VITTSJÖ. Nyheterna var inte så omfattande för 110 år sen. Då spreds nyheter oftast från mun till öra! Ett utdrag från detta års händelser följer: 

• Vid årets början 1908 var befolkningen 2 185 personer, en ökning med 22.

• De första dagarna detta år registrerades 22- 25 grader kallt.

• Till vikarie vid ambulerande skolorna i Lönsholma- Björstorp valdes Gerda Hanson från Billeberga.

• Biblioteket omfattade 300 verk och detta år fanns 225 låntagare fördelade på 51 personer. Biblioteket erhöll ett statsanslag på 46 kronor.

• Ett körlag bildades i NV delen av socknen. 20 åboar ingick i laget som levererade grädde till mejeriet.

• Kyrkorådet beslutade uppta ett lån på 22 000 för uppförande av fyra skolhus.

• Bättre nykter, helst gift dräng fick anställning på Oretorp herrgård.

• D. J. Danielsson öppnade välsorterad Manufaktur- Mode- och Ekiperingsaffär i f d Tullbergs hus vid järnvägsstationen.

• Brännvinspriset skall vara oförändrat 85 öre per liter.

• Fattigvårdsstyrelsen begärde av statsmedel 474:85 för hemsändande av 42 galiziska arbetare som haft anställning vid Emmaljunga Torffabriksaktiebolag, Arbetarna hade startat olagliga strejker och saknade pengar för sitt uppehälle. K M:t beslutande bifalla begäran.

• Oktober månad var den torraste på 100 år då endast sju mm regn föll mot normala 54,8 mm.

• Det fjärde skolhuset invigdes. Det var då Hultatorp skola som var färdig i oktober månad. Tidigare invigda skalhus fanns i Emmaljunga, Gundrastorp och Hårsjö.

• Detta år började de långdragna diskussionerna angående flyttning av Lönsholma skola till Snärshult. Med 3 500 röster mot 2 291 röster uttalade sig kyrkostämman för flyttning. Först år 1910 blev flyttningen klar.

• Kyrkostämman avslog begäran att flytta gamla skolhuset i Hårsjö till Skinnaretorp.

• En meteor uppenbarade sig i årets sista månad.

• Det blev en sensation i en annan socken då det hölls begravningsfest utan sprithaltiga drycker..

• Befolkningens antal vid årets slut var 2 177, en minskning med tio!

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.