VITTSJÖ. LRF:s och Hushållningssällskapets fältvandringar i Vittsjö har pågått i 20 år. De senaste tio träffarna har skett hos Lena & Jerry i Gundrastorp. Så även i år. Trots den pressande värmen kom det 35 intresserade till träffen.

Jerry Olsson och Birgitta Gunnarsson informerar och lyssnar vid fältvandringen.

Gårdsplanen befolkades efter hand då det kom flera besökare som inte tidigare deltagit i dessa träffar. Jerry Olsson informerade om dagens program. I den rymliga transportvagnen fick alla plats till första uppehållet. Där fanns också Birgitta Gunnarsson från Hushållningssällskapet som sakkunnig informatör. Olika tips gavs beträffande gödning av skilda slag och när denna giva skall utföras. Beträffande skörden av vall hade redan första skörden avverkats. Vallar på andra platser står i begrepp att snarast skördas. Efter denna rundtur blev det samling i gårdens välorganiserade maskinhall. Där var långbord dukade och samling skedde snart vid utspisningsbordet där mackor med sovel fann sig tillrätta på assietterna. Kaffe serverades och stämningen var god.

Boel Åkesson berättade och informerade om Änglarps Lugn.

Kvällens gästföreläsare var Boel Åkesson från naturoasen Änglarps Lugn i Röke. Hon informerade om verksamheten dit människor kan finna rehabilitering av skilda slag. Sökande är som regel remitterade till denna plats. Det kan gälla psykisk ohälsa eller social isolering. Fullständig rehabilitering kan pågå i åtta veckor med några timmar rehabilitering per dag under vistelsen på oasen.
Rehabiliteringen kan ske i skog och mark, i trädgård eller omgivande natur. På gården finns bland annat gäss och kaniner och andra aktuella husdjur.

 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch