VITTSJÖ. Vid en olycka, brand är varje sekund och minut värdefull för drabbad. I detta läge är det lokala räddningsvärnet ett måste. Där finns personal och utrustning för olika räddningsinsatser. Närheten från räddningsinsats till det som drabbas är av stor betydelse.

Vid denna förödande brand 2010 utförde brandvärnet den första insatsen.

I dagen läge framhålls att räddningsvärnet i Vittsjö kommer att decimeras. Nuvarande räddningsfordon kommer att försvinna och ersättas av mindre enhet. Detta är kanske första steget att helt avveckla räddningsvärnet i Vittsjö?

Brandkåren i Vittsjö bildades 1902, brandspruta förvärvades 1912, ”Brandbil” användes 1932 som ersattes av tankvagn samt motordriven brandspruta 1936. Sen dess har moderniseringen fortsatt. I dag är brandvärnet utrustad med utrustning för insatser i första hjälpen. Vid olycka av ena eller andra slaget larmas även större enheter som fortsätter räddningsinsatserna.

Tidigare har ansträngningar skett för att avveckla räddningsstyrkan i Vittsjö. Den lokala befolkningen reagerade och satte in moteld. Politiker och tjänstemän backade då denna moteld kom.
Nu är det åter dags för befolkningen, privata och föreningar att agera innan loppet är kört. Boende i orten behöver nära räddningspersonal som känner bygden och känner sitt ansvar att bistå med hjälp. Räddningsvärnet behövs i Vittsjö och Vittsjö behöver sitt räddningsvärn.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch