• Julen står för dörren. Därför öppnas dörren i Folkets hus i Emmaljunga den 2 december för årets julmarknad.

Här öppnas dörrarna på vid gavel den 2 december.

• År 1912 förrättades vägsyn på byvägen Boalt- Hultatorp samt vägen Mörkhult- Lönsholma. Dessutom var det samma dag vägsyn sträckan Björkholm- Rommentorp. Samtliga boende utmed vägsträckningen samt de som nyttjade vägen fick tilldelad viss sträcka som skulle grusas varje år samt hållas i skick.

• Margarethe Lassen öppnade matvarubutik med hemlagat år 1912 i fröken Jonssons villa nummer 25.

• Vittsjö spannmålsaffär köpte hafvre år 1922 till gällande dagspriser. En vecka senare sålde samma affär billigt mjöl.

• Förslaget om sänkning av Kraxasjön diskuterades åter 1927. Förslaget fanns att sänka sjön 150 centimeter för landvinning. Vid fortsatt planering framkom att landvinningen var minimal då sjöbotten var tämligen stensatt.

• Kyrkorådet annonserade efter en kyrkvaktmästare 1937. Årliga lönen var 2 000 kronor samt rätt till pension. Karl Gustavsson erhöll tjänsten som han innehade i 40 år.

• År 1937 fanns det tre kolmilor i Bröna. Milorna var byggda för framställning av träkol.

• Under kri(g)stiden 1942 fick inköpas 425 gram ljus inför julfirandet. Gällde oelektrifierade fastigheter. Varje ungdom fick dessutom inköpa tio julgransljus.

• 1947 störtade ett flygplan vid Granliden. Piloten kom in i häftigt snöfall och räddade sig med fallskärm. Fallskärmen fastnade i ett högt träd men piloten klarade sig helt utan skador. Det blev folkvandring till platsen. Det var sällsynt att ett flygplan störtade i Vittsjö.

• Vid en husrannsakan 1967 fann polisen en mindre spritbutik. I lagerhyllorna fanns 40 flaskor sprit av finare årgångar.

• En i Vittsjö bosatt värnpliktig brännskadades svårt 1957. Det var en rökkastare som exploderade och flera personer skadades.

• På måndag den 20:e blir det dialogträff vid Sjöstugans parkering. Dit kommer poliser och kommunala tjänstemän för att i viss mån lyssna till befolkningens önskemål. Samlingen är beslutad till klockan 15-18. Där kan du få tillfälle att framföra dina tankar om ett bättre samhälle.

• Årets första julhälsning via julkort kom i går! Visserligen långväga ifrån men i alla fall!

• Lev det liv du är nöjd med och glöm din ålder. Halkan kan komma överraskande. Ha bra grepp!

epe

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.