VITTSJÖ. Vid en olycka, brand är varje sekund och minut värdefull för drabbad. I detta läge är det lokala räddningsvärnet ett måste. Där finns personal och utrustning för olika räddningsinsatser. Närheten från räddningsinsats till det som drabbas är av stor betydelse.

Vid denna förödande brand 2010 utförde brandvärnet den första insatsen.

I dagen läge framhålls att räddningsvärnet i Vittsjö kommer att decimeras. Nuvarande räddningsfordon kommer att försvinna och ersättas av mindre enhet. Detta är kanske första steget att helt avveckla räddningsvärnet i Vittsjö?

Brandkåren i Vittsjö bildades 1902, brandspruta förvärvades 1912, ”Brandbil” användes 1932 som ersattes av tankvagn samt motordriven brandspruta 1936. Sen dess har moderniseringen fortsatt. I dag är brandvärnet utrustad med utrustning för insatser i första hjälpen. Vid olycka av ena eller andra slaget larmas även större enheter som fortsätter räddningsinsatserna.

Tidigare har ansträngningar skett för att avveckla räddningsstyrkan i Vittsjö. Den lokala befolkningen reagerade och satte in moteld. Politiker och tjänstemän backade då denna moteld kom.
Nu är det åter dags för befolkningen, privata och föreningar att agera innan loppet är kört. Boende i orten behöver nära räddningspersonal som känner bygden och känner sitt ansvar att bistå med hjälp. Räddningsvärnet behövs i Vittsjö och Vittsjö behöver sitt räddningsvärn.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.