VÄSTRA TORUP. Laget från Röke Sockengille tog ledningen vid tre byars frågesport. Suverän frågeställare var elementära folkskollärare emeritus Lennart Andersson, Sösdala. Denna byakamp har pågått under många år under gemytliga former och glädje. Arrangörerna växlar mellan kamporterna Röke, Västra Torup och Hörja liksom segrarna.

Britta Andersson t v förde protokoll medan Lennart Andersson ställde frågor.

Det vara åldermannen Arne Elowson som presenterade lagen och frågeledaren Lennart Andersson med ”Vart ä vi på väg?”. Underhållningen i bygdegården gick i liknande tecken som populära TV programmet. Vart är vi på väg blev målgång i Helsingör, Warszawa, Norrköping och Peking. Varje mål hade fem delfrågor där svaren från lagen avlämnades skriftligt. Domare och poängräknare var frågeställarens fru, Britta Andersson som snabbt gav de rätta svaren samt poäng. Besökarna kunde följa resultaten på överskådlig plansch.

Efter första målgången ledde Röke med minimalt försprång. Efter tredje målgången och svar på delfrågorna ledde Västra Torup med lika minimalt försprång. Efter målgång i Peking var det laget från Röke som blev slutlig segrare med 50 poäng av 80 möjliga. Snubblande nära vid målsnöret kom Västra Torup med 48 poäng. På tredje hedrande plats kom laget från Hörja. Samtliga deltagare i frågekampen erhöll matnyttiga priser.

Några av besökarna som grubblade på svaret!

Efter varje omgång i stadsbesöken redogjorde Lennart Andersson för insmugna klurigheter i frågorna! Efter varje frågas genomgång fick publiken på 90 besökare svara. Flera av frågorna blev obesvarade av publiken som dock hade 90 arbetande hjärnor. Då kan det konstateras att vissa svar var tämligen krångliga trots intensiv stirrande skollärarblick. Danska språket (lätet) klarade frågeledare ganska galant men lite mer kunskap på skolbänken kan nog behövas med det kinesiska lätet! Fikapaus med kaffe och bulle var inlagt i halvtid.

Segerlaget från Röke. F v Evert Johansson,Sven Ingvar Bengtsson och Kerstin Eriksson.

Hörja byalag inbjöd till nästa års byakamp mellan de tre byarna i Snapphaneland.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch