VITTSJÖ. På kyrkogården i Vittsjö, väster om huvudingången finns en gravsten med texten Bengt Nilsson Donator. Gravstenen är i och för sig ganska anonym men bakom namnet Bengt Nilsson skulle kunna tilläggas ”Bengt Trägen”. Det var Bengt Trägen som donerade 3 000 kronor för inköp av ny och första kyrkorgeln till Vittsjö kyrka. Bengt Trägen var född 1832 och avled 1909.

Donator Bengt Nilssons gravsten. ”klädsel med mossa ingick inte i donationen”.

Bengt Trägen var född i Brunshult tillsammans med brodern Troed. Det var stor skillnad på de båda bröderna. Troed som var äldst var i dagligt talesätt ganska frikostig, intill slösaktig medan Bengt var raka motsatsen. Bengt hade några drängplatser och sparade vart enda öre medan Troed som var ägare till det lilla torpet högg efter hand ner all skogen men saknade intresse för återväxten.


Bengt tog så småningom plats som dräng hos en änka och var trägen i sitt arbete. Så småningom uppstod tycke mellan Bengt och änkan som hade fyra barn från tidigare äktenskap. De båda äldsta pojkarna såg inte med blida ögon att drängen tog deras faders plats. Efter hand blev det allt mer uppenbart att Bengt inte var önskvärd. Vid ett slagsmål kastades Bengt ut från sitt hem och tog då sina få tillhörigheter och lämnade änkan och de fyra barnen samt tog sig till en släkting i Bjärnum.


Troeds lättja resulterade i skuldsatt gård men Bengt vägrade låna ut pengar till sin broder. I stället köpte han hemmanet och lät då Troed och hans familj få bo kvar på gården utan kostnad.
Bengt fortsatte att arbeta och sysslade mest med skogsarbete. Det hårda arbetet resulterade i allt mer kroknande rygg. Det var så illa att han måste ha något att hålla sig i om han hade ramlat och skulle resa sig.


Bengt skrev ett testamente för att den slösaktige brodern inte skulle få hans sparade slantar. Han skänkte slantarna till Lappska Missionen. En tid efteråt kom han på andra tankar och skrev om sitt testamente. Då tänkte han på sin broder som fick ett visst belopp. Vittsjö fattigvårdsstyrelse fick 3 600 kronor. Räntan på detta kapital skulle vid jultid fördelas till behövande inom församlingen. Vidare testamenterade han 3 000 kronor för anskaffande av en ny orgel i kyrkan. Då fanns det redan en fond för kyrkorgel och denna fond uppgick något år tidigare till 44 kronor! Kyrkorådet förvaltade donationen ganska väl då de 1910 beslutade att köpa en ny orgel till kyrkan, en riktig kyrkorgel. Den nya orgeln med åtta stämmor invigdes år 1911 tack vare donationen från Bengt Trägen.

Orgel i Vittsjö kyrka som nu har 990 ljudande pipor.

Enligt anbud för kyrkorgel till Vittsjö kyrka beslutade kyrkostämman år 1910 att anta orgelbyggare Lundin i Göteborg. Anbudet ljöd på 4 000 kronor med två manualer samt pedalverk av nyaste konstruktion på orgelteknikens område. Totala kostnaden för denna nya kyrkorgel blev 4 382 kronor och 83 öre. Den nya kyrkorgeln provspelades i mars månad 1911 och invigdes några dagar senare. Vid invigningen hade orgeln åtta stämmor och dessa har i dag utökats till 16 stämmor.

År 1948 blev det en ombyggnad och renovering av orgeln som fick 750 ljudande pipor. Den gamla orgeln ersattes till en del av en ny orgel 1976. Nu med 16 stämmor och 46 av piporna i fasaden blev ljudande. Totalt är alltså nu 990 ljudande pipor i Vittsjö kyrkas orgel.