Kyrkligt

VITTSJÖ. Sedan 1970-talet har det varit tradition att hålla gudstjänst vid Uggletorpsstugan invid Strandvägen i Vittsjö. Under senare år har denna gudstjänst arrangerats på morgonen, dock inte som gökotta.

En del av besökarna vid gudstjänsten intill Uggletorpsstugan.


Efter sammanringning med den gamla vällingklockan var det Calle Präst som höll predikan medan Mats Lunnergård hade hand om de musikaliska inslagen vid psalmsång. Utanför stugan från 1700- talet fanns anställningsprovet för drängar, en ”drängalyft”.
Efter gudstjänsten stannade de flesta besökarna kvar för gemensam förmiddagsfika.

VITTSJÖ. Under vecka 21, med början i tisdags, är det varje kväll tältmöten med musik, sång och tal. Det är Den kristna Samrådsgruppen i Vittsjö som står som arrangör. I den finner man Svenska Kyrkan, ELM i Snärshult och Vittsjö, EFS i Vittsjö och Smyrnakyrkan. De bjuder in till kyrkohögtid varje kväll fram till och med söndag.

Ekholmen. Altarstengudstjänsten vid ”tresockenröset” fick för andra året förläggas till bröderna Iwarssons maskinhall/katedral på grund av otjänligt väder utomhus. Första gången efter omkring 1680 som det hölls altarstensmässa, vid just Altarstenen som finns i sockengränsen Vittsjö- Verum- Bjärnum, var år 2009. Det var på denna plats som kyrkoherde Feük under tvång delade ut nattvarden till råbakade Snapphanarna.


Calle Präst och Siw Larsson som tjänstgjorde vid friluftsmöte inomhus!

VERUM-VITTSJÖ. Pilgrimsvandringen var planerad från Vittsjö till Verum men regnväder förändrade rutten. Efter gudstjänst i Vittsjö kyrka började pilgrimsvandringen mot Verum medan regnet fortsatte.

Med anledning av artikel införd 8 April fick redaktionen följande hälsning:

Jag som nu blivit vald till biskop i Lunds stift minns många tillfällen i Vittsjö kyrka. Där har jag varit på några julottor, vanliga söndagar med min farmor, Maj. Jag har också varit där på några begravningar.

Men för mig är Vittsjö ännu mer sjöarna, skogen och byn. Där har jag många minnen från alla delar av mitt liv. Vi hade länge en stuga i Björkefalla, men den är såld. Trots det kommer jag säkert då och då på besök. Vittsjö är en del av mig.

En varm hälsning till alla i Vittsjö och Bjärnum!
Johan Tyrberg

VITTSJÖ. Vittsjö församling är sedan århundraden tillbaka känt för en from plats. Det är kanske därför som en tidigare biskop och en tillkommande biskop samt en komminister med gemensamma namnet Tyrberg har sina rötter i Vittsjö. Dessutom är det flera präster som har ursprunget från Vittsjö och Verum.

VITTSJÖ. Det var sannolikt Maria Zickerman som kallade sig ”Maja” då hon kanske på 1940-talet uppmärksammade kyrkliga söndagsskolan i Vittsjö. Maria levde åren 1868- 1961 och var aktiv i kyrkliga syföreningen.


BILD: Det snygga och konstnärliga gåvobrevet.


Texten på konstverket lyder:
AV VITTSJÖ SÖNDAGSSKOLA ha vi genom frk Bertha Nilsson mottagit Kr. 65:-- till SNÖDROPPARNAS MISSIONÄRER, för vilken stora gåva vi säger ett riktigt v a r m t   t a c k. Gud välsigne er alla i Vittsjö Söndagsskola!
Innerlig hälsning! Tillgivna tant Maja.
RIKT VÄLSIGNAD ADVENT!  GOD JUL! GOTT NYTT ÅR!

Den snygga illustrationen i tavlan och den lika förnämliga ramen har sannolikt utförts av Majas make Tage Zickerman. Bertha Nilsson är med all säkerhet identisk med söndagsskolläraren och läraren ”tant Bertha”.
Tavlan/ gåvobrevet har överlämnats till Vittsjö församling.

VITTSJÖ. Kyrkofullmäktige i Vittsjö- Verum pastorat har föreslaget att till kyrkoråd under mandatperioden 2014- 2017 välja Gurli Kjerstensson, Ingvar Larsson, Hans- Eric Lunnergård, Anna- Carin Nilsson, Johan Gustavsson, Ingegerd Blomqvist, Bengt- Arne Jönsson, Eva Andréasson, Claes Ruderstam och Roland Eriksson till ordinarie ledamöter. Ordförande blev Ingvar Larsson och till vice ordförande valdes Bengt- Arne Jönsson. Dessutom valdes ersättare.
Till ledamöter i Vittsjö församlingsråd föreslås Johan Sturesson, ordförande, Hans- Erik Lunnergård, Solweig Rosén, Claes Persson, Eva Andreasson, Christina Malmberg, Mona Svensson, Sofia Olsson, Ros- Marie Westmark och Linda Holmberg.
Till ledamöter i Verum församlingsråd föreslogs Anders Paulsson, ordförande, Ingvar Larsson, Olle Ottosson, Stig Nilsson, Ingrid Lindberg, Eivor von Hauswolff- Juhlin, Elsa Sturesson och Siv Larsson.
Namnändring har skett så att tidigare samfällighet numera kallas kyrkoråd och tidigare kyrkoråd kallas numera församlingsråd!

VITTSJÖ. Insläpp till Julens sånger i Vittsjö kyrka började klockan 17.30 och efter Helga Natt var ett utsläpp klockan 20.00. Då hade kyrkokören sjungit flera sånger och Lucia med stort följe hade delgett julhälsning. Dessutom hade flera solister medverkat, allt under ledning av Mats Lunnergård.

Luciaföljet vid sitt framträdande i Vittsjö kyrka.

Detta var det 6:e programmet med Julens sånger sedan Mats Lunnergård tog hand om ledningen. Men tideräkningen kan också börja 1978 då Curt Nilsson introducerade första programmet. Under en ”Hosiannasång” tågade kyrkokörens nära 30 deltagare in och intog sina positioner. Unisont fortsatte sång till Hosiannas ära innan Carl- Olof Danielsson läste bibeltext. Menigheten fick tillfälle att delta i psalmen Gå Sion…

VITTSJÖ. Minns du sången? Detta var rubriken på programmet ”Hela kyrkan sjunger” som genomfördes i Vittsjö kyrka i söndags. Nog sjöng väl hela kyrkan då de omkring 100 besökarna stämde in i allsång och psalmsång då detta påbjöds. Flera solister från bygden lät sina stämmor ljuda inom helgedomens stenväggar. Organist var Marie Lind och predikant var Calle Präst.

Hembygdssångare och musiker vid framträdandet i kyrkan.

Välsjungande hembygdskören inledde där sångare och musiker tog ton med ”Min kung och jag”. I visan ”Det stod en blomma” var Gert Hallqvist solist. Bröderna Bo och Jan Malmberg sjöng och spelade sången ”Alltid på väg”. Efter det att dagens evangelietext hade lästs sjöng Siv Larsson ”Som när ett barn” till gitarrackompanjemang av Bo Malmberg. Efter predikan sjöng Sam Larsson ”Det finns en källa”.

Hultatorp. Under Alla Helgonsdagarna hölls den 99:e syföreningsauktionen i Hultatorp skola. År 1915, då Hultatorp syförening bildades hölls den allra första missionsförsäljningen i den då ganska nybyggda skolan. Då, omkring 1915 blev intäkterna 62 kronor och 50 öre. Vid årets försäljning blev summan omkring 16 500 kronor som fördelas till olika missionsändamål.

Auktionsropare Lennart Arvidsson bjuder ut en burk marmelad till hugade köpare.

VERUM/VITTSJÖ. Allhelgonadagen infaller den 1 november. Då smyckar vi våra gravar. Så skedde givetvis i både Verum och Vittsjö. En snabb visit på de båda kyrkogårdarna visade många som pysslade med omvårdnaden av de käras gravar.

Verums kyrka.

 

HULTATORP. Den 99:e syföreningsauktionen med Hultatorp syförening blir fredag den 1 november klockan 18.  Hultatorp syförening bildades 1915 på initiativ av ”lärarinnan Karin” Bengtsson och första försäljningen hölls samma år som bildandet. Efter hand har medlemsantalet i syföreningen minskat men ännu finns det ett mindre antal medlemmar som håller verksamheten vid liv.                                   

VITTSJÖ. Kyrkliga arbetsföreningen håller årliga försäljningen i församlingshemmet tisdag den 12 november klockan 18.30. Barnkörerna medverkar med sång och speciell småländsk ostkaka serveras till kvällsfika. Behållningen från försäljningen delas mellan olika hjälporganisationer.                        

VERUM. Röda korskretsen i Veum har årliga auktionen med försäljning i församlingshemmet fredag den 15 november klockan 19. Verum kören med Curt Nilsson underhåller och troligen blir det Calle Präst som håller klubban svingande. Tiden är förbi det förekom handarbeten på dessa försäljningar. Nu är det nästan utreslutande skänkta alster som bjuds ut med kakverk och stenugnsbakat bröd. Tidigare har intäkterna skänkts till Furuboda ungdomsgård och troligen blir det samma förhållande i år

EMMALJUNGA. Sedvanliga auktionsförsäljningen till förmån för Emmaljunga församlingshem blir onsdag den 20 november klockan 18. Verksamheten med församlingshemmet är till stor del beroende av intäkterna från försäljningen. Mats och Sam sjunger och Jan Rosén håller i auktionsklubban. Karin bjuder på kvällsfika. Det finns plats för dig i församlingshemmet! Kyrkliga arbetsföreningen bildades 1927 och fortsätter sin verksamhet till förmån för församlingshemmet.

VERUM. För första gången på över 100 år hölls det husförhör i Verum församlingshem. Calle Präst är ständig husförhörsledaren i pastoratet och denna kväll höll han sig till bland annat ”bortglömda” psalmer. Verumskören sjöng och klockareparet Anna- Karin och Curt Nilsson var kvällens värdpar.Den något decimerade Verumskören som deltog i husförhöret med flera visor.

 

VITTSJÖ. Hembygds- och Hemvändargudstjänst i Vittsjö kyrka söndagen den 27 oktober. Hembygdsföreningens sånggrupp ordnar för nionde året en Hembygdsgudstjänst. I år har vi valt att kalla denna även för Hemvändargudstjänst, för att några kanske vill återvända till sin hembygds kyrka för att fira gudstjänst, och sedan deltaga i samkvämet i församlingshemmet.

EMMALJUNGA. Kanske var det medvetet eller omedvetet att hembygdsföreningens sånggrupp inledde med: Sanningens minut, då höstens första husförhör hölls. Hembygdsstugan i Emmaljunga var samlingsplats för drygt 50 besökare vid husförhöret som leddes av Calle Präst.

Husförhörsfika i hembygdsstugan.

 

EMMALJUNGA. Helgmålsringningen vid helgmålsbönen i hembygdsstugan vid Emmaljunga inleddes med spröd klang från ringklockan som tillhör inventarierna i stugan. Det var Eva Nilsson, Kraxeboda som genom ringningen förkunnade att helgen nu var inne! Sammankomsten för de cirka 30 besökare inleddes med psalmen Var dag är en sällsam… till gitarrackompanjemang från Karin Perssons gitarr.

Eva Nilsson och Karin Persson var ledare och hade ansvaret för helgmålsbönen.

VITTSJÖ. Minuterna före Dan- Inge Olssons framträdande med sång och musik på Sjöstugan kom en åskknall i moll men sedan följde hela programmet i dur. Stundtals försökte det smattrande regnet på altanens tak att överrösta Dan- Inge och hans musik med det misslyckades och drygt 70 besökare kunde med tillfredställelse lyssna till trubaduren och pastorn från Sösdala.

Den glade trubaduren Dan- Inge Olsson vid Sjöstugan.

 

VITTSJÖ. På onsdagskvällen bjöd Svenska kyrkan på andlig musik på Campingens scen. För musiken och sången svarade Stig Sjöberg en namnkunnig musikant i vår by. Han berättar att han funnits i Vittsjö sedan 1980. Så det har blivit mycket musik Stig delgivit oss. Kyrkans representant var vår komminister och diakon Calle Präst. Han tackade för sommaren ”den ger förnyelse och återskapande” var budskapet och därtill gav han oss alla en välsignelse att ta med oss hem i den något kyliga kvällen.

 

VITTSJÖ. Närmare 50 gravplatser på Vittsjö kyrkogård besöktes vid lördagens kyrkogårdsvandring på Gamla kyrkogården. Det visade sig att flera ”luckor” med borttagna gravstenar hade uppstått sedan förra besöket för sex år sedan. Detta är beroende på att innehavaren av gravrätten inte har skött platsen, eller att gravstenarna inte blivit dubbade.

Deltagare diskuterar de nya uppgifter som kommit fram vid gravplatser.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch