VITTSJÖ. LRF:s och Hushållningssällskapets fältvandringar i Vittsjö har pågått i 20 år. De senaste tio träffarna har skett hos Lena & Jerry i Gundrastorp. Så även i år. Trots den pressande värmen kom det 35 intresserade till träffen.

Jerry Olsson och Birgitta Gunnarsson informerar och lyssnar vid fältvandringen.

Gårdsplanen befolkades efter hand då det kom flera besökare som inte tidigare deltagit i dessa träffar. Jerry Olsson informerade om dagens program. I den rymliga transportvagnen fick alla plats till första uppehållet. Där fanns också Birgitta Gunnarsson från Hushållningssällskapet som sakkunnig informatör. Olika tips gavs beträffande gödning av skilda slag och när denna giva skall utföras. Beträffande skörden av vall hade redan första skörden avverkats. Vallar på andra platser står i begrepp att snarast skördas. Efter denna rundtur blev det samling i gårdens välorganiserade maskinhall. Där var långbord dukade och samling skedde snart vid utspisningsbordet där mackor med sovel fann sig tillrätta på assietterna. Kaffe serverades och stämningen var god.

Boel Åkesson berättade och informerade om Änglarps Lugn.

Kvällens gästföreläsare var Boel Åkesson från naturoasen Änglarps Lugn i Röke. Hon informerade om verksamheten dit människor kan finna rehabilitering av skilda slag. Sökande är som regel remitterade till denna plats. Det kan gälla psykisk ohälsa eller social isolering. Fullständig rehabilitering kan pågå i åtta veckor med några timmar rehabilitering per dag under vistelsen på oasen.
Rehabiliteringen kan ske i skog och mark, i trädgård eller omgivande natur. På gården finns bland annat gäss och kaniner och andra aktuella husdjur.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.