VITTSJÖ. Så var vi där igen, att tätorten ska spara in pengar på brandvärnet i kommunens ytterområden, -utan tvekan med minskad trygghet som följd. 

Så jag tänkte börja med några klargörande fakta till de i ärendet berörda Hässleholmarna: 

-Alla människor som bor utanför tätorten Hässleholm betalar lika mycket i skatt som ”tätortsborna”. 

-Det går inte åt mindre mängd vatten att släcka en brand Vittsjö än i Hässleholm.

-Det tar lika lång tid att köra från Vittsjö- Emmaljunga till Hässleholm som vice versa. Tidsfaktorn är en mycket viktig del i detta sammanhang, detta står utom allt tvivel!!! 

Så av dessa anledningar kan lika gärna den större tankvagnen placeras i Vittsjö och den ”pytselille” i Hässleholm, för om det är Vittsjöbor eller Hässleholmsbor som väntar på vatten är väl egalt???

Med tanke på hur bland annat brandvärnet i Vittsjö såg ut och fungerade innan kommunsammanslagningen, kan jag knappast anse att utvecklingen gått framåt härvidlag, tvärtom!

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch