VITTSJÖ. Information lämnades om avlidna samt jordfästa på Västra kyrkogården i Vittsjö. 

Bengt Arne Jönsson leder informationen på kyrkogården.

Bengt- Arne Jönsson med hjälp av Kerstin Jönsson informerade om nära ett hundra gravplatser. Det är i år 30 år sen den allra första kyrkogårdsvandringen hölls. Dessa informationer har sen dess fortsatt med tre-fyra vandringar varje år.

Cirka 20 intresserade besökare kom till samlingen i gassande solsken. Bengt-Arne Jönsson lämnade saklig information från tidigare uppgifter. Vid de allra flesta gravplatserna kom ytterligare information från intresserade och kunniga vandrare. Dessa sakliga uppgifter antecknades och kommer till nytta vid nästa vandring på denna plats. (Efter fem-sex år?)

Nästa information om bortgångna boende i Vittsjö blir lördag den 7 juli med början klockan 10. Början sker troligen vid Urnlunden för att fortsätta på Gamla kyrkogården intill kyrkan.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.