VERUM. En mindre del av höstens skörd hade symboliskt samlats vid altaret i Verum kyrka. Detta var på Tacksägelsedagen då det fanns anledning att var tacksam för skörden. Efter gudstjänsten var det högtid med invigning av församlingens askgravlund på kyrkogården.

Verumskören sjöng vid Tacksägelsedagen.

Vid varje bänkrad fanns mindre utsmyckning som ett prov på vad naturen hade gett. Ledamöter i församlingsrådet hade utfört denna utsmyckning. Verumskören under ledning av entusiastiske kantor emeritus Curt Nilsson sjöng några sånger. Eftermiddagens solist var Verumsflickan Sofia Larsson som bland annat sjöng om ”Det finaste”. Curt Nilsson ledde allsång cappella följt av musik på kommande verser.

Sofia Larsson var sångsolist med flera sånger i Verum kyrka.

Dagens predikan hölls av Carl-Olof Danielsson med anknytning att det fanns så mycket att vara tacksam för. Inte enbart på Tacksägelsedagen. Sofia Larsson fortsatte bland annat med ”att gå över ängarna”.

Med korsbärare i täten under klockringning blev det procession till kyrkogården. Under högtid förklarade Carl-Olof Danielsson en del av kyrkogården avskild till askgravlund. På denna plats finns en högre plan sten. Där kan namnen anges på plattor för de som fått sitt vilorum på platsen. Högtiden avslutades med unisona psalmen Härlig är jorden.

Askgravlunden i Verum invigs.

Carl-Olof Danielsson med korsbärare Ingvar Larsson. Vid följande samling med samkväm i församlingshemmet sjöng Sofia Larsson flera sånger. Även Verumskören medverkade med sång. Blomster delades ut till äldsta kvinnlig och manliga deltagare. Dessa var Britta Andersson och Stig Nilsson.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch