Kyrkligt

MÖRKHULT. Samtidigt som besökarna började bänka sig till friluftsgudstjänst hos Sofia & Erling Olsson i Mörkhult började mörka regnmoln torna upp i sydlig riktning. Under tiden som gudstjänsten pågick gjorde molnen avvikande rörelse österut varför endast några få doppar landade på besökarna och den välansade gräsmattan i parken.

Sofia Larsson och Sofia Olsson deltog med sånglig medverkan vid möte i Mörkhult.

 

VITTSJÖ KYRKA. Midsommargudstjänsten i Vittsjö kyrka på Midsommarafton en helt lekmannaledd gudstjänst med nästan uteslutande lokala förmågor som framförde ett varierat och vackert program med början klockan 22. Musikerna intågade samt uttågade spelande under procession och på kyrkbacken bjöds chokladdoppade jordgubbar.

De medverkande samlade under triumfbågen för mottagande av blomster.

Konferencier var Ingegerd Nilsson och musikerna spelade i ingångsprocession Den blomstertid med nyckelharpa, fiol och dragspel. Sångsolist vid flera tillfällen var Marie Bengtsson samt tillsamman med Malin Bengtsson vid ett tillfälle.

VERUM. Altarstensmässan vid Altarstenen vid ”treförsamlingsröset” blev flyttad till bröderna Iwarssons ”katedral” där regndropparna smattrade i otakt med första psalmen: Likt vårdagssol! Första friluftsmässan i moderna tid hölls 2009, första mässan på 330 år.

Besökarnas antal vid den nederbördsrika gudstjänsten uppgick till drygt dussinet.

 

VITTSJÖ. Tältmöten har lång era bakom sig i Vittsjö. Redan i början av förra seklet fanns det trätält resta både i Vittsjö och Emmaljunga. Populärt kallades det ”trätältarna” men det var i huvudsak pingströrelsen som låg bakom detta. På senare tid är det ekumenisk samverkan vid tältmöten.

Tältmöte i Hästhult 1951 med kaffebordet dukat.

I år liksom flera tidigare år är tältet rest vi Marknadsplatsen där samtliga religiösa samfund är delaktiga. Talare vid träffarna är K G Larsson med rötter i Göinge. Samlingarna börjar klockan 19 tisdag den 26. Lovsångsteamet medverkar tisdag- onsdag medan kyrkokören sjunger på onsdag. Zion Gospel sjunger på fredag och på lördag bli det solisten Carolina Eldh som medverkar.

VITTSJÖ. Solen sken och i fjärran hördes ett par avlägsna ljud som symboliserades till gökottan vid Uggletorpsstugan i Vittsjö på Kristi Himmelsfärdsdag. Friluftsgudstjänster vid denna gamla stuga har hållits sedan slutet av 1970-talet, under Hallonstens tid!, till en början under dagtid men under senare år har gudstjänsten förlagts till morgontidig gökotta.

”Calle Präst” håller gökottepredikan vid Uggletorpsstugan.

VITTSJÖ. Årets första kyrkresa från Vittsjö församling hade två kyrkor i väster som mål. Färdledare var Viveca & Tord Johansson vilka hade ansett kyrkorna i Västra Karup och Båstad som lämpliga platser att besöka.
I Västra Karup var det kyrkoherde Fredrik Vesterlund som tog emot och berättade om kyrkan. Han delgav också besökarna att hans första tjänst som pryopräst var förlagt till Vittsjö 1987 där bokföringen kom väl till pass för den blivande kyrkoherden.

Fredrik Vesterlund vid sin tjänstgöring i Vittsjö 1987.
Kyrkresan fortsatte till Båstad kyrka där också information lämnades om helgedomen. Resan med drygt 20 deltagare fortsatte till Hovs Hallar där dagens lekamliga måltid intogs. Nästa kyrkresa med privatbilar blir den 22 april med besök i Jonstorp och Brunnby kyrkor.

VERUM. 17,5 år blev tjänstgöringstiden för kyrkvaktmästare Ebbe Persson i Verum innan han avgick som pensionär. I söndags eftermiddag blev han och hustrun Gunnel välförtjänt avtackade i både kyrka och församlingshem. Ärliga lovorden till det idealiska vaktmästarparet fick bifall vid flera tillfällen.

Ebbe och Gunnel Persson vid koret där de just mottagit blommor.

VITTSJÖ. I torsdags var det dags för kyrkokören att framträda i församlingshemmet med decimerad styrka på grund av sjukdom. Styrkan bestod av 20 sångare och besökarnas antal var drygt 30 personer. Kapellmästare var församlingens kantor Mats Lunnergård.

Kyrkokören som sjöng i församlingshemmet.

 

VERUM. Olof Lunnergård tillträdde tjänsten som kyrkvaktmästare i Verum den 1 mars men behövde ingen direkt introduktion då han deltagit i arbetet vid flera tidigare tillfällen. Olof Lunnergård har en gedigen bakgrund i arbetet som kyrkvaktmästare. Han har varit kyrkvaktmästare som fast anställd och som vikarie i flera omgångar i Vittsjö och Verum.

Olof Lunnergård med Verum kyrka i bakgrunden.

VERUM. Sången var ljudlig, musiken ännu ljudligare då kyrkokören från pastoratet gästade församlingshemmet i Verum. Ljudvågorna från de nära 30 sångarna och musikerna fick väggar och möblemang att känsligt vibrera. Körledare och musiker var kantorn Mats Lunnergård.

Den nära 30 personers starka kyrkokören som sjöng i Verum församlingshem.

Efter välkomstord från en av kvällens värdar kommenderade Mats Lunnergård: uppställning, och kören tog plats. Fyra önskesånger stod på programmet och den första var nog dubbelt önsketänkande då mörkret tonade ner fönsterglasen: ”I denna ljuva sommartid” medan snön fortfarande fanns kvar. Kören fortsatte med Herren är min herde, med delvis körsång, delvis solosång samt allsång.

VITTSJÖ. Kyrkan i Vittsjö vandaliserades svårt den 24 augusti 1988. Krucifixet vid predikstolen revs ner och hamnade på trappan till predikstolen. Altartavlan revs delvis ner, ljuskronorna skadades och dopfunten skadades. På väg från skadeplatsen passade också vandalern på att skada inredningen i bårhuset. Vandalerna lämnade blodspår efter sig och kunde snabbt gripas.

Pergamentremsorna med noter finns bevarade hos Landsarkivet. Bilden är exponerad innan pergamenten rengjordes.

 

Vittsjö. Smyrnaförsamlingen kommer under våren att ha en serie frukostmöten med tema Vårda din själ.
Först ut söndagen den 3 februari är Åse-Marie Gardebrand, som till vardags arbetar som
föreståndare för Pingstkyrkans Secondhand i Hässleholm. Men Åse-Marie brinner också för att hjälpa
människor som på något sätt hamnat i en livskris. Vägen dit gick genom en egen livskris för c:a 10 år
sedan. Under flera år hade hon längtat efter att jobba på heltid i en församling. Detta ledde till att hon tog steget att vidareutbilda sig, först ett år på Komvux och sedan en treårig själavårdsutbildning
2004-2007. Idag är hon samtalsterapeut och på frukostmötet kommer hon att tala över ämnet ”Se om dig själv och andra”. Frukost serveras klockan 10.00 i Smyrna på Strandgatan 6 i Vittsjö. Ingen föranmälan krävs. Nästa frukostmöte i serien planeras till den 10 mars och den 7 april.

VITTSJÖ. Smyrnaförsamlingen i Vittsjö har hållit årsmöte. Till föreståndare valdes Christer Ruderstam med
Claes Ruderstam som vice föreståndare. I styrelsen ingår BrittMarie Troedsson, som omvaldes till
ordförande med Claes Ruderstam som vice, Monica Reinhart, Gunborg Ivarsson, Juhani Nilsson,
Christina Malmberg. Till styrelseersättare valdes Mikael Nilsson.
Under det gångna året har församlingen hållit gudstjänster och bönesamlingar, söndagscaféer och
kurser samt ”Lördasmys” för barn med föräldrar eller annan vuxen att umgås, spela spel, pyssla eller
bara ta en fika. Smyrna har också haft ett givande ekumeniskt samarbete med övriga kyrkor i Vittsjö
med gemensam bön varje månad och mötesserier.
Under de 6 Söndagscaféer som hållits under året har genom lotterier och kaffepengar insamlats
11541:- som skickats till Ge för livet och projektet Gatubarn i Ukraina.

VITTSJÖ. Smyrnaförsamlingen i Vittsjö inbjuder till Träff för nyinflyttade söndagen den 27 januari klockan 16.00.
Ur programmet bland annat:
*Vittsjö Förr och Nu – berättelse och bilder av Claes Ruderstam
*Sång och Musik
Men först bjuds på eftermiddagsfika i Smyrnakyrkan som ligger på Strandgatan 6, alldeles bakom Vittsjöhallen.
Man vänder sig i första hand till nyinflyttade men även andra intresserade är varmt välkomna.

HULTATORP. Det kan vara möjligt att Hultatorp söndagsskola i byn Hultatorp väster om Vittsjö är den äldsta verksamma söndagsskolan i Sverige? Om så inte är fallet är det nog den äldsta verksamma söndagsskolan i Skåne! Helt enligt traditionen hölls julfesten på just Juldagen. Denna gång för 125 gången! Ett antal av grånande pensionärer, tidigare elever kom också till festen i den gamla byskolan.

Nuvarande och tidigare elever i Hultatorp söndagsskola.

Söndagsskolan bildades 1887 av Nils Olsson som varit i Amerika och fann vid hemkomsten till Sverige att klimatet kunde vara lämpligt för en söndagsskola. Till en början samlades eleverna i olika hem för söndagsundervisning i bibliska ämnen. Tomt skänktes till skolhus i Hultatorp och skolhus uppfördes 1908. I gåvobrevet fanns angivet att skolan skulle vara tillgänglig för bygden och religiösa samlingar. Då flyttade Hultatorp söndagsskola in.

VITTSJÖ. I 125 år låg den gamla ljuskronan i mörker och kyla på kyrkans vind ovanför koret i Vittsjö kyrka. År 1987 lyste den åter upp den gamla helgedomen sedan den renoverats och blivit ”påklädd”. Sannolikt tillverkades ljuskronan någon gång på 1500-talet. Under Julbönen i år fanns ljuskronan åter på plats.


Den gamla och antika ljuskronan finns under julhelgen på plats i Vittsjö kyrka.
Sannolikheten är stor att den första platsen som ljuskronan hängde på måste vara intill altaret eller på den plats där triumfbågen nu finns. Kanske flyttade ljuskronan till den plats där den stora mässingskronan nu finns då tillbyggnad av kyrkan skedde.

VITTSJÖ. Julottor har hållits medan urminnes tider medan Julbön började först 1941 i Vittsjö kyrka. Kanske var det oron ute i världen med krigslarm som var orsaken till att människor samlades i kyrkan för extra samvaro. I år var det hemvändaren Fanny Pålsson som var gästartist och berikade gudstjänsten med sin sång.
Ljusbågar som en portal  i gången i kyrkan välkomnade med sina levande och flämtande ljus. I Triumfbågen fanns den gamla ljuskronan från 1500-talet som med sina 16 ljus spred stämning under julbönen. Se separat artikel senare.

HULTATORP/VITTSJÖ. I sin ungdom var Nils Olsson i Lönsholma i Amerika en tid och blev så inspirerad av den verksamhet som söndagsskolan bedrev där.  Vid hemkomsten 1887 bildade han en söndagsskola som kom att kallas och heter fortfarande Hultatorp söndagsskola. Efter 125 års oavbruten verksamhet som blir extra högtidlig på Juldagen då den 125 söndagsskoljulfesten firas. Platsen blir Hultatorp gamla byskola.


Hultatorp söndagsskola firar 100 år. F v Enok Nilsson, Hjalmar Olsson 90 år, Paul Persson, Conny Lindberg, Erik Forsback och Josef Nilsson.

Skolan i Hultatorp uppfördes inte förrän 1908 och därför var söndagsskolan tidigare ambulerade i hemmen. Då tomten till skolan skänktes gjordes förbehåll att skolsalen skulle vara tillgänglig bland annat för söndagsskola. Så har det fortsatt fast en viss utlokalisering skedde någon tid till Hästhult missionshus. En och annan gång var söndagsskolan förlagd till någon elevs hem.

VITTSJÖ. Kyrkoårets och årets sista kyrklunch i församlingshemmet samlade mer än fulltalig publik. Extra stolar fick flyttas in för att de 70 besökarna skulle få sittplats för att lyssna till Ingalill Rydeström som delgav ”Glimtar från Vittsjöturismen”.

En av Ingalills supportar var dottern Ingrid som fanns med som onödigt moraliskt stöd!
Efter unison psalm var det Bertil Lundstedt som framträdde som sångsolist till eget gitarrackompanjemang innan det bildades kö vid matbordet där det bjöds på ”hönsasoppa”, kaffe och kaka.
Ingalill Rydeström från början en jänta från Landskrona men Vittsjöbo sedan ungdomen berättade om sina upplevelser från öde landskap till idylliska Vittsjö redan för 70 år sedan. Hon berättade om den stora samling av turister som kom till Vittsjö järnvägsstation där pensionatens vaktmästare mötte upp med sina ofta tunglastade cyklar.

VITTSJÖ. Torsdagen var den första av de två dagar som det serverades gravsmyckningskaffe på kyrkogården i Vittsjö. Under skyddande tälttak fanns Inga-Maj Ottosson och Ingrid Ottosson med kaffekannor och kakor medan regndropparna flödade ner för tälttaket.

Fyra kaffesugna besökare värme sig med kaffe sedan gravarna smyckats.

På fredag den 2 fortsätter bjudningen intill gravkapellet. Väderleken var milt sagt ganska fuktig under torsdagen men det kom i alla fall drygt halvannat tjog besökare till kaffe och pratstund. Detta evenemang har pågått under flera år och besökarna tar för givet att det bjuds på fika!

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch