• Julen står för dörren. Därför öppnas dörren i Folkets hus i Emmaljunga den 2 december för årets julmarknad.

Här öppnas dörrarna på vid gavel den 2 december.

• År 1912 förrättades vägsyn på byvägen Boalt- Hultatorp samt vägen Mörkhult- Lönsholma. Dessutom var det samma dag vägsyn sträckan Björkholm- Rommentorp. Samtliga boende utmed vägsträckningen samt de som nyttjade vägen fick tilldelad viss sträcka som skulle grusas varje år samt hållas i skick.

• Margarethe Lassen öppnade matvarubutik med hemlagat år 1912 i fröken Jonssons villa nummer 25.

• Vittsjö spannmålsaffär köpte hafvre år 1922 till gällande dagspriser. En vecka senare sålde samma affär billigt mjöl.

• Förslaget om sänkning av Kraxasjön diskuterades åter 1927. Förslaget fanns att sänka sjön 150 centimeter för landvinning. Vid fortsatt planering framkom att landvinningen var minimal då sjöbotten var tämligen stensatt.

• Kyrkorådet annonserade efter en kyrkvaktmästare 1937. Årliga lönen var 2 000 kronor samt rätt till pension. Karl Gustavsson erhöll tjänsten som han innehade i 40 år.

• År 1937 fanns det tre kolmilor i Bröna. Milorna var byggda för framställning av träkol.

• Under kri(g)stiden 1942 fick inköpas 425 gram ljus inför julfirandet. Gällde oelektrifierade fastigheter. Varje ungdom fick dessutom inköpa tio julgransljus.

• 1947 störtade ett flygplan vid Granliden. Piloten kom in i häftigt snöfall och räddade sig med fallskärm. Fallskärmen fastnade i ett högt träd men piloten klarade sig helt utan skador. Det blev folkvandring till platsen. Det var sällsynt att ett flygplan störtade i Vittsjö.

• Vid en husrannsakan 1967 fann polisen en mindre spritbutik. I lagerhyllorna fanns 40 flaskor sprit av finare årgångar.

• En i Vittsjö bosatt värnpliktig brännskadades svårt 1957. Det var en rökkastare som exploderade och flera personer skadades.

• På måndag den 20:e blir det dialogträff vid Sjöstugans parkering. Dit kommer poliser och kommunala tjänstemän för att i viss mån lyssna till befolkningens önskemål. Samlingen är beslutad till klockan 15-18. Där kan du få tillfälle att framföra dina tankar om ett bättre samhälle.

• Årets första julhälsning via julkort kom i går! Visserligen långväga ifrån men i alla fall!

• Lev det liv du är nöjd med och glöm din ålder. Halkan kan komma överraskande. Ha bra grepp!

epe

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch