Kyrkligt

VITTSJÖ. En brödkaka av ordinär storlek kostade 210 kronor och en mindre duk med korsstyng kostade 290 kronor då kyrkliga syföreningen höll auktion i församlingshemmet. Totala intäktssumman blev 11 675 kronor som bland annat tillfaller IM.Ungdomskören som underhöll vid kyrkliga försäljningen.

 

VITTSJÖ. Julstuga har ordnats under flera år i hembygdsföreningens museum vid Verumsvägen. Så även detta år.  Flera hobbyhantverkare fanns på plats och visade upp sina alster och fick sälja några prylar. Där fanns tomtar och andra julprydnader samt nyttosaker. Yngre besökare var hjälpredor vid utkavling och framtagning av pepparkakor. Föreningens musiker och sångare underhöll med julmusik och hemlandssånger samt solosång. I den gamla lärarbostaden var det fika där dagens problem och spörsmål kunde ventileras vid kaffeboden.Hembygdsföreningens musiker och sångare som underhöll vid julstugan.

Ordförande i Bjärnums EFS Stanley Tufvesson inbjuder till jubileumsfest nu på lördag den 19.11. kl 18 i Missionshuset

VITTSJÖ. Kyrkofullmäktige i Vittsjö beslutade att till nästa år höja kyrkoavgiften med 10 öre till 1,12 kronor medan begravningsavgiften blev oförändrad med 35 öre.

Enligt preliminära beräkningar kommer inkomsten av skattemedel att minska med cirka 400 000 kronor. Trots besparingar i budgeten ansågs det nödvändigt att höja kyrkoavgiften för att få balans i budgeten. Budgeten balanserar på 4,2 miljoner kronor för Vittsjö och Verum församlingar.

VERUM. Ordinarie parkeringsplatsen vid kyrkan i Verum räckte inte till åt alla besökare på gravsmyckningsdagen, dagen före Alla Helgons dag. Församlingshemmet var fullsatt av besökare som kom för en kopp eftermiddagsfika samt för att lyssna till Curt Nilsson piano och Gösta Svensson sång.


Hjördis Svensson kom från Älmhult för att smycka sina föräldrars gravplats på kyrkogården i Verum.

VITTSJÖ.  Till kyrkogårdarna i Vittsjö var det en jämn ström av människor som kom med ljus i händerna för att minnas sina anhöriga inför Alla Helgons dag. En del av besökarna tog sig in i kyrkan för att lyssna till Mats Lunnergårds orgelmusik i helgedomen.

Inger och John Pettersson kom från Hässleholm för att smycka anhörigas gravplats.

HULTATORP. Det var många år sedan det kom så många människor till skolsalen i Hultatorp gamla skola, väster om Vittsjö. Dragplåstret för över 40 besökare var Hultatorp syförenings 97e auktion på tillverkade och skänkta alster som inbringade 18 100 kronor

Hultatorp syförening bildades 1915 och redan på vårkanten hölls den allra första försäljningen. Dessutom hölls ytterligare en auktion närmare jul detta första verksamhetsår. Något år senare hölls ingen försäljning alls under ett år. Undervisningen i skolan upphörde och år 1959 köpte syskonen Nilsson i Mörkhult den gamla skolan. De bosatte sig där och den gamla skolan har under alla år varit en samlingsplats för predikningar, auktioner, andra sammankomster och för söndagsskolan. Numera är det Erna och Kjell Olsson som är bosatta där och äger skolan.

Vid syföreningsauktionen i fredags var det Lennart Arvidsson som först höll en kort andakt och sedan var han auktionsropare efter kaffesamkvämet. Mest kostade en sydd duk som nye ägaren fick betala 700 kronor för. Inkomna medel kommer att fördelas bland annat till EFS, Kyrkan och andra hjälporganisationer.

VITTSJÖ. Sopplunchen i församlingshemmet hade tre tema förutom välsmakande soppan med köttfärs och diverse rotavdrag. Det var 20:e gången som detta arrangemang hölls dit besökare kunde komma på sin middagstimme, eller kanske förlängt lunchuppehåll!

Vittsjöbröderna Jan & Bo Malmberg sjöng flera sånger innan Karl Eve Lunnergård berättade som sin vistelse i Etiopien där huvudsakliga målet var Harar. Trots flera religioner i landet, varav 150 moskéer var det tämligen bra tolerans mellan de olika religiösa organisationerna. Tyvärr förekom det stora odlingar med växter till droger. Denna odling var ekonomiskt betydligt lönsammare än odlingar till det dagliga brödet.

Det blev berättelse om Etiopiens historia och fram till dagens missionsverksamhet.

SNÄRSHULT. Efter mer än 100 års vila återupptogs husförhöret åter, denna gång i Snärshult hos familjen Blomqvists. I fastigheten från 1600-talethar det säkerligen förekommit husförhör på den tiden det var belagt med bötesstraff för uteblivning av förhöret där också rotens läskunnighet provades.

Funderingar kring de uppgifter Calle Präst delade ut efter förhöret.

 

 

 

 

 

 

VITTSJÖ. Kyrkorna i landet smyckades i söndags, Tacksägelsedagen, med en del av höstens rika skörd. Så även i Vittsjö kyrka där Centerkvinnorna hade samlat växter och blad från hösten. Dessutom bjöd kvinnorna på bredda mackor i församlingshemmet där det även skedde försäljning av gröna växterna och rotfrukter.

 

Amanda Nilsson fäster blicken på ett hägrande äpple från en del av höstens skörd.

VERUM. Kyrkan i Verum var synnerligen välbesökt vid gudstjänsten på Tacksägelsedagen. Utöver gudstjänsten var det medverkan av kyrkokören och dessutom var det barndop allt medan kyrkan var smyckad med en del av årets rika skörd med Centerkvinnorna som formgivare.

 

Det nydöpta barnet Per Johan Villner tillsammans med sina föräldrar vid dagens extra utsmyck-ningen av kyrkan.


 

VITTSJÖ. Årets fjärde och sista kyrkresa till en landsortskyrka var förlagd till en plats med två kyrkor på gångavstånd. Färdledare var Ingegerd och Rolf Nilsson som även tidigare lagt upp resmålen Färden företogs i bilar och avslutades med måltid hos Farozon i Hässleholm.

Kyrkvaktmästare Tomas Rasmusson i samspråk med K E Lunnergård vid kaffepausen.

 

EMMALJUNGA. Husförhör i modern tid startade åter upp 1989 med Wittsjö hembygdsförening som arrangör. År 1686 lagstadgades det om husförhör och detta gissel för många pågick till slutet av 1800-talet. I Hinneryd församling pågår ännu denna gamla tradition.

Calle Präst verksam som husförhörsledare i hembygdsstugan.

Dagens husförhör är av betydligt mildare format. Ingen kommer i skamvrån och ingen betygsättning sker i någon liggare. Däremot förekom det på de allvarligare husförhörens tid en betygsättning i de gamla husförhörslängderna. Där kan släktforskare finna sina förfäders status åt det ena eller det andra hållet.

VITTSJÖ. Röda rosor i bänkraderna välkomnade extra till kyrkan i Vittsjö vid den traditionella hembygdsgudstjänsten. Gästtalare och föreläsare var Vittsjöpågen, biskop emeritus Karl Johan Tyrberg. Det stora är inte att ha en biskop emeritus som gäst utan att det är en Vittsjöbo i förskingringen, välkomnade Carl-Olof Danielsson med.

Hembygdsföreningens sångare och musiker medverkade vid hembygdsgudstjänsten i kyrkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITTSJÖ. Vid hembygdssöndagen i Vittsjö kyrka den 4 september klockan 11 återvänder biskop emeritus Karl Johan Tyrberg till sin ungdoms uppväxt. Han tjänstgör vid gudstjänsten i kyrkan och vid efterföljande lunchrast i församlingshemmet berättar han om sitt liv från skolpåg i Vittsjö, som präst, som biskop i Härnösand samt som livet som pensionär. Som måltid serveras ”äggakaga” med lingonsynt samt kaffe. Hembygdsföreningen arrangerar och föreningens sånggrupp medverkar på båda platserna.

VITTSJÖ. Årets andra kyrkresa till någon landsortskyrka var förlagt till Österlen. Första anhalten skedde vid Vitaby kyrka där guiden informerade klart och tydligt om 1100-tals kyrkan som en gång varit en försvarsanläggning. I denna kyrka var det traktens fiskare som byggde en egen läktare då de inte var så välsedda av högre ståndspersoner och bereddes ingen plats i kyrkan. Avslutningen skedde vid Knäbäckskapellet.

Några deltagare vid kyrkutfärden samlade vid Knäbäckskapellet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖRKHULT/HULTATORP. De tre syskonen Karin, Einar och Mimmi Nilsson var födda i Mörkhult, Vittsjö. Einar var född 1902 och avled 1963. Mimmi var född 1903 och avled 1978 och Karin var född 1905 och avled 1984. Syskonen övertog gemensamt hemmanet och skötte detta tillsammans med modern Botilda (1862- 1947). Syskonens fader Nils Jönsson (1862- 1910) avled redan 1910.

Bilden från Hultatorp söndagsskola vid träff i Lönsholma 1947. Einar Nilsson intill granen i bakgrunden. Övriga lärare vid denna samling var Ernst Bengtsson, Georg Mårtensson och Hanna Olsson.

EMMALJUNGA. Helgmålsbön har hållits i hembygdsföreningens stuga vid vägen mot Kraxeboda sedan nära 20 år tillbaka. I lördags var det helgmålsbön med lokala medverkande förmågor utan kyrklig inblandning. Själva andakten hölls av Eva Nilsson, bördig från Kraxeboda men bosatt i Helsingborg. Andakten hölls i anknytning till söndagens predikotexter.

Arne ”G” Persson, infödd Vittsjöbo ledde psalmsången till gitarrackompanjemang i anknytning till helgmålsbönen. Han underhöll sedan med flera visor före och efter kvällsfikan. Det var bland annat premiär på Vittsjövalsen med tonsättning av musikern. Efter ett par timmars trivsam samvaro avslutades träffen.

EMMALJUNGA. Musik i sommarkväll var rubriken på sommarkonsert i Emmaljunga församlingshem. Solist med sång och tvärflöjt var Sofia Larsson, Verum. Varje år är det tradition att Vittsjö- Verum församlingar ordnar sång- och musikkvällar på skilda platser i för- samlingarna. Det är i de flesta fall helt onödigt att gå utanför församlingen då det finns så många och bra förmågor inom närområdet.

Sofia Larsson var lokal gästartist vid konserten i Emmaljunga.

Kvällens program inleddes med sång av Sofia Larsson och detta följdes av tvärflöjtssolo med Kerstin Sturesson som ackompanjerade på piano. Det var nära nog en internationell konsert där det förekom flera sånger på annat språk än modersmålet. Ur Svenska psalmboken sjöngs bland annat Jag kan inte räkna dem alla.

VITTSJÖ. MHF-lokalen i Gundrastorp var full av förväntansfulla besökare då församlingen inbjöd till ”Musik i sommarkväll” med Bjärnum Manskör med Curt Nilsson som dirigent samt solisterna Anna & Elle.

Manskören under sitt uppskattade framträ-
dande i Gundrastorp.