VERUM. Efter väl förrättad ansning och skötsel av anhörigas gravplats på kyrkogården blev nästa uppehåll i församlingshemmet. Där hade kyrkans kvinnliga medhjälpare dukat fram av äkta hembakat. Långbord var utplacerade och kakfaten fyllda. Omkring 130 gäster kom till kyrkkaffe efter besöket på kyrkogården.

Ingrid Fischer kom till kyrkogården för att vårda anhörigs gravplats.

Verum är speciellt. Där samlas människor till skilda högtider, antingen kyrkliga eller mer profana träffar. På många av gravplatserna var det redan tidig afton många ljus tända. Nya dekorationer fanns på plats, även dessa för att hedra minnet av anhöriga. På plats fanns även sympatiske kyrkvaktmästaren Olof Lunnergård. En besökare frågade efter en sekatör. Sådan fanns inte i fickorna men kyrkväktaren ilade åstad och hämtade det efterfrågade verktyget!

Kvinnliga betjäningen i församlingshemmet stod redo och välkomnade var och en. Lekamliga utspisningen bjöd på läckerheter och strax serverades kaffe i de väntande kopparna. Stundtals var det flesta sittplatserna upptagna och kaffegästerna tog god tid på sig att tala med sittande eller stående granne. Stämningen var som vanligt gemytlig och de sista gästerna lämnade salen 30 minuter efter ”stängningsdags”.
”Eftersitsen” fortsatte i köket och i salen som planerades för nästa sammankomst.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch