VÄSTRA TORUP. Laget från Röke Sockengille tog ledningen vid tre byars frågesport. Suverän frågeställare var elementära folkskollärare emeritus Lennart Andersson, Sösdala. Denna byakamp har pågått under många år under gemytliga former och glädje. Arrangörerna växlar mellan kamporterna Röke, Västra Torup och Hörja liksom segrarna.

Britta Andersson t v förde protokoll medan Lennart Andersson ställde frågor.

Det vara åldermannen Arne Elowson som presenterade lagen och frågeledaren Lennart Andersson med ”Vart ä vi på väg?”. Underhållningen i bygdegården gick i liknande tecken som populära TV programmet. Vart är vi på väg blev målgång i Helsingör, Warszawa, Norrköping och Peking. Varje mål hade fem delfrågor där svaren från lagen avlämnades skriftligt. Domare och poängräknare var frågeställarens fru, Britta Andersson som snabbt gav de rätta svaren samt poäng. Besökarna kunde följa resultaten på överskådlig plansch.

Efter första målgången ledde Röke med minimalt försprång. Efter tredje målgången och svar på delfrågorna ledde Västra Torup med lika minimalt försprång. Efter målgång i Peking var det laget från Röke som blev slutlig segrare med 50 poäng av 80 möjliga. Snubblande nära vid målsnöret kom Västra Torup med 48 poäng. På tredje hedrande plats kom laget från Hörja. Samtliga deltagare i frågekampen erhöll matnyttiga priser.

Några av besökarna som grubblade på svaret!

Efter varje omgång i stadsbesöken redogjorde Lennart Andersson för insmugna klurigheter i frågorna! Efter varje frågas genomgång fick publiken på 90 besökare svara. Flera av frågorna blev obesvarade av publiken som dock hade 90 arbetande hjärnor. Då kan det konstateras att vissa svar var tämligen krångliga trots intensiv stirrande skollärarblick. Danska språket (lätet) klarade frågeledare ganska galant men lite mer kunskap på skolbänken kan nog behövas med det kinesiska lätet! Fikapaus med kaffe och bulle var inlagt i halvtid.

Segerlaget från Röke. F v Evert Johansson,Sven Ingvar Bengtsson och Kerstin Eriksson.

Hörja byalag inbjöd till nästa års byakamp mellan de tre byarna i Snapphaneland.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.