ÄLGTIDER. Transport av det fällda storviltet kunde förr i tiden vålla problem. I dagens mekaniska och tekniska samhälle är det inga problem. Dagens fordon är delvis konstruerade att de nära på kan färdas över vattensänkta områden! I Småland var jag deltagare i en älgjakt för cirka 30 år sen. Marken var sank och kuperad. Hela jaktlaget fick med linor och band dra älgen cirka 400 meter i terrängen.

För nära 100 år sen (1924) användes det som stod till buds för transport.

Bilden med den skjutna älgtjuren är från 1924. Med häst och järnhjul på vagnen med en vanlig ”höstavagn” transporterades ”pinnatjuren” till lämplig plats för slakt. Sannolikt fick villebrådet hissas upp, under tak eller i det fria, i bästa fall med hjälp av taljor. På den tiden fanns inte ordet hygien med i talesättet. Tillgången på bakteriefria knivar var nog ganska minimal. Det som fanns tillgängligt på platsen användes.

 

Ett sådant byte med skovelhorn är en önskedröm.

Jag minns från mitt hem att en cyklande jägare kom och sålde älgkött, förpackat i en trälåda utan lock. Detta hände i början av 1940 talet. Försäljaren hade besman liggande bland köttet som vägdes upp till köparen. Handeln skedde utan avlämnande av kupong från ransoneringskort! Under krigstiden fanns det inte enbart ”svara grisar” utan också ”svarta älgar”.Beträffande hygienen var det inte bättre förr! I dag har renlighetsbestämmelserna urartat till överdrift.

Kanske var gårdagens råvara hälsosammare och nyttigare än dagens fabriksvaror preparerade med vitaminer, konserveringsmedel och andra nutida ingredienser. Då på den tiden blev inte människor sjuka av halvsurt kött. Kroppen hade då större motståndskraft än dagens känsliga kroppar.

 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch