VERUM. Nilla och Axel H Pettersson var ett äkta äldre barnlöst par i Verum. Då testamente efter paret blev offentligt 1979 visade det sig att bland annat skulle premier delas ut till sjätte klassens elever i Verum skola. Så skedde för första gången 1982. Då fick fem elever dela på 30 000 kronor! Efter prenumeration blev premierna lägre. Premieutdelning skedde också i år i Verum kyrka.

Sofia Olsson var solist vid gudstjänsten i Verum kyrka.

Gudstjänsten i Verum kyrka förrättades av komminister Stefan Dahlström. Solist till eget ackompanjemang var Verumbördiga Sofia Olsson. Gudstjänsten följde i stora delar efter den nya Kyrkhandboken. Flera unisona psalmer inramade gudstjänsten och kollekt upptogs under psalmen Det finns en väg. Kerstin Sturesson överlämnade en rågad kartong jordgubbar till gudstjänstens solist.

Ingvar Larsson representerade församlingen och delade ut premierna.

Under paus i gudstjänsten var det Ingvar Larsson som informerade om donatorerna och mottagarna av premier. Han informerade om testamentets innehåll som skall förvaltas av församlingsrådet. En större del av testamentet tillfaller kyrkan och dess verksamhet. Kapitalets ränteavkastning ger fortfarande ett visst belopp som används enligt donatorerna önskan. Eleverna som tillhör åk sex från Verum har genomfört prov i fyra aktuella skolämnen. Premiemottagarna kallades fram och Ingvar Larsson överlämnade premierna. Sammanlagda premiesumma som delas av eleverna uppgick till 6 000 kronor. Efter gudstjänstens slut samlades besökarna vid donatorernas gravplats.

Premiemottagarna f v: Filip Widesjö, Melker Thunberg, Pella Brunnström samt Max Blomdahl.

Vid gravplatsen lade Ingvar Larsson ner blommor som ett symboliskt tack till donatorerna. Efter psalm Härlig är jorden uttalade Stefan Dahlström sändningsord varefter högtiden var till ända.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch