BJÄRNUM. Ordförande Kerstin Göransson hälsade Karin Axelsson, Anneli Larsson, Elsa Stenroth, Majken Dahl, samt 57 medlemmar välkomna. Två nya medlemmar presenterades.

 

På bilden Sekreterare Ingrid Magnusson Omsorgschef Anneli Larsson Politiker Karin Axelsson

SPFr, som gäller omsorgsförvaltningen i Hässleholm kommun. Finns 10 särskilda boenden med 470 platser. Hemtjänsten gör att det finns möjlighet att bo kvar hemma längre. Det finns olika tjänster och hjälpmedel för att ge stöd och trygghet i hemmet. Genom samtycke kommer man fram till vilka, tjänster var och en har behov av. 

Frågor som kom upp under mötets gång var om ;

Trygghets- eller tillsynskamera. Används mestadels nattetid. Med kamera blir inte nattsömnen störd i onödan. Hemtjänst personalen arbetar numera utan nycklar när de utför sina olika tjänster.

Redogjordes för hur detta fungerar. Fråga som varit uppe tidigare, var skall Bjärnums pensionärer få möjlighet att äta middag ? Efter att köket på Nybo stängdes och därmed också matsalen, försvann denna möjlighet.

Svar, en arbetsgrupp håller på om detta. Det skall finnas möjlighet att äta middag i alla de större orterna inom Hässleholms kommun. Skall vara klart den 20 november.

Även middagsmat i övrigt diskuterades, kall mat som levereras 1 gång/ vecka , eller varm mat som kommer varje dag.

Vilket alternativ det än blir, så blir det varm mat varje dag. Är behovet att få hjälp med värma maten, så ordnas det genom hemtjänsten.

Nästa viktiga fråga som togs upp, det behöver byggas fler boenden, som trygghetsboende ,eller någon form av mellanboenden.

Karin Axelsson och Anneli Larsson fick varsin bukett rosor, som Tack!

Nils-Göran Lindquist påminde om lagen LOV Lagen om valfrihet, samt om fullmakt inom vården Serverade kaffe med gott vetebröd och goda toscakakor.

Ordförande Kerstin Göransson läste upp föregående månadsmötes protokoll, från den 8 maj. Kommit tackkort från medlemmar som blivit uppvaktade på sina bemärkelsedagar. Medlemmar som var närvarande, tackade själva för att de hade sin blivit uppvaktade.

Kerstin fortsatte med följande. Redogjorde för vad som är på gång; En del aktiviteter har redan börjat. Temadag på senioren 25/9 kl.13.00. Anmälan till 0709 46 46 61. Pris 50 kr.

Trivselfest tillsammans med PRO. Mat, orkester och dans den 4/10 kl. 18.00. Anmälningslista. Minst 40 anmälda, för det skall bli en fest. Går också att anmäla till Kerstin Göransson 0739 90.

Seniorshoppen Träffpunkten 18/9 kl.14.00 Balansera mera Träffpunkten 2/10 kl.14.00 Bokcirkel 26/9 kl.14.00

Lunchträff på Tre Hammare den 18/9 kl. 13.00 Anmälningslista. Går även att anmäla till Anna Marie 0768 90 35 24

Kom gärna med förslag på underhållning, till programmet för kommande år. Genast kom det 2 förslag, mannekänguppvisning och Bengan i Längan.

Majken Dahl kommer att hålla i matlagningskursen. Redogör följande. Kursen är för herrarna. Börjar den 23/9 Kl.16.30 . Hemkunskapslokalen på Bjärnums skola. Blir 3 timmar vid 6 tillfälle. Pris 500 kr. Betala gärna med Swish, max 8 personer. Anmälanslistan gick runt. Går också bra att anmäla till Majken Dahl 0702 76 33 27

Elsa Stenroth informerar om Vittsjö Bjärnum Teaterförening. Fredagen den 20 september startas hösten med “KICK OFF” Medborgarhuset i Vittsjö kl.19.00.
Delar ut program för hösten 2019 .

Dragning på medlems- och det sedvanliga lotteriet. Ordförande tackade för en trevlig eftermiddag. Avslutades med att vi gemensamt sjöng - Nu går sista visan