• Vid 1942 års början var folkmängden i Vitsjö församling 2 725, en ökning förra året med 32 personer.

• Kristidsnämnden delade ut inköpskort på flera platser i socknen. Det var ransoneringstider då vissa varor endast fick inköpas i begränsad mängd. Det gällde bland annat mjölprodukter och risgryn.

• Ljus i skyltfönster och elektrisk ljusreklam fick endast användas klockan 08- 18. Det var Statens Bränslekommissions som beslutade.

Platsen för det störtade flygplanet utmärktes med denna markering för några år sen.

• Ett flygplan som utövade navigationsflygning råkade i spinn. Signalister fick order att hoppa och han landade oskadad. Piloten följde med den störtade planet och omkom. Flygplanet störtade vid Hårsjö vid vägen mot Kvidala. Platsen kan visas!

• Vid jubileumsfesten hos JUF medverkade Knut Larsson med sång och Erik Storm var dragspelare.

• Elever till skolan i Gundrastorp beräknades högt till kommande år. Skolstyrelsen begärde då att en extra ordinarie tjänst som småskollärarinna skulle inrättas.

• Under tre månades tid fick varje person inköpa 250 gram kaffe. Det var då som flera sädesslag rostade i hemmen för att ersätta kaffe.

• 60 hem hade förklarat sitt intresse att ta ett så kallade Finlandsbarn (krigsbarn).

• En idrottsförening bildades där medlemmarna var ynglingar i åldern 15- 20 år.

• Landsfiskal Fluur omvaldes till ordförande i GIK. • Brevduveklubben beslutade om flera tävlingar. Den mest avlägsna startplatsen för duvorna planerades från Långsele, 775 km (fågelvägen).

• Franklin & Co möbelfabrik brann ner till grunden. Närmaste vattenställe fanns 350 meter från brandplatsen. Snön var knädjup och brandmännen fick gräva fram en öppning för slangarna under rälsen på banvallen.

• Kungl. Generalpoststyrelsen beslutade om höjda avgifter för befordring av brev. 20 öre i porto för brev vägande högst 20 gram.

Sådant frimärke gällde efter höjningen.

• Inför häradsrätten förnekade mannen att han slaktat en gris utan tillstånd. En broder till den åtalade vittnade att tre grisar hade tidigare slaktats. Ett annat vittne hade sett personer komma med släde och lasta en stor låda på släden. Målet blev uppskjutit!

• Gamla folkskolans lokal skulle upplåtas som förläggning till 20 flickor som skulle uppleva koloniliv. Dessutom skulle flickorna utföra beredskapstjänst i form av lantbruksarbete.

• Bilkol till gengasbilar såldes av Severin Svensson.

• Furutorps mosse annonserade efter arbetskraft för kullning och vändning.

• 30 scouter från Vinslöv fick sommararbete på Vittsjö mosse med kupning och bärgning av torv.

• Café Winerkondis höll stängt i nio dagar på grund av varubrist i kri(g)stiden.

• Torvkupare erhöll anställning på Höjalens mosse.

• Skolstyrelsen beslutade att inlösa den vindmotor som lärarinnan Gunhild Sehlin på egen bekostnad låtit uppsätta på Källarbacken vid Hultatorp skola.

• Den ruskiga väderleken ansågs vara orsaken till att endast 7% av röstberättigade till kyrkofullmäktige kom till valurnorna. En enda samlingslista fanns till förfogande.

• Vittsjö Sparbank firade sin 75 åriga verksamhet i egna lokalen, nuvarande församlingshem..

• Kristidsnämndens expedition var stängd både jul-och nyårsafton.

• Kommunalnämnden beslutade att kommunens revisorer skulle erhålla ett årligt arvode på 50 kronor.

Den omtyckta cabarén blev uppskattade och gavs i repris ett par gånger.

• V T K (Vittsjö Teater Klubb) gav Cabaré Kupongfritt. Den uppskattade kabarén hölls i JUF stugan med mängder av sång och humor. Kändisar i orten blev rejält grillade!

• Folkmängden vid 1942 års slut var 2 750 personer, en ökning med 37 innevånare. 

• Fortsättning följer med händelser 1947.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch