VITTSJÖ, BJÄRNUM. På söndag publiceras det 500:e Spårat i Vittsjö på denna sida. Upphovet till detta kåseri var en journalistisk kurs i Kalmar 1981. Där uppmanades deltagarna i kursen att att skapa en egen vinjett, gärna i kåseriform. Jag tog fasta på detta, men ledningen på ”Värpatorparen” var tämligen ljumma till förslaget. Efter några välvalda formuleringar och fördelar var det en lägre höjdare som nappade på förslaget.

Den 24 oktober 1981 publicerades den allra första vinjetten med ”Spårat”. Det fanns då ingen given veckodag för kåseriet utan det kunde bli när tillfälle gavs.

Denna vinjett har följt kåseriet under alla åren med något undantag. Jag slutade på ”Värpatorparen” i mitten av 2007 men hade ”förmånen” att medverka i ”Spårat” till den 7 november 2007.
Då talade dåvarande ”ledningen” om att jag kunde sluta med Spårat för det var inte läsbart!

Midsommarafton 2007 träffade jag Claes Brauer. Då han fick vetskap att jag slutat på ”Värpatorparen” tyckte han jag kunde fortsätta på vittsjobjarnum.nu. Så blev det, och så har det blivit. Under ett par månader fanns ”Spårat” i både ”Värpatorparen” och vittsjobjarnum.nu med annorlunda innehåll. I de båda avisorna har ”Spårat” varit publicerat 1 650 gånger.

Jag har funnit tillfredsställande ideellt arbete med Spårat. Dels har har försökt framhålla det som skall hända. Dels har jag försökt ange intressanta händelser var femte år sen förra seklets början. Jag hoppas läsarna också varit intresserade. Kritik har någon gång kommit men det visar enbart att även kritikerna har läst kåseriet!

Fortsättning är planerad!

Red anm.

Inte trodde jag att denne inledningsvis ”kärve” man (Ebbe), skulle nappa på mitt förslag som medarbetaren på ”Portalen”, men så blev det, och det är jag idag väldigt glad över.
Att kontakten denna midsommarafton dessutom skulle utvecklas till den fina vänskap jag idag känner med Ebbe, trodde jag inte hellre. Detta är jag oerhört glad över!
Vi är väldigt många som är tacksamma för allt arbete Ebbe Persson lagt ner under de 10 år han nu varit knuten som journalist på vittsjobjarnum.nu och alltjämt fortsätter att lägga ner.
Ebbe är, kan jag upplysa om, därutöver en stor läromästare för flera av våra nya skribenter/ journalister på vår tidningssida.

Ett stort och innerligt varmt tack till dig Ebbe Persson för allt du bidragit o altfort bidar med, från ”Portalen” och alla dina idag drygt tjugo journalistkolleger på vittsjobjarnum.nu.

Stort tack Ebbe!

Claes Brauer

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch