FARSTORP. Tänk att två små landsortsbyar kan göra något stort tillsammans. Det visade sig vid Vägkyrkan i lilla byn Farstorp då den lilla byn Verum kom med Verumskören till helgedomen. Programmet ingick i Vägkyrkans aktivitet. Farstorps drivande kraft Staffan Örneskans poängterade att Farstorp är den enda församlingen i kommunen som arrangerar Vägkyrka.

Sångkören från Verum framträdde i Farstorp.

Kapellmästare Curt ”Curre” Nilsson informerade att dagens program kom till stor del att handla om naturen. Det blev ”Du som gjorde vår värld”, en sång om freden på jorden. En visa framställd av ”de bägge pågarna” var ”Jag har en dröm”. Besökarna uppmanades att ta varandra i hand när ”Vi bor i skilda länder”, sjöngs. Det blev fåtalet handtryckningar!

Curt ”Curre” Nilsson var humoristisk kapellmästare.

Efter psalm, Nu är det härligt, var det Kerstin Nilsson som förrättade dagens andakt med utgång från en dikt som till stor del handlade om bygden. Andakten avslutades med att Verumskörens framtonande av Fader vår.

Kerstin Nilsson höll dagens andakt med deklamation av vers från Farstorp.

Curt Nilsson berättade om Den lilla vita duvan, en brevduva. I dåtiden sändes brev och meddelande med brevduvor. Då kom breven fram i tid! Ett par tenorsångare i kören sjöng duett. Konserten avslutades med En liten fågel. Från Vägkyrkan var det Margareta Tillström som tackade för Verumskörens medverkan.

De hembakade kakorna smakade bra även vid detta kaffebord.

Staffan Örneskans informerade om vägkyrkan och dess verksamhet. Han framhöll att Farstorp är en verkligt levande församling som engagerar många medlemmars deltagande. Han berättade om de utställningar som ordnas i församlingshemmet i samband med Vägkyrkan. Flera boende i eller som har anknytning till Farstorp deltar på olika sätt i programmen.

Friluftsgudstjänsten i Långaröd, Sonja Stjernquists hem, är flyttad till den 18 augusti då tidigare datum sammanstrålar med annat arrangemang i bygden.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.