VITTSJÖ. Nyheterna var inte så omfattande för 110 år sen. Då spreds nyheter oftast från mun till öra! Ett utdrag från detta års händelser följer: 

• Vid årets början 1908 var befolkningen 2 185 personer, en ökning med 22.

• De första dagarna detta år registrerades 22- 25 grader kallt.

• Till vikarie vid ambulerande skolorna i Lönsholma- Björstorp valdes Gerda Hanson från Billeberga.

• Biblioteket omfattade 300 verk och detta år fanns 225 låntagare fördelade på 51 personer. Biblioteket erhöll ett statsanslag på 46 kronor.

• Ett körlag bildades i NV delen av socknen. 20 åboar ingick i laget som levererade grädde till mejeriet.

• Kyrkorådet beslutade uppta ett lån på 22 000 för uppförande av fyra skolhus.

• Bättre nykter, helst gift dräng fick anställning på Oretorp herrgård.

• D. J. Danielsson öppnade välsorterad Manufaktur- Mode- och Ekiperingsaffär i f d Tullbergs hus vid järnvägsstationen.

• Brännvinspriset skall vara oförändrat 85 öre per liter.

• Fattigvårdsstyrelsen begärde av statsmedel 474:85 för hemsändande av 42 galiziska arbetare som haft anställning vid Emmaljunga Torffabriksaktiebolag, Arbetarna hade startat olagliga strejker och saknade pengar för sitt uppehälle. K M:t beslutande bifalla begäran.

• Oktober månad var den torraste på 100 år då endast sju mm regn föll mot normala 54,8 mm.

• Det fjärde skolhuset invigdes. Det var då Hultatorp skola som var färdig i oktober månad. Tidigare invigda skalhus fanns i Emmaljunga, Gundrastorp och Hårsjö.

• Detta år började de långdragna diskussionerna angående flyttning av Lönsholma skola till Snärshult. Med 3 500 röster mot 2 291 röster uttalade sig kyrkostämman för flyttning. Först år 1910 blev flyttningen klar.

• Kyrkostämman avslog begäran att flytta gamla skolhuset i Hårsjö till Skinnaretorp.

• En meteor uppenbarade sig i årets sista månad.

• Det blev en sensation i en annan socken då det hölls begravningsfest utan sprithaltiga drycker..

• Befolkningens antal vid årets slut var 2 177, en minskning med tio!

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch