VITTSJÖ. Många underjordiska jordskalv har varit kännbara i Vittsjö under flera århundraden. Numera jäser det mest Hässleholm tätort där ansvariga bedöms sitta i lekhagen med spade och grus. En gång för många år yttrade ett kommunalråd: ”Boende i Vittsjö är kända för sin upproriskhet”. Dessa uppror kan inte jämföras med jordskalv men det har skakat om. Det är förvisso sant för på den tiden kunde folk lita på kommunalråden.

Bilden visar mindre jordbävning eller större jordskalv! 

Åter till jordskalv som är kända i kulturorten. Varje dag inträffar mindre jordskalv i Sverige. Det första registrerade jordskalvet inträffade den 6 (ev den 5) februari 1691. ”Det märktes en förskräcklig och här i orten en ovanlig jordbävning”. Sannolikt anges jordskalvet (jordbävningen) som ganska kraftigt. Med all säkerhet har jordskalv inträffat under tidigare år men rapporteringen och registreringen var då bristfällig. 

Kraftiga jordskalv är mycket ovanliga i Sverige som vilar på tjock och kall jordskorpa och ligger långt ifrån närmaste plattgräns. Jordskalv orsakats av rörelser i jordskorpan i den så kallade Tornquistzonen – ett två till fem mil brett stråk av sprickor och förkastningar i berggrunden som löper tvärs igenom Skåne. Zonen sträcker sig i någorlunda rak linje från Skälderviken till Simrishamn. Bolmentunneln korsar denna zon!

Bilden visar en seismologisk registrering av mindre jordbävning i främmande land.

Jordskalv lär ha inträffat både 1701 och 1702 men någon registrering har inte skett. Äldre personer har berättat om detta där händelserna har vidarebefordrats från far till son.
Jordskalvet den 8 mars 1703 finns angivet i kyrkoboken: ”Efter Herrens bön i gudstjänsten, begynte ett farligt rumlande, likt 20 eller 30 vagnar som fort körde omkring i kyrkan”. Präst och klockare gick ur kyrkan för att höra vad som gällde. ”Det var ett skräckligt jordskalv som kom norr ifrån och drog österut”.

År 1759 rapporterades om jordskalv vid midnatt den 21- 22 december. Detta skalv lär pågått omkring sex minuter med obekant riktning. Troligen följde den zonens sträckning. År 1786 kom ett nytt skalv av betydligt mindre styrka. Detta skalv pågick mindre än en minut.
Ett skalv är registrerat den 23 oktober 1929. Enligt obekräftad uppgift inträffade en mindre brand under skalvets pågående. Om branden har samband med skalvet är okänt.
Den 14- 15 juni 1985 skedde jordskalv båda dessa dagar men av mindre styrka. Deltagarna vid en jordfästning den 15 juni märkte att jordytan var kännbart orolig under jordfästningen. Ingen registrering är känd för Vittsjö utan endast personliga upplevelser. Södra Skåne drabbades jordskalv tidigt den 16 december 2008. Okänt om vår ort hade kännedom av detta? Kanske var det sovmorgon för de flesta?
Vid middagstid den 16 april 2009 var det fullt märkbart jordskalv. Epicentrum fanns mellan Laholm och Markaryd. Skalvet var både känn- och synbart i Vittsjö fast centrum fanns flera mil bort. Sannolikt har skalvet följt zonsprickan.

Nästa jordskalv kommer nog lika överraskande som tidigare skalv. Visserligen pågår forskning för förutsägning när nästa skalv inträffar?
Vi bör vara tacksamma att vi endast har känning av jordskalv. Andra platser på jordklotet drabbas både av skalv och jordbävning med stor skador både för liv och egendom.
Att det jäser under ytan i kommunen är enbart ett hälsotecken!

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.