FARSTORP. Vägkyrkans program gick till final i fredags. Under de elva eftermiddagar som arrangemang har skett har omkring 700 personer gästat helgedomen. Lika många, eller nästan alla har sen vandrat till församlingshemmet för vägkyrkfika. För 30 året ordnades detta program för vägfarare och boende i byn och dess område.

Dan-Inge Olsson var uppskattad sångare och humorist.

Under de senare åren har Dan-Inge Olsson varit aktör för säsongens sista program. Åter hade han satt rubriken ”Tack för sången” till sin repertoar. Detta år var det motiverat då besökarna i kyrkan deltog med fyra unisona psalmer. Då kunde artisten verkligen stämma in i sin rubrik! 
Dagens program inleddes med ”förpreludium” där Dan-Inge provade styrkan på sin egen röst och förstärkarnas återgivning. Det blev bland annat Edvard Persson-visan om Gåsapågen. Programmet inleddes med psalmen Han är min sång. Där hade åhörarna sin möjlighet att stämma in i refrängen. Alla hade sen möjlighet att delta i unisona psalmen Var jag går. 
Jag säger till om ni inte får nynna med, kommenterade humoristen Dan-Inge.

Staffan Örneskans fick tillfälle att tala först vid fika.

Fler kända sånger ljöd från sångaren som mellan tonerna drog gudliga barnvitsar. Besökarna deltog i tämligen okända psalmen Dansa med änglarna. Sångaren berättade att han blev imponerad, inte enbart av kyrkan i Farstorp utan ännu mer imponerad blev han vid besök i domkyrkan i Lund! I detta sammanhang passade det perfekt med sången De komma från öst och väst!

Visst trivdes även dessa besökare vid kaffebordet.

Visst trivdes Dan-Inge i Farstorp när han sjöng Någonstans bland alla skuggorna. Efter några barnvitsar konstaterade solisten: ”Jag ser på er när ni vill jag slutar”! Ingen visade upp ett sådant beteende. Så blev det unison läsning av Fader vår. Slutpsalmen blev den kända refrängen: Han är min sång och min glädje. Staffan Anderson förmedlade besökarnas uppskattning och första akten var slut.

Tre av kökspersonalen som hade ansvaret för servering av kaffe och hembakat.

Akt två fortsatte med eftermiddagsfika i församlingshemmet. Lagom till denna akt anlände församlingsprästen Staffan Örneskans. Han förklarade sin sena ankomst då han tidigare på dagen haft två kyrkliga förrättningar. Han framhöll åter att Farstorp är den enda platsen i kontraktet som har vägkyrka. Detta under 30 år. Han betonade den församlingsidealitet som är rådande på denna plats. Planeringen för nästa års vägkyrka började under samkvämet.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.