Vittsjö. Nederbörden uteblev. Besökarna vid kyrkogårdsvandringen kom liksom en och annan solglimt. Cirka 80 gravplatser besöktes under ledning av Bengt-Arne Jönsson. Detta var årets andra vandring och nästa besök med information planeras till den 19 augusti 2017.

Några av deltagarna lyssnar till den information Bengt-Arne Jönsson delger.

Även vid lördagens information hade några minnesstenar tagits bort men finns på annan plats. Besökare vid dagens informationen kom även från Östergötland. Några nya platser med minnesstenar hade tillkommit från förra vandringen för fem år sen. De gravstenar som tagits bort av skilda anledningar finns bevarade intill södra kyrkogården. Sannolikt kommer information att lämnas om dessa minnesvårdar vid senare tillfälle. Dokumentation finns om dessa stenar men viss omflyttning har skett då stenarna kom till nuvarande plats.
Dessa vandringar har verkligt stort kulturellt innehåll. Genom bevarad dokumentation finns uppgifterna bevarade för framtida besök på platserna. Dessa minnesvandringar började 1989 och all dokumentation finns nertecknad. Dessutom tillkommer ytterligare fakta vid varje vandring.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch