Kyrkligt

VERUM. 17,5 år blev tjänstgöringstiden för kyrkvaktmästare Ebbe Persson i Verum innan han avgick som pensionär. I söndags eftermiddag blev han och hustrun Gunnel välförtjänt avtackade i både kyrka och församlingshem. Ärliga lovorden till det idealiska vaktmästarparet fick bifall vid flera tillfällen.

Ebbe och Gunnel Persson vid koret där de just mottagit blommor.

VITTSJÖ. I torsdags var det dags för kyrkokören att framträda i församlingshemmet med decimerad styrka på grund av sjukdom. Styrkan bestod av 20 sångare och besökarnas antal var drygt 30 personer. Kapellmästare var församlingens kantor Mats Lunnergård.

Kyrkokören som sjöng i församlingshemmet.

 

VERUM. Olof Lunnergård tillträdde tjänsten som kyrkvaktmästare i Verum den 1 mars men behövde ingen direkt introduktion då han deltagit i arbetet vid flera tidigare tillfällen. Olof Lunnergård har en gedigen bakgrund i arbetet som kyrkvaktmästare. Han har varit kyrkvaktmästare som fast anställd och som vikarie i flera omgångar i Vittsjö och Verum.

Olof Lunnergård med Verum kyrka i bakgrunden.

VERUM. Sången var ljudlig, musiken ännu ljudligare då kyrkokören från pastoratet gästade församlingshemmet i Verum. Ljudvågorna från de nära 30 sångarna och musikerna fick väggar och möblemang att känsligt vibrera. Körledare och musiker var kantorn Mats Lunnergård.

Den nära 30 personers starka kyrkokören som sjöng i Verum församlingshem.

Efter välkomstord från en av kvällens värdar kommenderade Mats Lunnergård: uppställning, och kören tog plats. Fyra önskesånger stod på programmet och den första var nog dubbelt önsketänkande då mörkret tonade ner fönsterglasen: ”I denna ljuva sommartid” medan snön fortfarande fanns kvar. Kören fortsatte med Herren är min herde, med delvis körsång, delvis solosång samt allsång.

VITTSJÖ. Kyrkan i Vittsjö vandaliserades svårt den 24 augusti 1988. Krucifixet vid predikstolen revs ner och hamnade på trappan till predikstolen. Altartavlan revs delvis ner, ljuskronorna skadades och dopfunten skadades. På väg från skadeplatsen passade också vandalern på att skada inredningen i bårhuset. Vandalerna lämnade blodspår efter sig och kunde snabbt gripas.

Pergamentremsorna med noter finns bevarade hos Landsarkivet. Bilden är exponerad innan pergamenten rengjordes.

 

Vittsjö. Smyrnaförsamlingen kommer under våren att ha en serie frukostmöten med tema Vårda din själ.
Först ut söndagen den 3 februari är Åse-Marie Gardebrand, som till vardags arbetar som
föreståndare för Pingstkyrkans Secondhand i Hässleholm. Men Åse-Marie brinner också för att hjälpa
människor som på något sätt hamnat i en livskris. Vägen dit gick genom en egen livskris för c:a 10 år
sedan. Under flera år hade hon längtat efter att jobba på heltid i en församling. Detta ledde till att hon tog steget att vidareutbilda sig, först ett år på Komvux och sedan en treårig själavårdsutbildning
2004-2007. Idag är hon samtalsterapeut och på frukostmötet kommer hon att tala över ämnet ”Se om dig själv och andra”. Frukost serveras klockan 10.00 i Smyrna på Strandgatan 6 i Vittsjö. Ingen föranmälan krävs. Nästa frukostmöte i serien planeras till den 10 mars och den 7 april.

VITTSJÖ. Smyrnaförsamlingen i Vittsjö har hållit årsmöte. Till föreståndare valdes Christer Ruderstam med
Claes Ruderstam som vice föreståndare. I styrelsen ingår BrittMarie Troedsson, som omvaldes till
ordförande med Claes Ruderstam som vice, Monica Reinhart, Gunborg Ivarsson, Juhani Nilsson,
Christina Malmberg. Till styrelseersättare valdes Mikael Nilsson.
Under det gångna året har församlingen hållit gudstjänster och bönesamlingar, söndagscaféer och
kurser samt ”Lördasmys” för barn med föräldrar eller annan vuxen att umgås, spela spel, pyssla eller
bara ta en fika. Smyrna har också haft ett givande ekumeniskt samarbete med övriga kyrkor i Vittsjö
med gemensam bön varje månad och mötesserier.
Under de 6 Söndagscaféer som hållits under året har genom lotterier och kaffepengar insamlats
11541:- som skickats till Ge för livet och projektet Gatubarn i Ukraina.

VITTSJÖ. Smyrnaförsamlingen i Vittsjö inbjuder till Träff för nyinflyttade söndagen den 27 januari klockan 16.00.
Ur programmet bland annat:
*Vittsjö Förr och Nu – berättelse och bilder av Claes Ruderstam
*Sång och Musik
Men först bjuds på eftermiddagsfika i Smyrnakyrkan som ligger på Strandgatan 6, alldeles bakom Vittsjöhallen.
Man vänder sig i första hand till nyinflyttade men även andra intresserade är varmt välkomna.

HULTATORP. Det kan vara möjligt att Hultatorp söndagsskola i byn Hultatorp väster om Vittsjö är den äldsta verksamma söndagsskolan i Sverige? Om så inte är fallet är det nog den äldsta verksamma söndagsskolan i Skåne! Helt enligt traditionen hölls julfesten på just Juldagen. Denna gång för 125 gången! Ett antal av grånande pensionärer, tidigare elever kom också till festen i den gamla byskolan.

Nuvarande och tidigare elever i Hultatorp söndagsskola.

Söndagsskolan bildades 1887 av Nils Olsson som varit i Amerika och fann vid hemkomsten till Sverige att klimatet kunde vara lämpligt för en söndagsskola. Till en början samlades eleverna i olika hem för söndagsundervisning i bibliska ämnen. Tomt skänktes till skolhus i Hultatorp och skolhus uppfördes 1908. I gåvobrevet fanns angivet att skolan skulle vara tillgänglig för bygden och religiösa samlingar. Då flyttade Hultatorp söndagsskola in.

VITTSJÖ. I 125 år låg den gamla ljuskronan i mörker och kyla på kyrkans vind ovanför koret i Vittsjö kyrka. År 1987 lyste den åter upp den gamla helgedomen sedan den renoverats och blivit ”påklädd”. Sannolikt tillverkades ljuskronan någon gång på 1500-talet. Under Julbönen i år fanns ljuskronan åter på plats.


Den gamla och antika ljuskronan finns under julhelgen på plats i Vittsjö kyrka.
Sannolikheten är stor att den första platsen som ljuskronan hängde på måste vara intill altaret eller på den plats där triumfbågen nu finns. Kanske flyttade ljuskronan till den plats där den stora mässingskronan nu finns då tillbyggnad av kyrkan skedde.

VITTSJÖ. Julottor har hållits medan urminnes tider medan Julbön började först 1941 i Vittsjö kyrka. Kanske var det oron ute i världen med krigslarm som var orsaken till att människor samlades i kyrkan för extra samvaro. I år var det hemvändaren Fanny Pålsson som var gästartist och berikade gudstjänsten med sin sång.
Ljusbågar som en portal  i gången i kyrkan välkomnade med sina levande och flämtande ljus. I Triumfbågen fanns den gamla ljuskronan från 1500-talet som med sina 16 ljus spred stämning under julbönen. Se separat artikel senare.

HULTATORP/VITTSJÖ. I sin ungdom var Nils Olsson i Lönsholma i Amerika en tid och blev så inspirerad av den verksamhet som söndagsskolan bedrev där.  Vid hemkomsten 1887 bildade han en söndagsskola som kom att kallas och heter fortfarande Hultatorp söndagsskola. Efter 125 års oavbruten verksamhet som blir extra högtidlig på Juldagen då den 125 söndagsskoljulfesten firas. Platsen blir Hultatorp gamla byskola.


Hultatorp söndagsskola firar 100 år. F v Enok Nilsson, Hjalmar Olsson 90 år, Paul Persson, Conny Lindberg, Erik Forsback och Josef Nilsson.

Skolan i Hultatorp uppfördes inte förrän 1908 och därför var söndagsskolan tidigare ambulerade i hemmen. Då tomten till skolan skänktes gjordes förbehåll att skolsalen skulle vara tillgänglig bland annat för söndagsskola. Så har det fortsatt fast en viss utlokalisering skedde någon tid till Hästhult missionshus. En och annan gång var söndagsskolan förlagd till någon elevs hem.

VITTSJÖ. Kyrkoårets och årets sista kyrklunch i församlingshemmet samlade mer än fulltalig publik. Extra stolar fick flyttas in för att de 70 besökarna skulle få sittplats för att lyssna till Ingalill Rydeström som delgav ”Glimtar från Vittsjöturismen”.

En av Ingalills supportar var dottern Ingrid som fanns med som onödigt moraliskt stöd!
Efter unison psalm var det Bertil Lundstedt som framträdde som sångsolist till eget gitarrackompanjemang innan det bildades kö vid matbordet där det bjöds på ”hönsasoppa”, kaffe och kaka.
Ingalill Rydeström från början en jänta från Landskrona men Vittsjöbo sedan ungdomen berättade om sina upplevelser från öde landskap till idylliska Vittsjö redan för 70 år sedan. Hon berättade om den stora samling av turister som kom till Vittsjö järnvägsstation där pensionatens vaktmästare mötte upp med sina ofta tunglastade cyklar.

VITTSJÖ. Torsdagen var den första av de två dagar som det serverades gravsmyckningskaffe på kyrkogården i Vittsjö. Under skyddande tälttak fanns Inga-Maj Ottosson och Ingrid Ottosson med kaffekannor och kakor medan regndropparna flödade ner för tälttaket.

Fyra kaffesugna besökare värme sig med kaffe sedan gravarna smyckats.

På fredag den 2 fortsätter bjudningen intill gravkapellet. Väderleken var milt sagt ganska fuktig under torsdagen men det kom i alla fall drygt halvannat tjog besökare till kaffe och pratstund. Detta evenemang har pågått under flera år och besökarna tar för givet att det bjuds på fika!

VITTSJÖ. Traditionsenligt arrangerar Wittsjö hembygdsförening en hembygdsgudstjänst i kyrkan söndag den 28 oktober klockan 11. Vid gudstjänsten medverkar hembygdsföreningens sångare och musiken med flera sånger och hembygdspredikan hålls av Calle Präst.
Efter kyrkbesöket blir det samling i församlingshemmet med historisk berättelse om emigranter och underhållning av sångare och musiker. Anmälan om deltagarna i måltiden med ”äggakaga” måste göras till 0451 236 50 eller 270 46 senast den 26.

VITTSJÖ. Det blev snabbtransport för de kyrkliga befattningshavarna från kyrkan i Verum till Tacksägelsegudstjänst i Vittsjö kyrka. Det var inte alla som fick tid över till fika i Verum då tjänsten kallade till Vittsjö. Vid sammanringningen var alla på plats och gudstjänsten kunde ta sin början.

Den stora kyrkokören medverkade vid gudstjänsten i Vittsjö kyrka.

Vid altaret hade dagens värdar, Centerkvinnorna smyckat altarringen med en del av den bärgade höstskörden. Den sammanslagna kyrkokören började med körsång efter klockringningen och inledningsord av Calle Präst. Dagens texter lästes och vid Calle Präst predikan gjordes uppehåll för lämpliga psalmverser med anknytning till predikan. Flera symboler visades, även dessa med anknytning till dagens text.

HÅRSJÖ. Wittsjö hembygdsförenings andra husförhör för året var förlagt hos Gunnel och Bengt Jönsson i Hårsjö. Det var 48:e husförhöret sedan nystarten 1989. Trots det var första ”älgadagen” kom det omkring 30 deltagare som lyssnade till Calle Präst och hembygdssångarna.


Hembygdssångarna sjunger och underhåller vid husförhöret.

Husförhörsprästen inledde med kort frågestund om de som talade mest, efter Tage Danielssons utsago. Efter unison psalm var det sångare och musiker från hembygdsföreningen som sjöng några hembygdssånger.
Det lindriga och delvis humoristiska förhöret varvades med psalmverser. Förhöret höll sig kring olika kolportörer, bibelord och psalmförfattare. Många frågor ställdes och besvarades ganska omgående av besökarna. Deltagarna i husförhöret betygssätts med A. Samma betyg får husförhörsledaren och kantorn Kerstin Sturesson liksom sångare och musiker. Med anda ord var det allt i A-klass!
Efter förhöret bjöd värdparet på riklig förtäring. Som extra prov på deltagarnas kunskap hade Calle Präst ställt några kluriga frågor om olika ordstäv.

EMMALJUNGA. Husförhör i modern tappning i Vittsjö började 1989. Häromdagen var det årets första husförhör i hembygdsstugan, det 47:e i ordningen då det har hållits två husförhör varje år. Sedan Calle Präst tillträdde tjänsten har det varit han som hållit i ledningen.

Många hade samlats till husförhör i byrestugan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERUM. Det som kunde blivit kaos med 100- årsfirandet i Verum kyrka blev i stället en glädjefylld högtid med sång, musik och historisk bakgrund. Dragplåster var verumsbördiga Yvonne Tuvesson Rosenqvist som med sin sång fyllde upp varenda vrå i den fullsatta kyrkan vilket innebär 300 besökare. Importerade förmågor var Ingmar Nordström och Ingemar Hedberg.

Ingmar Nordström och Ingemar Hedberg som gav konsert i Verum kyrka
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERUM. Kyrkan i Verum beskrivs i Skånes Kalender 1878 som gammal och ful. I dag kan fortfarande sägas att kyrkan är gammal men absolut inte ful. Om den varit ful hade det sannolikt inte varit något ABBA-bröllop där 1971 då det uppskattningsvis kom 2 000 nyfikna för att beskåda kändisparet.
På söndag den 16 är det nästa stora begivenhet med kyrkan i Verum. Då skall 100 års minnet av kyrktornets uppkomst firas klockan 14. Sannolikt blir det inte så stor invasion denna gång men några hundra besökare väntas.

Kyrkan i modell före tornets uppkomst samt ett fotografi från samma tid. Modellen visas på söndag.