BJÄRNUM. Föreningen ”Trygg i Bjärnum” genomförde under tisdagskvällen årsmöte på Tre Hammare.

Ordförande P O Bengtsson välkomnade de cirka 20 närvarande. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. P O Bengtsson omvaldes som ordf i föreningen. I huvudsak blev det även omval vad gäller övriga i styrelsen.

Trygg i Bjärnum bevakar, i regel nattetid samhällena Bjärnum, Farstorp och Mala. I området innefattas även kringliggande mindre byar. Uppgiften är att observera och notera oegentligheter samt rapportera detta i första hand till polisen. Omvittnat från Polisen gör föreningens verksamhet att bland annat antalet inbrott i området är lägre än på orter där motsvarande förening inte finns. Föreningens ambition är att ha så många medlemmar att man i par om två kan vara verksam i området årets samtliga dagar. Detta innebär för den enskilde medlemmen endast ett pass per månad.

Under fjolåret införskaffade man en ny bil. Medlemmarna har aktivt deltagit vid olika arrangemang, som Bjärnumskarnevalen, bankdagar mm. Detta i syfte att försöka rekrytera fler medlemmar till föreningen. Vid mötet framkom att man just nu upplever brist på chaufförer samt vissa svårigheter att rekrytera dessa.

Carina Andersson, medlem i styrelsen har lagt ner en hel del tid på att försöka rekrytera nya medlemmar, men det är svårt, berättar Carina. Hon har absolut inte gett upp utan har en hel del kloka idéer på hur man kan lösa problemet. Vid julskyltningen i fjol var det minst fem personer som var intresserade av att ställa upp ett pass/ månad. Tyvärr har de inte hört av sig efter detta, men är naturligtvis välkomna att kontakta oss, avslutar Carina Andersson.
Kontakta gärna ordf P O Bengtsson via 0705 66 85 89 eller Carina Andersson via 0732 30 50 99.

Föreningen hade bjudit in Johan Fritzon från Snapphanebygdens Sparbank. Johan berättade om säkerhet kopplad till internet. Han beskrev hur vi blir mer o mer beroende av internet och naturligtvis då utsätter oss för vissa risker. Johan visade flera filmer som tydligt beskrev de faror som finns. Slutsatsen var att aldrig uppge något som har med bankaffärer eller inloggningsuppgifter att göra via telefon eller mail. Banken kontaktar aldrig via telefon eller mail, du får eventuella frågor via post för att därefter ta personlig kontakt, summerade Johan Fritzon.

Årsmötet avslutades med att föreningen bjöd på smörgåstårta samt kaffe.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.