BJÄRNUM. Mobila polisstationen parkerade vid ICA i Bjärnum. Bemanningen av Magnus Gustafsson och Anders Greger hade det inte allt för stressigt. Dessa besök av den mobila polisstationen är en service åt boende i området. Denna service är inte så uppskattad som den borde. Besöken i Vittsjö är nerlagda och blir det inte större intresse finns risk att stationen försvinner även från Bjärnum.


Anders Greger och Magnus Gustafsson väntar på besökande till polisstationen.

Allt eftersom mindre polisstationerna drog till tätorten har denna mobila station varit en ersättning. Tydligen uppskattas inte denna service då frekvensen av besökare blivit att färre. Befolkningen har inte full kännedom om vad som kan uträttas.

- Vi ordnar med allt som tillhör en polisstation utom utfärdande av pass, berättade Anders Greger.

Det kan va brott eller misstanke om brott, upptäckta udda fordon eller annat som väcker intresse. Dagens polis ägnar inte stor kraft åt spaning utan litar till största delen på tips från allmänheten. Då kan ordningsmakten agera och se närmare på tipset. Då finns det möjlighet till lösning av vissa fall. De få poliser som finns tillgängliga har fullt upp att fullgöra sina tjänster.

- Vi åker inte ut på mindre trafikolyckor om det inte gäller personskada, säger Anders Greger.

I mindre olyckor i trafiken görs anmälan till försäkringsbolagen och därmed är sådana fall lösta.


Bröderna Leo och Love har fått sina reflexbrickor att användas vid behov!

I Bjärnum kom grabbarna Leo och Love in för studie av en polisstation. Senare kom även andra yngre besökare och alla fick var sin reflexbricka med anmaning att använda dem. En person anmälde en mystisk parkerad bil på samma plats en längre tid. P O Bengtsson representerade Trygg i Bjärnum och delgav sin erfarenheten. Ett par chaufförer för skolbuss önskade bättre kontroll av säkerhetsbältets användning.

Nästa gång den mobila polisstationen kommer till Bjärnum bli den 22 oktober klockan 13-15. Kom och lämna tips och synpunkter. Annars är kanske även Bjärnum struket ur listan?

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.