• ”En svår scharlakans-epedemi grasserade inom Wittsjö socken 1893. Jernvägsläkaren anbefallde att alla jernvägsvagnar som trafikerade Hessleholm- Markaryd, samt alla väntsalar skulle genomgå daglig desinfektion”. Två tågsätt i vardera riktningen trafikerade dagligen linjen.

• Herr Förvaltaren F. W. Spendrup annonserade 1893 att allt inre och yttre lösöre skall försäljas på auktion. Auktionsförrättare var t. f. Kronolänsman S. A. Krook.

• Detta är vad som finns kvar av ångsågen i Björstorp som byggdes upp 1903.

• Efter Julstormen 1902 var det flera ångsågar som byggdes upp i trakten, bland annat i Björstorp och Gundrastorp.

• De första dagarna på år 1908 noterade -22º på flera platser.

• Redan 1908 pågick de många rättsliga processerna från Holmatorp. Lantbrukaren stämde torvbolaget för nerhuggna träd och torvbolaget stämde lantbrukaren då hans kor trampat sönder torv.

• År 1913 hade Hässleholmsavisan Norra Skåne 156 prenumeranter i Vittsjö.

• Avisan meddelade även att det kom bortåt 300 personer till Hultatorp Ungdomsförenings julfest 1913. Sannolikt hölls festen i skolan!

• Föreläsningsföreningen arrangerade föreläsningar varannan vecka 1923 i folkskolan på söndagar klockan 2.30 e.m. Årsavgiften var 2 kronor plus inträdesavgift på 25 öre.

• Kommunalfullmäktige avslog 1923 framställan att ett speciellt utspisningsställe skulle inrättas för luffare.

• Sparbanken ändrade öppethållande 1928 till onsdagar kl 10 f.m.- 1 e.m. Dessutom uppmanades kunderna att byta ut de gamla kontraböckerna mot de nya.

• Arbetslösheten var påfallande även 1933. En sysselsättning var stenskärvning. Den arbetslöse erhöll 1:40 per kubikmeter flis som arbetats fram. Totalt fanns det inom kommunen 335 kubikmeter makadam som då ägdes av kommunen.

• JUF konsulenten Magnus Björklund återkom då och då med artiklar där han manade ungdomar att intressera sig för lantbruket och dess skötsel.

• K M:t förklarade 1933 Brita Danielsson behörig att söka samt inneha klockare- organist och kantorstjänster inom Lunds stift.

• Samtliga butiker i Emmaljunga och Vittsjö beslutade 1938 att stänga dörrarna klockan 6 e.m.

• Idrottsklubben var på glid 1938! Då ordnade klubben ett slädparti från Idrottsgården, runt Vittsjön och åter till gården. Det var både bjällerklang och facklors sken under färden.

• Ett kilo havregryn fick inhandlas enligt Ransoneringskalender 1943. Denna kvantitet skulle räcka i två månader.

• Bjärnum föll stort med dunder och brak, meddelades 1948. Bandylaget kom till Vittsjö för att delta i Göingeserien. Bjärnum förlorade med 5-0.

• Enligt tradition vid JUF:s nyårsvaka marscherade de 100 talet deltagarna upp till kyrkan för att lyssna på kyrkklockornas inringning av det nya året 1954.

• Affärsbiträdet Hans Åke Fredholm var nära drunkning på Vittsjön 1958. Efter kundbesök tog han åter vägen över sjön. Denna gång brast isen. Både ynglingen och varucykeln hamnade i det iskalla vattnet. Vid räddningen deltog även ynglingens broder.

• Pensionat Lillgården var till salu 1958. Pensionatet ansågs lämpligt till barnhem som det var brist på.

• De som var gladast åt den starka kylan de första dagarna 1963 var försäljarna av olja till villapannorna! Kvicksilverpelaren var en bit under 20 strecket.

• Kommunbiblioteket var i färd med flyttning från gamla folkskolan till nybyggd källarlokal vid Marknadsplatsen. (Numera har biblioteket sin riktiga kulturella placering!)

• Var tillfredsställd med dagen utan tanke på de svårigheter som morgondagen kan bjuda på!

epe

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.