VITTSJÖ. Katrine Arvidsson, känd från Verum bageri kom till sopplunch i församlingshemmet. Med egen erfarenhet talade hon inom ämnet ” Jag, vi och dom”. Vid samlingen medverkade även sångarparet Gun-Britt och Bo Malmberg med sång och musik. Sopplunchen bestod av köttfärssoppa med grönsaker! Katrine Arvidsson som berättade om utanförskap.

Efter psalmsång och sopplunchen blev Katrin Arvidsson välkomnad fram. Under uppväxten och utbildning till sjuksköterska kom hon i nära kontakt med utanförskap. Hon försökte reda ut begreppen: Jag, vi, dom!I sin familj i Lund drabbades familjen av att en i familjen inte var en person utan en utlänning. Detta visade sig även vid sökande av bostad med fördomar i händelserna. Med hjälp av psykologiska kunskaper försökte hon klara av begreppen. Även inom religionen fanns motsättningar. Det gäller att visa ansvar och kärlek även till de som vi inte tycker om. Med hjälp av skissblock visade Katrine att gick faktiskt gick att radera och riva murar. För människan gäller det att inte enbart tänka utan även utföra det som var tänkt. Carl- Olof Danielsson tackade Katrine med ord och blomster samt anknöt sin korta andakt till föreläsningen.

Bo och Gun Britt Malmberg sjöng och underhöll.

Sångarparet inledde med sång om ”underbar frid” samt avslutade med kända sången Ovan där. Nästa större samling i församlingshemmet blir på söndag. Efter gudstjänsten i kyrkan serveras ”äggkaka” i församlingshemmet där även Calle Präst berättar om erfarenheter.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch