hade en av Snapphanarna, enligt sägnen klättrat upp i ett träd (tall) och gömt sig i den yviga kronan. Då Åke nalkades platsen ändades hans liv med en välriktad kula från ett snapphanegevär.

I över 350 år har befolkningen och vägfarande försökt hålla traditionen vid liv genom att lägga en kvist eller gren på platsen. Platsen är utmärkt på ekonomiska kartan. För närmare beskrivning till platsen är att Bålets belägenhet väster om vägen Emmaljunga-Bröna. Från vägvisningen ”Emmaljunga 2” i Björstorp är det 700 meter till Bålet, nästan mitt emot en skogsväg. En skylt visar sannolika platsen för mordet på 1600 talet.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch