BJÖRSTORP. Folkskolan i Björstorp, öster om Emmaljunga uppfördes som socknens första fasta skolhus 1877. Undervisningar vid denna skola upphörde 1965. Mångårig lärare vid denna skola var Arnold Fahlén (* 1902 † 1991). 

Den gamla skolan i Björstorp är nu privatbostad.

Han var ledande då idrottsföreningen bildades och han hade flera gymnastikuppvisningar där skolans elever deltog. Då undervisningen upphörde var den gamla skolan en hemvärnsgård för ortens hemvärn. Senare bildades en fastighetsförening som blev ägare. Numera är skolan privatbostad.

(Klicka på bilden för större format)

Bilden visar elever som var födda för 100 år sen, 1918- 1919 och bilden är exponerad i början av 1930 talet. Bilden har kommit vittsjobjarnum.nu. tillhanda från fjärran landskap. Tack Rolf! 

Bilden visar nedan uppräknade elever.
Främre rader f v:
Greta Bengtsson, Högholma, Margit Olsson, Emmaljunga, Eva Bengtson Bertinsson, Emmaljunga, Inga Nilsson, Emmaljunga, Linnea Johansson, Kraxeboda, Herta Olofsson, Emmaljunga, Rut Mårtensson Eliasson, Emmaljunga, Märta Olofsson, Emmaljunga, Helga Eliasson, Emmaljunga och Aina Ekberg, Emmaljunga.
Mellersta raden f v:
Sven Håkansson, Bröna, Claes Olsson, Bröna, Erik Persson, Emmaljunga, Malte Svensson, Bröna, Börje N N, Högholma, Tryggve Nilsson, Emmaljunga, Torsten Persson, Emmaljunga, Elsa-Marie Håkansson, Björstorp, Elsa-Gunborg Jacobsson, Emmaljunga, Elsa-Carla Johansson, Kraxeboda, Asta Andersson, Emmaljunga, folkskollärare Arnold Fahlén.
Bakre raden f v:
Uno Larsson, Hyngarp, Eve Larsson, Hyngarp, John Olsson, Emmaljunga, Åke Almkvist, Emmaljunga, Gunnar Månsson, Havraljunga, Bror Helberg, Emmaljunga, Allan Svensson, Emmaljunga, Erik Svensson, Bröna, Bertil Svensson, Bröna och Bertil Bengtsson, Havraljunga.