VITTSJÖ. Sex medlemmar inom Bjärnum Vittsjö MHF-avdelning har tilldelats veteranmärket för sammanlagt 300 års medlemskap, vardera 50 års medlemskap. Utdelningen av utmärkelserna skedde vid avdelningens årsmöte i MHF-stugan i Gundrastorp. Erling Thelander omvaldes till ordförande.

 

Bilden f v. Erling Thelander samt veteranerna Tore Axelsson, Bengt Bengtsson, Ingvar Lindberg och Bengt Svensson. T h Göran Roos.

 

 

Förhandlingsledare var regionens representant Göran Roos, Malmö. Omvalda i styrelsen blev Vera Thelander och Siw Pettersson och kvarvarande i styrelsen är Tord Karlsson och Lennart Björk. I övrigt blev det omval på de allra flesta posterna.

Största diskussionsämnet var stugan i Gundrastorp. Varje år behövs arbetsinsatser av olika slag men det är svårt att rekrytera arbetskraft bland medlemmarna som är till åren komna. Förslag framkom att avyttra fastigheten och styrelsen fick i uppdrag att ventilera ärendet noggrant till nästa årsmöte.

Följande medlemmar erhöll Veteranmärket för 50 års medlemskap: Tore Axelsson, Bjärnum, Bengt Bengtsson, Bjärnum, Ingvar Lindberg, Bjärnum samt Bengt Svensson, Vittsjö. Ytterligare två medlemmar kommer senare att erhålla hedersutmärkelsen nämligen Hardy Jönsson och Evert Kronvall. Sammankomsten avslutades med semlafika.incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.